Start: Januari 2024

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 18 veckor

Utbildningstyp: Program

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Studera till Processoperatör sågverks- och pappersindustri

Vill du vara med och stärka den viktiga skogsindustrin? Yrkesrollen passar dig som är en initiativrik problemlösare. Få unik dubbelkompetens som ger dig möjlighet att arbeta inom både sågverks- och pappersindustrin efter examen.

Vad gör en processoperatör inom sågverks- och pappersindustri?

Som processoperatör ansvarar du för att säkerställa en effektiv och pålitlig produktion av sågade trävaror eller papper. Ditt arbete innebär att övervaka, underhålla och optimera produktionslinorna för att upprätthålla hög kvalitet, säkerhet, effektivitet och hållbarhet. Genom ditt arbete är du med och bidrar till att företaget når sina produktionsmål och levererar högkvalitativa produkter till sina kunder.

Det är vanligt att arbeta i skift, eftersom många produktionsanläggningar behöver kontinuerlig övervakning och underhåll för att säkerställa en oavbruten produktion.

 • Förebyggande underhåll och kontroller.
  I ditt arbete genomför du rutinmässiga kontroller och förebyggande underhållsåtgärder på maskinerna och produktionsutrustningen. Det kan handla om smörjning, rengöring och byte av slitna delar. På så sätt kan du upptäcka problem i tid och minska risken för driftstörningar och kvalitetsbrister.
 • Drift och övervakning.
  Som processoperatör ansvarar du för drift och övervakning av produktionen. Det innebär att regelbundet inspektera maskinernas tillstånd, övervaka deras prestanda och vara uppmärksam på eventuella avvikelser.
 • Dokumentation och säkerhet.
  Du arbetar för en god hälsa och säkerhet på arbetsplatsen enligt föreskrifter och rapporterar eventuella säkerhetsrelaterade incidenter. Du dokumenterar även produktionsdata, så som produktionshastighet, kvalitetskontroller och produktionsfel, för att hela tiden arbeta mot ett bättre resultat vad gäller ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan.

Start: Januari 2024

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 18 veckor

Utbildningstyp: Program

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

Sågverks- och pappersindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar. Trots det råder det stor brist på utbildad arbetskraft. Bara de närmsta åren kommer 25% av den befintliga personalen gå i pension. Dessutom höjs kraven på teknisk kompetens när allt fler företag väljer att investera i automatiserade produktionslinor. För att lyckas behålla en stark position på marknaden krävs processoperatörer med specialiserad kompetens.

Yrkesroller efter examen

 • Processoperatör, inriktning papper
 • Processoperatör, inriktning pappersmassa
 • Operatör inom sågverk, hyvleri och plywood

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Förebyggande och avhjälpande operatörsunderhåll
 • Processövervakning och processtyrning
 • Processberäkning och flödesoptimering
 • Drift- och underhållsteknik
 • Provtagning och produktkontroll
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom sågverksproduktion
 • Projektledning inom kvalitetshöjande förändringsarbete, styrning, kontroll, optimering av tillverkningsprocesser
 • Hälsofrämjande livsstil, ergonomi, miljö- och säkerhetsarbete

Utbildningsupplägg

Processoperatör sågverks- och pappersindustri är en distansutbildning som du läser på heltid under 1,5 år. Föreläsningar sker online via en digital lärplattform och övrig tid ägnar du åt grupparbeten och självstudier. Vi räknar med att du i snitt behöver lägga ned 40 timmar i veckan på dina studier.

I distansutbildningen ingår sex stycken träffar på Teknikhögskolan i Linköping alternativt via länk. Under totalt 18 veckor kommer du dessutom att vara ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan. Observera att du kommer vara på plats fysiskt hos ett företag under din LIA-praktik.

Bara hos Teknikhögskolans samarbetspartners uppgår rekryteringsbehovet till över 600 processoperatörer inom 3-5 år.

Kollage av sågverks- och industrianläggningar och nedsågade träd

Mer information

*Gymnasieexamen eller motsvarande

Observera att du behöver ha god kunskap i det svenska språket, då det är en viktig säkerhetsaspekt i arbetet.

