×
 

Teknikhögskolan är en yrkeshögskola som erbjuder eftergymnasiala utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. Här kan du läsa om de olika varianterna av yrkeshögskoleutbildning som vi erbjuder.

Arbetslivet styr YH-utbudet

Vilka YH-utbildningar som startar beror till största del på vilket behov som finns hos arbetsgivare, både nu och i framtiden. Vi på Teknikhögskolan skapar våra YH-utbildningar i samarbete med branschen. När de är framtagna skickar vi in dem i form av ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Därefter beviljar MYH utbildningarna de anser bäst förser näringslivet med den kompetens och de tydliga yrkesrollerna de efterfrågar. När MYH beviljar en YH-utbildning talar de också om för oss hur många starter vi får erbjuda av den specifika utbildningen. Utbudet av YH-utbildning kan alltså variera från år till år och beroende på ort, ”när den behövs, där den behövs”.

93%

 

…av alla som läst en YH-utbildning får jobb inom ett år efter examen.

Skapat med arbetslivet

Utbildningar som matchar arbetsmarknadens kompetensbehov

Praktisk inriktning

Praktiskt inriktade utbildningar med långa LIA-perioder

Yrkesaktiva utbildare

Handplockade utbildare som jobbar i branschen

Olika typer av YH-utbildning

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar är praktiskt inriktade och formas tillsammans med näringslivet utifrån arbetsmarknadens behov. På så sätt får YH-studerande relevant yrkeskunskap som branschföretagen behöver och kan känna sig trygga i att deras framtida kompetens är efterfrågad. Utbildningarna är ofta mellan 1-2 år och alltid studiemedelsberättigade. Dessutom innehåller majoriteten av alla YH-utbildningar även praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Kort YH-utbildning

Korta YH är egentligen som vanliga YH-utbildningar men som namnet antyder, så är de kortare. De är anpassade för att du som yrkesverksam ska kunna bygga på din kunskap inom ett visst område samtidigt som du arbetar.

I korta YH-utbildningar kan det ingå en eller flera kurser, och de är aldrig längre än ett halvår. Korta YH skapar fler möjligheter till kompetensutveckling, både genom förnyad kunskap, upskill och fördjupad kunskap, reskill.

Om du vill studera till ett yrke med stora jobbmöjligheter, välj en YH-utbildning på Teknikhögskolan!

YH-flex

YH-flex är en utbildningsmöjlighet för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en YH-utbildning, och vill validera din kompetens med en examen. Det innebär att du kan ansöka om att få din kunskap beprövad av oss, för att kunna tillgodoräkna dig vissa delar av utbildningen. På så sätt behöver du enbart läsa enstaka kurser för att uppnå en yrkeshögskoleexamen.

Hur bedömer Teknikhögskolan mina förkunskaper?

Kom ihåg att du behöver uppfylla de ordinarie behörighetskraven för YH-utbildningen för att kunna söka YH-flex. När du ansöker ber vi dig skicka med intyg på din kompetens, för att vi ska kunna göra en bedömning om YH-flex passar just dig. I samband med att du skickar in din ansökan uppmanar vi dig även att fylla i en kartläggningsblankett på din kompetens. Allt detta ligger sedan till grund för att vi ska kunna bedöma om YH-flex är rätt för dig och i sådana fall, skapa en individuell studieplan som innehåller de kurser du behöver.

Hur fungerar det att läsa YH-flex?

Som studerande på YH-flex hoppar du in och läser dina olika kurser tillsammans med studerande på den ordinarie utbildningen. Eftersom din studieplan är individuell kan studietakten dock variera. Överlag kan du arbeta parallellt med dina studier om du vill, men var medveten om att vissa kurser kan vara på heltid, vilket kräver mer tid och engagemang.

YH-flex erbjuds endast på vissa YH-utbildningar, där vi har fått fler platser beviljade just för att personer som redan har yrkeskunskaper ska få kunna validera sin kompetens. Här är utbildningarna som vi erbjuder som YH-flex:

Skillnaden mellan yrkeshögskola och universitet/högskola

Även om alla tre utbildningsformer går in under kategorin ”eftergymnasial vuxenutbildning” så finns det vissa skillnader. Den största skillnaden är att universitets- och högskoleutbildningar är forskningsknutna, medan yrkeshögskoleutbildningar är mer praktiskt inriktade. Att plugga YH ger praktisk yrkeskompetens som matchar arbetslivets nutida och framtida behov och krav på kompetens.

Med andra ord har YH-utbildningar en högre arbetsmarknadsrelevans och vi har flera studerande som har erfarenhet från båda utbildningsformerna. Läs vad de tycker är de största skillnaderna mellan att läsa på yrkeshögskola och universitet/högskola »

Yrkeshögskolans poängsystem

Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från universitet och högskolor, vilket kan vara lite förvirrande. Inom yrkeshögskolan räknar vi yrkeshögskolepoäng till skillnad från universitets och högskolors högskolepoäng. Om du läser en YH-utbildning motsvarar en veckas heltidsstudier 5 ”YH-poäng”. Detta betyder att omkring 200 YH-poäng motsvarar ett års heltidsstudier, där samma längd motsvarar 60 "HP-poäng". Läs mer om YH-utbildningars längd, poäng och examen här »

Omvandla YH-poäng till HP-poäng?

Eftersom poängsystemen inom yrkeshögskolan och högskolan skiljer sig åt kan man inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en yrkeshögskoleutbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om. Om du däremot vill omvandla högskolepoäng till YH-poäng är det lättare! Yrkeshögskolan är nämligen mer generös i behörighetskraven. Om du har läst en kurs på högskola som krävs för att bli behörig till en YH-utbildning kan du tillgodoräkna dig den kunskapen genom att ansöka med reell kompetens.