Ansökan öppnar: Hösten 2022

Start: Januari 2023

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 18 veckor

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en processoperatör inom sågverks- och pappersindustri?

Som processoperatör bidrar du till produktionsresultatet genom att arbeta med drift- och underhållsteknik. Du läser kontinuerligt av "hur maskinerna mår" och utför förebyggande underhållsinsatser. Du ser till så att produktionen håller hög kvalitet med hänsyn till hållbarhet och miljö till vårt närområde. Du arbetar även med beräkningar inom bland annat produktionsekonomi och flödesoptimering. Ofta arbetar processoperatörer i skift, därför fokuserar även utbildningen på kompetens inom ergonomi och hållbar livsstil som främjar individens hälsa på arbetsplatsen. Personliga egenskaper som intresse för problemlösning, förmåga att ta egna initiativ, ha logiskt tänkande och social kompetens är en fördel i rollen som processoperatör.

Yrkesroller efter examen (exempel)

Kombinationen av sågverk och pappersmassa är unik och ger möjlighet till att arbeta i båda branscherna. Du behöver även ha god kunskap i det svenska språket, då det är en viktig säkerhetsaspekt i arbetet.

 • Processoperatör, inriktning papper
 • Processoperatör, inriktning pappersmassa
 • Operatör inom sågverk, hyvleri och plywood

Ansökan öppnar: Hösten 2022

Start: Januari 2023

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 18 veckor

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kompetensbehovet

Branschföretagen uppskattar att närmare 28% av personalen inom sågverks- och pappersindustrin kommer att gå i pension de kommande tio åren. Teknikutvecklingen med datoriserad utrustning, instruktioner och övervakning samt kvalitetsbedömning och mätteknik pekar på ett ökat utbildningsbehov på eftergymnasial nivå. I takt med att företagen investerar i mer automatisering så behövs medarbetare med specialistkunskaper för att också minimera risken för kostsamma och planerade driftstopp eller haverier i produktionen.

I pandemins spår har näthandel och shoppingmönster förändrats. Allt fler väljer att e-handla, vilket leder till en ökad efterfrågan på emballage. Tack vare detta och en ökad miljömedvetenhet byts ofta plastförpackningar ut och ersätts med miljövänligare alternativ som kartong, papper och wellpapp, vilket gör pappersindustrins produkter mer eftertraktade. Även bostadsmarknaden och bygghandeln märker av en ökad efterfrågan. Exportvärdet för svenska trävaror ökade med 11%, vilket kan jämföras med den totala varuexporten som minskade med 6% under 2020.

Bara i Östergötland finns fyra stora, tunga pappers- och massaföretag; Holmen Paper, BillerudKorsnäs, Sofidel och Fiskeby Board AB. Dessutom finns Sågverket Holmen Wood Products. Alla dessa företag uppger ett stort gemensamt rekryteringsbehov på cirka 130 processoperatörer de kommande 3-5 åren.

Utbildningsupplägg

Processoperatör sågverks- och pappersindustri är en distansutbildning som du läser på heltid under 1,5 år. Föreläsningarna sker digitalt via Microsoft Teams, och utöver den lärarledda undervisningen ägnar du tid åt grupparbeten och självstudier. Totalt sett räknar vi med att du i snitt behöver lägga ned 40 timmar i veckan på dina studier. I distansutbildningen ingår även sex träffar hos Teknikhögskolan i Linköping alternativt via länk. Under 18 veckor, uppdelat på två perioder, så är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • Förebyggande och avhjälpande operatörsunderhåll.
 • Processövervakning och processtyrning.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom sågverksproduktion.
 • Produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete.
 • Provtagning och produktkontroll.
 • Processberäkning och flödesoptimering.
 • Projektledning inom drift och underhåll, styrning, kontroll och optimering av tillverkningsprocesser.
 • Hälsofrämjande livsstil, miljö- och säkerhetsarbete.

