Viktiga datum för 2021

För ansökan till utbildningar som startar hösten 2021:

 • 10 februari: Ansökan öppnar
 • 5 maj: Ansökan stänger
 • 5 maj: Sista dag för komplettering av ansökan med betyg som utfärdats innan våren 2021
 • 4 juni: Sista dag för komplettering av ansökan med betyg utfärdade under våren 2021
 • 22 juni: Antagningsbeskedet skickas ut i yh-antagning.se

För ansökan till utbildningar som startar årsskiftet 2021/2022:

 • 25 maj: Ansökan öppnar
 • 15 oktober: Ansökan stänger

Hur ansöker jag till en YH-utbildning?

När du bestämt dig för vilken yrkeshögskoleutbildning du vill läsa, så klickar du på ”Ansök här” under den utbildning du önskar ansöka till.

Ansökan går till på följande sätt:

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben eller logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se.
 2. Välj vilken eller vilka utbildningar du vill söka samt på vilken ort.
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg och övriga dokument som behövs för att visa att du är behörig. Ladda enbart upp arbetsintyg ifall det är ett av behörighetskraven för utbildningen eller om du behöver visa att du har erhållit motsvarande kunskap från exempelvis en gymnasiekurs eller arbetslivserfarenhet.
 4. Skicka in ansökan.

Vad händer om jag inte är behörig?

Har du inte full behörighet och på så sätt inte kan ladda upp alla betygsdokument när du gör en ansökan enligt ovan, kan du skicka in den ändå. Kanske avser du att komplettera din ansökan genom att läsa in kurser du saknar via komvux eller som preparandkurs? Eller har du annan erfarenhet som gör att du kan räknas som behörig? Då väljer du alternativet ”Komplettera senare” på yh-antagning.se.

I menyn till höger under ”Bli behörig till en YH-utbildning” kan du läsa mer om hur du enkelt kan bli behörig till våra utbildningar.

När du har skickat in din ansökan kommer vi att granska den och behöver du komplettera något kommer vi att kontakta dig. Osäker på när du senast kan komplettera din ansökan med betyg från exempelvis komvux- och preparandkurser? Kontakta den studerandeansvarige för utbildningen!

Vad ska jag tänka på när jag gör min ansökan?

Det är viktigt att du gör din ansökan så komplett som möjligt med betygskopior, eventuella arbetsgivarintyg och övriga merithandlingar som du behöver hänvisa till.

Betyg

Ladda upp betygsdokument från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning och/eller folkhögskola. För dig som har utländskt betyg ska du enbart ladda upp relevant bedömning från UHR och/eller betyg översatta till svenska eller engelska.

Ladda upp kopia på originalhandlingen eller ett utdrag ur antagning.se. Observera att utdraget måste visa namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser. Det går bra att ta en bild på betyget med din mobil och ladda upp, men se till att ditt namn och personnummer är synligt på kopian.

Hur får jag fram mina gamla betyg?

Har du inte tillgång till dina betygsdokument, kan du kontakta skolan du läste på. Du kan även inhämta en kopia av dina betyg från stadsarkivet eller genom den kommun där du läste din gymnasieutbildning.

Arbetslivsintyg

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka arbetslivserfarenhet. I ditt intyg om arbetslivserfarenhet skall det framgå:

 • Under vilken period du arbetat (start- och slutdatum).
 • Hur mycket du arbetat (heltid, deltid etc. angivet i procent eller antal timmar).
 • Vilken befattning du haft (även vilka arbetsuppgifter du haft kan vara bra att ha med).
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare. Om det är en pågående anställning ska detta framgå.

Tips! Om utbildningen har arbetslivserfarenhet som behörighetskrav eller om du vill åberopa reell kompetens kan du även ladda upp ditt CV, men det är inte något krav.

Översättning av utländska betyg

För dig som har utländska betyg – innan du söker en utbildning hos oss, behöver du få dina betyg från gymnasium/högskola översatta till svenska. Detta för att vi ska ha möjlighet att behandla din ansökan korrekt. Vanligtvis tar det 3 månader att få betygen översatta av UHR (Universitets- och Högskolerådet), så var ute i god tid. Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Information till dig som är flykting eller asylsökande

För att ansöka till, och läsa, en yrkeshögskoleutbildning behöver du ha ett giltigt personnummer eller ett giltigt samordningsnummer. Är du inte boende i Sverige eller svensk medborgare behöver du även ett uppehållstillstånd, som ska sökas innan du reser till Sverige (med undantag för norska, isländska och EU-medborgare som inte behöver ett uppehållstillstånd). Mer information hittar du på Migrationsverkets hemsida. Hos Migrationsverket räknas en yrkeshögskoleutbildning som ”andra studier”.

För dig med skyddad identitet

För dig som är intresserad av att läsa någon av Teknikhögskolans yrkeshögskoleutbildningar och har skyddad identitet, kontakta vår enhetschef Liselotte Issakainen med den mejladress du vill använda i din ansökan.

Vi följer reglerna för hantering av skyddade personuppgifter och hanterar dem varsamt. När du kontaktat oss så hjälper vi dig vidare i ansökningsprocessen och hör av oss med ytterligare instruktioner när detta är klart.