Start: September 2022

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 19 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en Data Center Technician?

Som datacentertekniker är du ansvarig för den operativa driften av datacenter eller serverhallar. Du har ett viktigt uppdrag då dessa anläggningar och servrar ofta lagrar stora mängder data åt olika kunder, vilket innebär att de inte får ”ligga nere” under några omständigheter. Du arbetar aktivt med förebyggande åtgärder och underhåll för att minimera risken för driftstopp, men även cyberattacker. Du övervakar anläggningen så att den fungerar som den ska 24/7.

Förutom planering och projektgenomförande arbetar du med service och kundkommunikation. Du tar fram systemlösningar och åtgärdspaket till kunder för att säkerställa hög driftsäkerhet. Du genomför konsekvensanalyser av anläggningens verksamhet för att kunna föreslå förbättringar som minskar datacentrets miljöpåverkan och ökar hållbarheten. Du deltar i planering och genomförande av besiktningar, inspektioner och installationer i anläggningen. Det kan handla om kontroller av styrsystem, brandväggar och övriga säkerhetssystem, alltid enligt branschstandard för arbetsmiljö. Du ansvarar även för onboarding av nya kunder samt skriver incidentrapporter och loggar.

Som datacentertekniker kan du också ha en ledarroll med ansvar för såväl personal som projekt. När reparationer och installationer behöver genomföras kan du därmed leda ett team för att kunna avhjälpa felen i datacentret. Du kan även ta fram instruktioner för underhåll och riskanalys. Sammanfattningsvis är du som datacentertekniker med och utformar, utvecklar och säkerställer så att det digitala fungerar i samhället.

Start: September 2022

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 19 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Okej, men vad är ett datacenter?

Man beskriva datacenter som hallar fyllda med servrar, brandväggar, routers och lagringsskåp där data och backup lagras på ett säkert och energisnålt sätt. Man kan se datacenter som en samlingsplats där alla möjliga företag lagrar sin data, vilket hjälper dem att utveckla sin IT-infrastruktur, säkrad mot intrång och krascher. Nuförtiden finns även virtuella datacenter, som lagrar information i molnet.

Rollen som DCO passar dig som är lösningsorienterad och vill jobba med framtidens lösningar inom IT-infrastruktur, så som säker molnlagring.

Yrkesroller efter examen (exempel)

 • Datacentertekniker / ingenjör
 • DCO (Data Center Operations Technician)
 • Drifttekniker inom datacenter
 • Drifttekniker inom energi

Du kan även arbeta som konsult på både större och mindre anläggningar, såväl nationellt som internationellt. Många företag som annonserar lediga tjänster kallar rollen för allt ifrån specialist inom datacenter och infrastruktur till koordinator och driftingenjör. Kom ihåg att arbetsuppgifterna kan variera hos olika företag.

Kompetensbehovet i branschen

Just nu genomgår branschen ett globalt skifte där många företag går från att själva hantera och lagra sin data till att bli kunder som använder molnbaserade tjänster för sin IT-infrastruktur. Med digitaliseringens framfart förändras våra arbetssätt och leveransmodeller. Nya tekniker etableras snabbt så som 5G, Internet of Things och Machine Learning, vilket gör att fler produkter och system kopplas upp i molnet. Dessutom blir datacenter som lagrar och hanterar stora mängder data allt vanligare i Sverige, mycket på grund av att vi kommit långt i produktionen av förnybar energi vilket gynnar datacenterdrift. De senaste åren har aktörer som Facebook, Amazon Web Services, Microsoft och Google valt att etablera sig här.

För att företag ska fortsätta vara framgångsrika och effektiva i sin IT-leverans med säker datalagring krävs fler personer med denna kompetens. Efterfrågan på utbildade datacentertekniker ökar ständigt och är större än vad som kan tillgodoses, både idag och på sikt.

Data Center Technician (DCO) är en helt unik YH-utbildning i Sverige för dig som vill ha ett framtidsyrke i en expansiv bransch!

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • Grundläggande funktioner för drift av datacenter.
 • Problemlösning och driftsfrågor kopplade till kontrollanläggning och övervakningssystem.
 • Planering, projektgenomförande, kommunikation och service.
 • Brandskydd och säkerhetsfrågor som rör datacenter.
 • Arbetsprocesser, kvalitetskriterier och utvecklingsarbete – även i team inom datacenterdrift.
 • Angränsande yrkesområden så som fastighetsekonomi, fastighetsteknik, juridik och regelverk samt elkraft.

