Start: Augusti 2022

Studieort: Dingle

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 23 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en mätningsingenjör?

Som mätningsingenjör har du ett väldigt varierat jobb, där du både arbetar utomhus och inomhus i ett mätningsteam. Du jobbar ofta med en geodetisk mätningsmetod – både inmätning och utsättning – med hjälp av avancerade mätningsinstrument, så som totalstationer och rovers (GPS-mottagare). Det betyder att du noggrant mäter och sätter ut ”punkter” på marken för att fastställa deras lägen. Dessa mätpunkter ligger sedan till grund för kartor och ritningar, så att man faktiskt kan börja bygga. När du har genomfört ditt mätningsarbete går du in och behandlar den data som du har samlat in. Vid databehandlingen arbetar du i moderna program och system för att kunna skapa kartor och underlag för byggnationer, vilket både kan handla om utbyggnad och underhåll.

Det blir inget byggt utan mätningsingenjörer – varken broar, vägar, tunnlar, ledningar eller järnvägar!

– Dan Bernspång, utbildningsledare Teknikhögskolan

Start: Augusti 2022

Studieort: Dingle

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 23 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en specialist på järnvägsmätning?

Man kan säga att hela Sverige är uppbyggt av mätningspunkter och när det gäller just mätning för järnväg behövs ännu fler punkter att utgå från vid själva byggandet. I vanliga mätarbeten sätter man ut punkter med knappa centimeters mellanrum, medan järnvägsarbete kräver millimetersavstånd. Som järnvägsspecialist är du alltså en ännu vassare mätare som kan mäta mer noggrant i detalj!

Som mätningsingenjör med järnvägskompetens är du kvalificerad att jobba som ”vanlig” mätare för bostäder och broar, men du kan även rikta in dig på järnväg som kräver ännu mer precision. Som specialist på järnvägsmätning bidrar du till satsningen på spårbunden trafik, där varje kurva på järnvägen räknas!

Karriär efter examen

Efter examen kan du arbeta som mätningsingenjör och mätningstekniker hos entreprenadföretag som NCC och Peab, mätningsföretag som Metria och Teodoliten eller konsultföretag som AFRY. Du kan även arbeta hos Trafikverket med upphandlingar och dokumenthantering. Genom din specialistkompetens kan du såklart också jobba mer inriktat med järnvägsmätning eller karttekniskt arbete.

Det här är utbildningen för dig som vill jobba som mätningsingenjör och dessutom bli specialist på järnvägsmätning! Som "mätare" är du med och utvecklar Sveriges infrastruktur mot en hållbar framtid. Certifiering av Trafikverket ingår (BASÄSKYDD).

Varför plugga till mätningstekniker?

Det planeras stora satsningar på järnvägen i Sverige, dels att bygga ut den och dels rusta upp för att öka trafiksäkerheten. Även hållbara, miljövänliga och fossilfria transporter är oerhört viktiga för att klara framtida klimatmål. Vissa delar av satsningen har börjat och det råder redan nu brist på utbildade mätningsingenjörer inom järnväg. I dagsläget får företagen hämta kompetens från andra länder, som faktiskt också kan vara svårt att hitta.

Om du vill ha ett jobb som är tekniskt, roligt, utmanande och varierande så har du hittat rätt. I arbetet som mätningsingenjör inom järnväg har du även stora möjligheter att utvecklas, såväl inom din profession som i de bolag som anställer dig.

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • Avancerade och högteknologiska mätverktyg och mätningsinstrument.
 • Behandling av data i moderna datorprogram.
 • Ansvar för inmätning av spårbunden trafik.
 • Arbetsprocesser, projektplanering och kvalitetskriterier.
 • Planering och utförande av specialiserade arbetsuppgifter inom järnvägsmätning.

Utbildningsupplägg

Mätningsingenjör järnväg är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Dingle (Munkedals kommun) under två år. Som studerande har du undervisning på plats cirka två dagar per vecka och resten av tiden ägnas åt självstudier, oberoende av plats. Undervisningen kommer att hållas i klassrum, men även utomhus för att kunna träna med de instrument som du behöver kunna hantera i din kommande yrkesroll. Förutom praktisk övning i skolan och på den närliggande Lysekilsbanan, kommer du även få praktisk erfarenhet genom totalt 23 veckors praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

Förmåner för dig som mätstudent

YH-utbildningen är skapad tillsammans med näringslivet utifrån deras kompetensbehov, vilket innebär att du garanterat kommer att bli eftertraktad i branschen när du är färdigutbildad. Förutom goda jobbmöjligheter efter examen, så har du som studerande på Teknikhögskolan i Dingle några extra förmåner!

Certifierad av Trafikverket

BASÄSKYDD ingår, där du lär dig om skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområden, vilket krävs för att du ska få tillträdesbehörighet på järnväg. Efter din examen blir du därmed certifierad för att kunna arbeta självständigt på järnväg och annan spårbunden trafik. Läs mer om Trafikverkets certifiering »

Avancerad utrustning

Som studerande får du exklusiv tillgång till avancerade mätningsinstrument, mätningsstationer och GPS:er som behövs för att utföra arbetet. På så sätt kan du tillsammans med dina studiekamrater träna praktiskt mellan föreläsningarna. I kurserna kommer du även möta några av branschens främsta utbildare inom järnvägsmätning.

