Start: Augusti 2022

Studieort: Göteborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en anläggningsingenjör?

Byggutbildning i Göteborg för dig som vill jobba med branschledande CAD-program och göra karriär i bygg- och anläggningsbranschen. Bli anläggningsingenjör - och en nyckelperson inom svensk tillväxt! Yrket passar perfekt för dig som gillar teknik, logik och brinner för samhällsutveckling.

Som anläggningsingenjör med kompetens inom väg och vatten jobbar du i bygg- och anläggningsbranschen, där du blir en nyckelperson inom svensk tillväxt. Du planerar och genomför projekt för att förbättra samhället och dess framfart, så som att skapa underlag för nya transportvägar. Du kan till exempel ta fram ritningar i 2D och 3D med hjälp av branschledande CAD-program för mark-, väg- och VA-projektering.

Yrkesroller efter examen (exempel)

 • Anläggningsingenjör
 • Anläggningskonstruktör
 • Anläggningsprojektör
 • Produktionsledare
 • Projektledare

Start: Augusti 2022

Studieort: Göteborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Byggutbildningen ger dig de verktyg du behöver för att kunna bli en riktigt skicklig projektör och konstruktör. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt efter examen. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • De olika faserna i ett anläggningsprojekt.
 • Planering, målsättning, ledning och styrning av projekt.
 • Grundläggande entreprenadjuridik.
 • Volymberäkningar, dimensionering och bärighetsberäkningar.
 • Mark- och anläggningsteknik.
 • Kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Utbildningsupplägg

Anläggningsingenjör väg och vatten är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Göteborg under två år. Uppskattningsvis är det platsförlagd undervisning 2-3 dagar per vecka och resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier, motsvarande cirka 40 timmar i veckan.

Dessutom är du ute på praktik under totalt 22 veckor av din studietid, vilket kallas för LIA (lärande i arbete).

Vill du göra avtryck och vara med och bygga vårt samhälle? Då är den här utbildningen en mycket bra plattform för att vara med på den resan.

– Anna-Karin Wärn, Svevia

Mer information

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat YH-utbildningen Anläggningsingenjör väg och vatten tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Serneke  |  Trafikverket  |  AFRY  |  Sigma  |  Ramböll  |  Svevia  |  Torslanda Entreprenad

Anläggningsingenjör väg och vatten kommer att starta i Göteborg hösten 2022. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

400
Kurs
Poäng
Matematik
25
Kursen omfattar: Matematik inom yrkesområdet • Aritmetik, algebra och trigonometri • Beräkningar på geometriska figurer • Linjära ekvationssystem • Kraftlära och enhetsanalys • Matematiska uttryckssätt och praktisk tillämpning
Grundläggande entreprenad
15
Kursen omfattar: Entreprenadformer och entreprenörers organisatoriska uppbyggnad • Organisation, roller och faser • Beskrivningar och ansvarsfördelning • Underlag och handlingar • Planer, investering och underhållsverksamhet
Anläggningsprojektering
15
Kursen omfattar: Anläggningsprojekteringens olika delar • Building Information Modelling (BIM) • Konsultstöd, uppföljning och ekonomi • Planering och genomförande av projekt
Mark- och anläggningsteknik
35
Kursen omfattar: Mark- och anläggningsteknik • Grundläggningsmetoder och geoteknik • Markbyggnadsteknik • Volymberäkning, masshantering, materialteknik och mätningsmetoder
Konstruktionsberäkning
25
Kursen omfattar: Beräkningar inom yrkesrollen • Regelverk och bestämmelser • Dimensionering, bärighetsberäkningar och lastfördelning/kombinering
Svensk ritstandard
25
Kursen omfattar: Ritningsläsning • Information på en ritning • Beskrivningar och anvisningar • CAD i 2D inom anläggningskonstruktion • CAD-program för upprättande av ritningar som följer svensk ritstandard
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
15
Kursen omfattar: Lagar och bestämmelser för hälsa-, säkerhet-, miljö- och kvalitetsarbete inom anläggningsbranschen • Branschspecifika standarder för KMA • BAS-P och BAS-U • Riskhantering och arbetsberedning • Kvalitets- och miljöarbetets påverkan och styrning av byggprocessen
Virtuell design och konstruktion
50
Kursen omfattar: Virtuell design och konstruktion (VDC) för mark-, väg- och VA-projektering • Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för att underlätta utvärdering av olika alternativ vid projekteringen • Funktioner i CAD-programvaror för 3D-konstruktion och samarbete • Geospatial analys
Grundläggande entreprenadjuridik
15
Kursen omfattar: Juridiska relationen mellan olika aktörer på byggmarknaden • Lagar, förordningar och regler • Föreskrifter och bestämmelser • Avtal och tekniska beskrivningar
LIA 1
50
Planeringsverktyg
15
Kursen omfattar: Produktionsplanering och verktyg • Produktionskostnad (inklusive budget, arvode, direkta och indirekta kostnader) • Genomförande av produktionsplanering ur ekonomiska och logistiska perspektiv • Ekonomiska planeringskalkyler
Planering och projektstyrning
35
Kursen omfattar: Planering och projektstyrning av mindre projekt • Verktyg för planering och projektstyrning (Excel, MAP, MS-projekt) • Tid- och resursplan • Projekt-, produktions- och arbetsledning • Anbudsräkning, kalkyl och offertförfarande • Kostnadsstyrning, uppföljning och prognos • Riskhantering
LIA 2
60
Examensarbete
20
Summa 400

Vanliga frågor

 • Inga kategorier
 • Formulär för intresseanmälan

  Utbildningar

  När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

  Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

  Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

  Storsatsning för en ökad mångfald i byggbranschen
  6 december, 2018 Intervju

  Storsatsning för en ökad mångfald i byggbranschen

  Det har nog inte undgått många att kvinnor och ickebinära är underrepresent...

  Sejla fick erbjudande om anställning innan examen
  21 mars, 2018 Intervju

  Sejla fick erbjudande om anställning innan examen

  Sejla tog examen från Anläggningsingenjör väg och vatten förra året, men innan...

  Fyra röster om anläggningsingenjör väg och vatten
  24 april, 2017 Nyhet

  Fyra röster om anläggningsingenjör väg och vatten

  I augusti 2014 startade Teknikhögskolan i Göteborg för första gången utbildningen...