Utbildningsupplägg

Data Center Technician (DCO) är en distansutbildning som du läser på heltid under två år. Föreläsningar sker via Microsoft Teams för flexibel onlineundervisning, och utöver den lärarledda undervisningen så ägnar du tid åt grupparbeten och självstudier. Totalt sett räknar vi med att du i snitt behöver lägga ned 40 timmar i veckan på dina studier.

Dessutom är du ute på praktik under 19 veckor av din studietid, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan. Tänk på att de allra flesta företag som jobbar med datacenter kommer att begära ett utdrag från belastningsregistret när du söker LIA-plats, då det råder hög säkerhetsklass på dessa anläggningar.

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Engelska 6
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Godkänt betyg i Ellära 1 / Praktisk ellära / Underhåll – Elteknik / Fysik 1

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat YH-utbildningen Data Center Technician (DCO) tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Amazon Web Services  |  Coromatic  |  DigiPlex  |  EQUINIX

Data Center Technician (DCO) kommer att starta på distans hösten 2022. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

400
Kurs
Poäng
Datacenter-struktur
15
Kursen omfattar: Grunder för datacenters funktion och uppbyggnad • Terminologi • Beskrivning av processer som är typiska för drift av datacenter
Ledarskap och kommunikation
20
Kursen omfattar kommunikation på individ-, grupp- och organisationsnivå, betydelsen av kommunikation i ledarskap samt sambandet mellan kroppsspråk, verbal och symbolisk kommunikation.
Tillämpad matematik - ellära
30
Kursen omfattar: Matematiska begrepp och modeller inom energi, kraft, moment och hållfasthet • Principer, metoder och problem inom mekanik och elteknik
Projektkunskap
15
Kursen omfattar: Planering, ledning och genomförande av projekt • Effektivt medarbetarskap • Hur kvalitetssäkringsarbete och Lean kan bedrivas i projektform • Metoder, rapportering av progression och faktapresentation
Elinstallationer för datacenter
30
Kursen omfattar: Principer, materiel och beräkningar för elinstallationer och elscheman • Lagar och föreskrifter inom starkströmsområdet
Elsäkerhet och arbetsmiljö
20
Kursen omfattar: Elsäkerhetsarbete och arbetsmiljöfrågor • Delta i besiktningar och inspektioner med hänsyn till säkerhetsaspekter
Brandskydd och brandskyddssystem
10
Kursen omfattar: Avhjälpning och förebyggande av brand • Övervakning av brandskyddssystem • Brandskyddskontroller • HLR
Underhåll elkraftsystem
25
Kursen omfattar: Strategier och metoder för underhåll, felsökning, reparation och besiktning av eldistributionsnät och elanläggningar ur ett säkerhets-, kvalitets- och miljöperspektiv • Regelverk, standarder, tekniska riktlinjer och EBR • Feleffektanalyser
Kylsystem
30
Kursen omfattar kylsystems uppbyggnad, betydelsen av temperaturnivå, tolkning av ritningar, driftsättning och underhåll av kylanläggningar.
Styr- och reglerteknik
25
Kursen omfattar: Datorstöd vid programmering av system • Metoder inom styr- och reglerteknik • Dokumentation, tolkning av värden och driftkort • Parametrar som styr energiförbrukningen • PLC, DUC och PID-regulator
Övervakning och styrsystem
25
Kursen omfattar: Typer av integrerade system och programvaror som används inom drift av datacenter • Bearbetning av mätvärden och utvärdering av energi- och kylsystem för att kunna övervaka och sköta driften
LIA 1
45
Energioptimering, energikalkyleringar och kapacitetsplanering
40
Kursen omfattar: Ekonomiska kalkyler för att effektivisera fastigheter och dess hållbarhet • Energy Performance Contracting (EPC) • Konsekvensanalyser
LIA 2
50
Examensarbete
20
Summa 400

Vanliga frågor

 • Inga kategorier
 • Formulär för intresseanmälan

  Utbildningar

  När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

  Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

  Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

  Datacentertekniker gynnas av IT-branschens stora tillväxt
  27 maj, 2021 Intervju

  Datacentertekniker gynnas av IT-branschens stora tillväxt

  Den kraftiga tillväxten av datacenter har skapat ett stort behov av utbildade tekniker...

  Hur är det att läsa en YH-utbildning?
  5 juli, 2020 Tips

  Hur är det att läsa en YH-utbildning?

  Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Vi har prat...

  Fördomar om YH-utbildning
  16 april, 2020 Nyhet

  Fördomar om YH-utbildning

  Vi krossar förutfattade meningar och fördomar om YH i allmänhet och teknikutbildningar i s...