Ansökan öppnar: Februari 2024

Start: Augusti 2024

Studieort: Göteborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en anläggningsingenjör?

Byggutbildning i Göteborg för dig som gillar teknik, logik och brinner för samhällsutveckling.

Som anläggningsingenjör med kompetens inom väg och vatten är du en nyckelperson för svensk tillväxt. Du planerar och genomför projekt för att förbättra samhället och dess framfart. Du skapar underlag för nya transportvägar och tar fram ritningar i 2D och 3D med hjälp av branschledande CAD-program för mark-, väg- och VA-projektering.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Faser i ett anläggningsprojekt
 • Planering, målsättning, ledning och styrning av projekt
 • Grundläggande entreprenadjuridik
 • Dimensionering, volym- och bärighetsberäkningar
 • Mark- och anläggningsteknik
 • Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ansökan öppnar: Februari 2024

Start: Augusti 2024

Studieort: Göteborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär och jobbutsikter

Byggutbildningen är skapad tillsammans med företag i branschen utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. På så sätt kan du vara säker på att din framtida kompetens efterfrågas. Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att kunna bli en riktigt skicklig projektör och konstruktör.

 • Anläggningsingenjör
 • Anläggningskonstruktör
 • Anläggningsprojektör
 • Produktionsledare
 • Projektledare

Utbildningsupplägg

Anläggningsingenjör väg och vatten är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Göteborg under två år. Det är platsförlagd undervisning 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier, vilket motsvarar 40 timmars studier per vecka. Under 22 veckor av din studietid är du dessutom ute på praktik, vilket kallas för LIA (lärande i arbete).

"Vill du göra avtryck och vara med och bygga vårt samhälle? Utbildningen är en mycket bra plattform för att vara med på resan."

– Anna-Karin Wärn, Svevia

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Augusti 2024 – Juni 2026
Augusti 2025 – Juni 2027

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2023 – Juni 2025
Augusti 2022 – Juni 2024

Samarbetspartners

Kurser som ingår

410
Kurs
Poäng
Branschkunskap
10
Kursen omfattar: Introduktion till yrkesrollen och branschen
Matematik
25
Kursen omfattar: Matematik inom yrkesområdet • Aritmetik, algebra och trigonometri • Beräkningar på geometriska figurer • Linjära ekvationssystem • Kraftlära och enhetsanalys • Matematiska uttryckssätt och praktisk tillämpning
Grundläggande entreprenad
15
Kursen omfattar: Entreprenadformer och entreprenörers organisatoriska uppbyggnad • Organisation, roller och faser • Beskrivningar och ansvarsfördelning • Underlag och handlingar • Planer, investering och underhållsverksamhet
Anläggningsprojektering
15
Kursen omfattar: Anläggningsprojekteringens olika delar • Building Information Modelling (BIM) • Konsultstöd, uppföljning och ekonomi • Planering och genomförande av projekt
Mark- och anläggningsteknik
35
Kursen omfattar: Mark- och anläggningsteknik • Grundläggningsmetoder och geoteknik • Markbyggnadsteknik • Volymberäkning, masshantering, materialteknik och mätningsmetoder
Konstruktionsberäkning
25
Kursen omfattar: Beräkningar inom yrkesrollen • Regelverk och bestämmelser • Dimensionering, bärighetsberäkningar och lastfördelning/kombinering
Svensk ritstandard
25
Kursen omfattar: Ritningsläsning • Information på en ritning • Beskrivningar och anvisningar • CAD i 2D inom anläggningskonstruktion • CAD-program för upprättande av ritningar som följer svensk ritstandard
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
15
Kursen omfattar: Lagar och bestämmelser för hälsa-, säkerhet-, miljö- och kvalitetsarbete inom anläggningsbranschen • Branschspecifika standarder för KMA • BAS-P och BAS-U • Riskhantering och arbetsberedning • Kvalitets- och miljöarbetets påverkan och styrning av byggprocessen
Virtuell design och konstruktion
50
Kursen omfattar: Virtuell design och konstruktion (VDC) för mark-, väg- och VA-projektering • Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för att underlätta utvärdering av olika alternativ vid projekteringen • Funktioner i CAD-programvaror för 3D-konstruktion och samarbete • Geospatial analys
Grundläggande entreprenadjuridik
15
Kursen omfattar: Juridiska relationen mellan olika aktörer på byggmarknaden • Lagar, förordningar och regler • Föreskrifter och bestämmelser • Avtal och tekniska beskrivningar
LIA 1
50
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Utveckla kunskap i det dagliga arbetet som anläggningsingenjör hos ett företag som arbetar med anläggning • Få förståelse för yrkesrollens arbetsuppgifter och ansvarsområden
Planeringsverktyg
15
Kursen omfattar: Produktionsplanering och verktyg • Produktionskostnad (inklusive budget, arvode, direkta och indirekta kostnader) • Genomförande av produktionsplanering ur ekonomiska och logistiska perspektiv • Ekonomiska planeringskalkyler
Planering och projektstyrning
35
Kursen omfattar: Planering och projektstyrning av mindre projekt • Verktyg för planering och projektstyrning (Excel, MAP, MS-projekt) • Tid- och resursplan • Projekt-, produktions- och arbetsledning • Anbudsräkning, kalkyl och offertförfarande • Kostnadsstyrning, uppföljning och prognos • Riskhantering
LIA 2
60
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom ramen för yrkesrollen • Kunna föreslå och motivera lösningar inom anläggningsområdet
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 410

Relaterade artiklar

8 av 10 byggföretag har svårt att hitta rätt kompetens – så tar du klivet in i branschen
17 februari, 2023 Nyhet

8 av 10 byggföretag har svårt att hitta rätt kompetens – så tar du klivet in i branschen

Stora satsningar, varierande jobb med goda framtidsutsikter – ändå behövs många fler inom byggsektorn...

Sejla fick erbjudande om anställning innan examen
21 mars, 2018 Intervju

Sejla fick erbjudande om anställning innan examen

Sejla tog examen från Anläggningsingenjör väg och vatten förra året, men innan...

Fyra röster om YH-utbildningen Anläggningsingenjör väg och vatten
24 april, 2017 Nyhet

Fyra röster om YH-utbildningen Anläggningsingenjör väg och vatten

2014 startade Teknikhögskolan upp Anläggningsingenjör väg och vatten i Göteborg för första gången...

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.