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat YH-utbildningen Processoperatör sågverks- och pappersindustri tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

BillerudKorsnäs  |  Svenskt Trätekniskt Forum  |  Holmen Paper AB  |  Holmen Paper Hallsta  |  Holmen Iggesund  |  Holmen Wood Products  |  Fiskeby Board AB  |  Teknikcollege Östergötland  |  Ahlstrom-Munksjö  |  Södras sågverk  |  Derome  |  Sofidel

Processoperatör sågverks- och pappersindustri startar på distans våren 2023, 2024 och 2025. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

320
Kurs
Poäng
Sågverksteknik
20
Kursen omfattar: Branschorientering • Produktionsekonomi • Begrepp och nomenklatur • Produktionsprocessen och flödet • Trämateriallära • Kvalitetsbedömning av trävaror • Säkerhet i sågverksteknik
Massa- och pappersteknik
30
Kursen omfattar: Vedråvaran och dess egenskaper • Pappersprodukter, användning och egenskaper • Ved och fibrer • Vedgård och renseri • Mekanisk och kemisk massatillverkning • Returfiberhantering • Sulfitmassatillverkning, sulfatmassafabriken- fiberlinje och återvinning • Mäld, mäldkemi och mäldberedning • Pappersmaskinens uppbyggnad • Formning, avvattning, pressning, torkning • Ytbehandling: limning, bestrykning, kalandrering • Rullning och arkning
Energiteknik
15
Kursen omfattar: Olika typer av energianläggningar • Energiöverföring • Tryck, ånga och kondensat • Bränsle och förbränning • Energibalanser och beräkning av verkningsgrader • Principer och utrustning för värmeöverföring
Processteknik 1
40
Kursen omfattar: Strömningsmönster- och förlopp • Beräkning av tryckfall • Pumpsystem • Fläkttyper -och fläktsystem • Flödesreglering • Reaktionskinetik • Kvantifiering av kemiska reaktioner och utbyte vid dessa • Energi och kemiska omvandlingar
Hållbar produktion
15
Kursen omfattar: Processtyrningssystem (Lean, 5S, TPM, 6-sigma och WCM) • Smart underhåll • Material- och komponentval • Produktionsledarskap • Daglig styrning
Hälsa och arbetsmiljö
15
Kursen omfattar: Arbetsmiljöfrågor och kännedom om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter • Säkerhet och brandskydd • Kost, motion och hälsa vid skiftarbete • Ergonomiskt förhållningssätt • Skyddsronder och riskgranskningar • BAM • Beteendebaserad säkerhet
LIA 1 - industriella processer
40
Praktikperioden omfattar: Processoperatörens arbetsuppgifter och ansvarsområden • Olika processanläggningar och processer • Drift och underhåll • Sågverksteknik
Processteknik 2
30
Kursen omfattar: Omrörning, torkning, indunstning, cyklonseparering och filtrering • Enhetsoperationers kapacitet och energiförbrukning • Mikrobiologiska reaktionsförlopp • Hur utsläpp av närsalter, tungmetaller, kväveoxider, svavel, koldioxid, organiska och toxiska ämnen påverkar miljön • Metoder för rening av gaser och vätskor, inklusive avloppsvattenrening • Mekanisk, kemisk och biologisk vattenreningrening av panna • Processdrift för minimering av utsläpp • Lagstiftning och ledningssystem
Processtyrning
30
Kursen omfattar: Styr- och reglerteknik • Komponenter i reglerkretsar • Optimering av regulatorparametrar • Regulatorer och reglersystem (kaskad, framkoppling, kvotreglering) • Logiska funktioner • Uppbyggnad av styrsystem som gruppstarter och förreglingar • Tolkning av instrumentritningar (PID) • Produktionsekonomi och investeringskalkylering
Smart operatörsstyrt underhållsarbete
20
Kursen omfattar: Strategier för underhåll • Driftsäkerhet • Tillståndskontroll • Underhållssystem • Lager och smörjning • Felsökning
LIA 2 - drift och underhåll
50
Praktikperioden omfattar: Drift och underhåll • Operatörsstyrt underhåll • Processtyrsystem • Sågverksteknik
Examensarbete
15
Kursen omfattar: Självständigt arbete i form av projektplan och rapportskrivning
Summa 320

Vanliga frågor

 • Inga kategorier
 • Formulär för intresseanmälan

  Utbildningar

  När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

  Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

  Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

  Hur är det att läsa en YH-utbildning?
  5 juli, 2020 Tips

  Hur är det att läsa en YH-utbildning?

  Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Vi har prat...

  Trött på ditt jobb? Tips för dig som vill karriärväxla
  18 juli, 2019 Tips

  Trött på ditt jobb? Tips för dig som vill karriärväxla

  Vill du byta inriktning mitt i karriären? Landa i rätt yrkesroll med en YH-utbildning...

  Jobbet bakom en YH-ansökan
  22 januari, 2019 Nyhet

  Jobbet bakom en YH-ansökan

  Visste du att behovet på arbetsmarknaden styr utbudet av yrkeshögskoleutbildningar?