×
 

Hur ansöker jag? Hur får jag fram betygskopior? Vad behöver min ansökan innehålla? Här hittar du all information du behöver för att ansöka till Teknikhögskolans YH-utbildningar.

Registrera ett konto eller logga in på yh-antagning.se.

Välj utbildning du vill söka och på vilken ort.

Ladda upp betyg och dokument som efterfrågas.

Skicka in din ansökan. Klart!

Viktigt att tänka på i din ansökan

Din ansökan behöver vara komplett med betygskopior och övriga merithandlingar som krävs för att vi ska kunna granska din ansökan och behörighetsförklara dig. Läs noga igenom behörighetskraven på utbildningssidan. Om du inte kan ladda upp alla betygsdokument direkt kan du välja alternativet "komplettera senare" i yh-antagning.

Betyg

I dina betygsdokument behöver ditt namn och personnummer vara synliga. Vi behöver en kopia på originalhandlingen från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Du kan även bifoga ett utdrag ur antagning.se med samtliga gymnasiekurser. För dig som har utländska betyg laddar du enbart upp relevant bedömning från UHR.

Hur får jag fram mina gamla betyg?

Har du inte tillgång till dina betygsdokument kan du kontakta skolan du läste på. Du kan även inhämta en kopia av dina betyg från stadsarkivet eller genom din kommun.

Arbetslivsintyg

Om utbildningen har arbetslivserfarenhet som behörighetskrav behöver du ladda upp ett arbetslivsintyg i din ansökan. I ditt intyg ska följande framgå:

  • Perioden du arbetat (start- och slutdatum).
  • Hur mycket du arbetat (angivet i procent eller antal timmar).
  • Din befattning (även arbetsuppgifter kan vara bra att ha med).
  • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare. Om det är en pågående anställning ska detta framgå.

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka arbetslivserfarenhet.

Övrig information

Översättning av utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Vanligtvis tar det tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Om du har skyddad identitet

Har du skyddad identitet? Kontakta vår enhetschef med den mejladress du vill använda i din ansökan. Då hjälper vi dig vidare i ansökningsprocessen och hör av oss med instruktioner. Vi följer reglerna för hantering av skyddade personuppgifter.

Om du är flykting eller asylsökande

För att ansöka till en YH-utbildning behöver du ha ett giltigt personnummer eller samordningsnummer. Är du inte bosatt i Sverige eller svensk medborgare behöver du även ett uppehållstillstånd (med undantag för norska, isländska och EU-medborgare). Mer information hittar du hos Migrationsverket.