Saknar du behörighet? Så blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat Processoperatör sågverks- och pappersindustri med företag utifrån branschens kompetensbehov. Många företag engagerar sig i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. På så sätt kan du känna dig säker på att din framtida kompetens efterfrågas. Här är några av våra samarbetspartners:

BillerudKorsnäs  |  Svenskt Trätekniskt Forum  |  Holmen Paper  |  Holmen Iggesund  |  Holmen Wood Products  |  Fiskeby Board AB  |  Teknikcollege Östergötland  |  Ahlstrom-Munksjö  |  Södras sågverk  |  Derome  |  Sofidel

Januari 2024 – Juni 2025
Januari 2025 – Juni 2026

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

Pågående utbildning

Januari 2023 – Juni 2024

Kurser som ingår

320
Kurs
Poäng
Sågverksteknik
20
Kursen omfattar: Branschorientering • Produktionsekonomi • Begrepp och nomenklatur • Produktionsprocessen och flödet • Trämateriallära • Kvalitetsbedömning av trävaror • Säkerhet i sågverksteknik
Massa- och pappersteknik
30
Kursen omfattar: Vedråvaran och dess egenskaper • Pappersprodukter, användning och egenskaper • Ved och fibrer • Vedgård och renseri • Mekanisk och kemisk massatillverkning • Returfiberhantering • Sulfitmassatillverkning, sulfatmassafabriken- fiberlinje och återvinning • Mäld, mäldkemi och mäldberedning • Pappersmaskinens uppbyggnad • Formning, avvattning, pressning, torkning • Ytbehandling: limning, bestrykning, kalandrering • Rullning och arkning
Energiteknik
15
Kursen omfattar: Olika typer av energianläggningar • Energiöverföring • Tryck, ånga och kondensat • Bränsle och förbränning • Energibalanser och beräkning av verkningsgrader • Principer och utrustning för värmeöverföring
Processteknik 1
40
Kursen omfattar: Strömningsmönster- och förlopp • Beräkning av tryckfall • Pumpsystem • Fläkttyper -och fläktsystem • Flödesreglering • Reaktionskinetik • Kvantifiering av kemiska reaktioner och utbyte vid dessa • Energi och kemiska omvandlingar
Hållbar produktion
15
Kursen omfattar: Processtyrningssystem som Lean, 5S, TPM, 6-sigma och WCM • Smart underhåll • Material- och komponentval • Produktionsledarskap • Daglig styrning
Hälsa och arbetsmiljö
15
Kursen omfattar: Arbetsmiljöfrågor och kännedom om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter • Säkerhet och brandskydd • Kost, motion och hälsa vid skiftarbete • Ergonomiskt förhållningssätt • Skyddsronder och riskgranskningar • BAM • Beteendebaserad säkerhet
LIA 1 - industriella processer
40
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få förståelse för processoperatörens arbetsuppgifter och ansvarsområden • Få kunskap om olika processanläggningar och processer • Utveckla färdigheter i drift, underhåll och sågverksteknik
Processteknik 2
30
Kursen omfattar: Omrörning, torkning, indunstning, cyklonseparering och filtrering • Enhetsoperationers kapacitet och energiförbrukning • Mikrobiologiska reaktionsförlopp • Hur utsläpp av närsalter, tungmetaller, kväveoxider, svavel, koldioxid, organiska och toxiska ämnen påverkar miljön • Metoder för rening av gaser och vätskor, inklusive avloppsvattenrening • Mekanisk, kemisk och biologisk vattenreningrening av panna • Processdrift för minimering av utsläpp • Lagstiftning och ledningssystem
Processtyrning
30
Kursen omfattar: Styr- och reglerteknik • Komponenter i reglerkretsar • Optimering av regulatorparametrar • Regulatorer och reglersystem (kaskad, framkoppling, kvotreglering) • Logiska funktioner • Uppbyggnad av styrsystem som gruppstarter och förreglingar • Tolkning av instrumentritningar (PID) • Produktionsekonomi och investeringskalkylering
Smart operatörsstyrt underhållsarbete
20
Kursen omfattar: Strategier för underhåll • Driftsäkerhet • Tillståndskontroll • Underhållssystem • Lager och smörjning • Felsökning
LIA 2 - drift och underhåll
50
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få fördjupad kunskap om drift och operatörsstyrt underhåll • Få specialiserad kunskap om processtyrsystem och sågverksteknik • Kunna arbeta som processoperatör inom sågverk och/eller industri
Examensarbete
15
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 320

Relaterade artiklar

Världsledande inom skogsindustri, fler processoperatörer behövs
23 november, 2022 Nyhet

Världsledande inom skogsindustri, fler processoperatörer behövs

Sågverks- och pappersindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar. Branschen är i stort behov av fler processoperatör...

Tips för dig som vill karriärväxla
19 juli, 2022 Tips

Tips för dig som vill karriärväxla

Vill du byta inriktning mitt i karriären? Landa i rätt yrkesroll med en YH-utbildning. Här får du 3 tips för att karriärväxla!

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.