×
 

Utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov – så kan man beskriva yrkeshögskolan. Här kan du läsa om hur YH fungerar, poängsystemet, skillnaden mellan universitet, högskola och yrkeshögskola samt olika varianter av YH-utbildning som Teknikhögskolan erbjuder.

3 snabba om YH-utbildningar

Skapat med arbetslivet

Utbildningar som matchar arbetsmarknadens kompetensbehov

Praktisk inriktning

Praktiskt inriktade utbildningar med långa LIA-perioder

Yrkesaktiva utbildare

Handplockade utbildare som jobbar i branschen

Program och kurser inom yrkeshögskolan

Det finns längre och kortare varianter av YH-utbildningar. Sedan mars 2022 benämner vi det helt enkelt som program och kurser. Gemensamt är att de är studiemedelsberättigade och du kan läsa båda varianterna på Teknikhögskolan.

Program

Yrkeshögskoleutbildning

Program inom yrkeshögskolan är YH-utbildningar som är minst 100 poäng. YH-utbildningar är praktiskt inriktade och vi formar dem tillsammans med näringslivet utifrån arbetsmarknadens behov. På så sätt får YH-studerande relevant yrkeskunskap som företagen behöver och kan känna sig trygga i att deras framtida kompetens är efterfrågad. Utbildningarna är ofta mellan 1-2 år och från 200 poäng leder de till examen. Dessutom innehåller majoriteten av alla program praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Kurser

Kort YH-utbildning

Kurser inom yrkeshögskolan är kortare YH-utbildningar som är max 99 poäng. Kurser skapar möjligheter till kompetensutveckling, både genom förnyad kunskap, upskill och fördjupad kunskap, reskill. Vid avklarad kurs får du ett utbildningsbevis. En kurs kan bestå av en eller flera kurser (som ett kurspaket). De är anpassade för att du som yrkesverksam ska kunna bygga på din kunskap inom ett visst område samtidigt som du arbetar. Det innebär att de ofta läses på distans och deltid.

Arbetslivet styr YH-utbudet

Vilka YH-utbildningar som startar beror till största del på vilket behov som finns hos arbetsgivare, både nu och i framtiden. Vi på Teknikhögskolan skapar våra YH-utbildningar i nära samarbete med branschföretag. När de är framtagna skickar vi in dem i form av ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Därefter beviljar MYH utbildningarna de anser bäst förser näringslivet med den kompetens och de tydliga yrkesrollerna de efterfrågar. När MYH beviljar en YH-utbildning talar de också om för oss hur många starter vi får erbjuda av den specifika utbildningen. Utbudet av YH-utbildning kan alltså variera från år till år och beroende på ort, ”när den behövs, där den behövs”.

93%

 

får jobb inom ett år efter examen

Skillnaden mellan yrkeshögskola och universitet eller högskola

Även om alla tre utbildningsformer går in under kategorin ”eftergymnasial vuxenutbildning” så finns det vissa skillnader. Den största skillnaden är att universitets- och högskoleutbildningar är forskningsknutna medan yrkeshögskoleutbildningar är mer praktiskt inriktade och bygger på arbetsmarknadens kompetensbehov. Med andra ord har YH-utbildningar en högre arbetsmarknadsrelevans. Teknikhögskolan har flera studerande som har erfarenhet från båda utbildningsformerna. Här berättar våra studerande vad de tycker är de största skillnaderna »

Finansiering och kvalitetssäkring

Statligt bidrag från regeringen finansierar yrkeshögskolan. När Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar YH-utbildningar förmedlar de även beslut om hur statsbidraget och eventuella särskilda medel ska fördelas. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda kostnadsfria utbildningar som uppfyller arbetsmarknadens behov. Som ett tillfälligt återhämtningsstöd efter coronapandemin delfinansierar EU-medel statsbidraget för YH-utbildningar under perioden 2020-2023. Varje yrkeshögskola ansvarar för kvalitetsuppföljningar, men MYH genomför egna granskningar och tillsyner för att kontrollera lagkrav samt utveckla och höja kvalitén i YH-utbildningarna.

Yrkeshögskolans poängsystem

Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från universitet och högskolor. Inom yrkeshögskolan räknar vi yrkeshögskolepoäng till skillnad från universitets och högskolors högskolepoäng. Om du läser en YH-utbildning motsvarar en veckas heltidsstudier 5 YH-poäng. Detta betyder att omkring 200 YH-poäng motsvarar ett års heltidsstudier inom yrkeshögskolan, där samma längd motsvarar 60 HP-poäng på universitet och högskolor. Läs mer om YH-utbildningars längd, poäng och examen här »

Omvandla YH-poäng till HP-poäng?

Eftersom poängsystemen skiljer sig åt kan du inte per automatik tillgodoräkna dig poäng från en YH-utbildning om du senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om. Om du däremot vill omvandla HP-poäng till YH-poäng är det lättare! Yrkeshögskolan är nämligen mer generös i behörighetskraven. Om du har läst en högskolekurs ingår i behörighetskraven till en YH-utbildning kan du tillgodoräkna dig den kunskapen genom att ansöka med reell kompetens.