Billigt studentboende i Dingle

Som studerande hos Teknikhögskolan kan du hyra ett studentrum i Dingle, genom vårt samarbete med Munkedals kommun och deras utbildningscenter. Studentboendet ligger precis bredvid skolan. Läs mer om boende och annat vi kan erbjuda dig som studerande på orten »

Mer information

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Mätningsingenjör järnväg kommer att starta i Dingle hösten 2022 och 2023. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

400
Kurs
Poäng
Yrkesmatematik
20
Kursen omfattar: Matematiska samband och beräkningar som krävs för yrkesrollen • Trigonometri och geometri • Procentberäkning, potenser och prefix • Statistik och felteori inom mätning
Geodesi, data och grundläggande instrumentkunskap
50
Kursen omfattar: Geodesi och instrument som används för mätning • Insamling och bearbetning av data • Felsökning och kvalitetssäkring • Datakommunikation, databaser och system • Avvägningsinstrument, avvägningståg och beräkningar
Praktisk instrumentkunskap
35
Kursen omfattar: Datainsamling med mätinstrument • Mätmetoder, laserscanning och instrumentkunskap • Totalstationer och GNSS-utrustning • Utföra mätningar, sammanställa data och kvalitetssäkring
Ritningsteknik
15
Kursen omfattar: Ritningars uppbyggnad, hur de produceras och tyds • Ritningsläsning inom område hus, mark, bro, väg och järnväg • Dokumentation av datafångst • Produktion av CAD-ritningar
Arbetsmiljö
15
Kursen omfattar: Arbetsmiljöarbete • Säkerhet på arbetsplatsen • Identifiering av risker och faror i arbetet • Säkerhets- och skyddsföreskrifter • Arbete på väg
LIA 1
30
Modellbygge och volymberäkning
15
Kursen omfattar: Modellbygge och maskinstyrning • Maskinguidning för branschsystem • Planering och utförande av praktisk maskinstyrning (skapa enklare terrängmodell)
Järnvägsmätning - teori och grund
40
Kursen omfattar: Mätningsteknik och regelverk inom järnväg • Trafikverkets krav för att utföra mätningar inom järnväg • Kodlista • Inmätning och utsättning • Granskning och beräkning inom geodesi • Stomnäten inom järnväg (anslutningsnät, bruksnät i plan och höjd)
BEST (bana, el, signal, tele)
15
Kursen omfattar: Järnvägens uppbyggnad (bana, el, signal, tele) • Järnvägens processer, planering och beredning • Moment som ingår för att järnvägar ska komma till och rustas upp • Järnvägskapacitet • Järnvägsteknik i samhället
Vistas på spår - BASÄSKYDD
5
Kursen omfattar alla moment som Trafikverket kräver för att ha tillåtelse att vistas och arbeta på järnväg: Trafiksäkerhet • Banan • Trafikeringssystem och ATC • Fordon och trafikverksamheter • Signaler, tavlor och skyltar • Vistelse och arbeten inom spårområdet • Skydd- och säkerhetsledning • Tågvarning • Elsäkerhet TDOK 2016:0289 • Fara och olycka • Tillämpningsövningar
Järnvägsmätning - stomnät
40
Kursen omfattar: Stomnäten inom järnväg (anslutningsnät, bruksnät i plan och höjd) • Regelverk och Trafikverkets krav för att bygga och mäta stomnät inom järnväg • Inmätning och kontroll av stomnät • Beräkning av stomnät för järnväg • Planering, rekognosering, markering och mätning av samtliga typer av stomnät inom järnvägsmiljö
LIA 2
40
Samhällsbyggnadsteknik
20
Kursen omfattar: Samhällsbyggnadsprocessen, väg- och järnvägsprocessens olika faser • BIM (byggnadsinformationsmodellering) • Juridiska begrepp • Relationer mellan olika aktörer • Samhällsbyggnad inom järnvägsmätning • Ritningar och regelverk inom bygg- och anläggningssektorn
Examensarbete
15
LIA 3
45
Summa 400

Vanliga frågor

 • Inga kategorier
 • Formulär för intresseanmälan

  Utbildningar

  När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

  Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

  Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

  Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör
  27 april, 2021 Intervju

  Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör

  När Johan närmade sig 50 år bytte han riktning i sin karriär. Han började studera till...

  VD för Teodoliten: 1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer
  16 april, 2021 Intervju

  VD för Teodoliten: 1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer

  Anders Öryd sitter med i ledningsgruppen för Mätningsingenjör järnväg....

  Att börja studera i en pandemi
  17 mars, 2021 Intervju

  Att börja studera i en pandemi

  Covid-19 har påverkat oss alla i olika utsträckning och allt fler har valt att börja studera...