Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Tips och inspiration - 07/05/2018

Allt fler som påbörjar studier på yrkeshögskolenivå har en bakgrund från en annan utbildningsform av eftergymnasiala studier, visar ny statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Vi har flera exempel på studerande som tidigare läst på universitet och/eller högskola som sedan valde att gå vidare i sin karriär genom en YH-utbildning. Låt oss presentera några av dem.

Malin Vernersson

Malin Vernersson

Malin tog nyligen examen från YH-utbildningen Green Logistic Management. Tidigare läste hon socionomprogrammet under 3,5 år. Direkt efter examen på Teknikhögskolan började hon arbeta heltid som miljökoordinator på Logistikbolaget – företaget hon var på under sina två LIA-perioder. Det var även där hon arbetade deltid under den sista delen av studietiden.

Vad är den största skillnaden mellan att studera på universitet och yrkeshögskola?

– Enligt mig är den största skillnaden att utbildningen vid yrkeshögskolan är mer specifik och inriktad. När jag läste på universitetet så kändes det jag läste många gånger väldigt abstrakt och teoretiskt, som jag haft svårare att knyta an till yrkeslivet. Utbildningen vid yrkeshögskolan gick dessutom betydligt mycket fortare – 2 år med målsättning om jobb! Yrkeshögskolan har under hela utbildningen gett mig kunskap som jag, när jag kommit i kontakt med den, förstått hur och när jag ska ha nytta av den i yrkeslivet.

Vilken är den största myten om yrkeshögskolan?

– Jag tror att det finns en myt om att yrkeshögskola skulle vara slappt eller oseriöst. Det är inte min erfarenhet. Jag har fått lägga mycket tid på mina studier och utbildningen har verkligen förberett mig inför en ny yrkesinriktning.

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

– Något som var väldigt roligt var att vi i klassen hade väldigt olika yrkesmässig bakgrund och ålder. Flera hade, liksom mig, ingen tidigare arbetslivserfarenhet av logistik medan andra hade jobbat med logistik i många år. I klassen samlades många olika kompetenser, vilket gav bra input. Exempelvis kunde jag bidra med mina kunskaper om att skriva skolarbeten samt referera och i utbyte få kunskap om vad man bör tänka på när man ska lasta en lastbil på bästa sätt.

Martin Pegler

Martin Pegler

Martin har tidigare studerat datornätverk i två år på universitet och nu har han ett år kvar på YH-utbildningen Automationsingenjör i Linköping. Mellan tiden på universitetet och Teknikhögskolan har Martin arbetat i transportbranschen. Han ville byta inriktning och få bättre avtal. På så sätt hittade han till yrkeshögskolan där han enbart behövde läsa i 2 år för att bli färdigutbildad och redo att gå rätt ut i jobb. Än så länge har han varit ute på en LIA-period, men under det sista året på utbildningen kommer det att bli två till perioder.

”Närmare arbetslivet”

– Jag upplever yrkeshögskolan som närmare arbetslivet och mer uppdaterad i kursinnehållet än universitetet.

Vad är den största fördelen med yrkeshögskolan?

– Praktiken och det faktum att utbildningen är så kort som 2 år. Man får snabbt kontakter och kommer ut i arbete. Det är jättebra att det finns utbildningar som är skräddarsydda efter arbetsmarknadens behov.

Caroline Gavelin

Caroline Gavelin

Caroline läste också YH-utbildningen Green Logistic Management på distans, likt Malin. Nu har hon en yrkeshögskoleexamen och fortsätter sin framtida karriär som lokomloppsplanerare på Green Cargo AB – ett jobb hon blev erbjuden redan innan examen. I utbildningsbagaget har hon sedan innan en kandidatexamen genom det samhälls- och beteendevetenskapliga programmet med inriktning psykologi, men hon ville byta inriktning då utbildningen inte gav det jobb hon hade förväntat sig och hon ville då skola om sig till ett yrke där det finns stor efterfrågan.

Vad är positivt med yrkeshögskolan?

– Den största fördelen är att det var ganska fritt, man kunde jobba samtidigt vilket gjorde att man slapp så stora studielån, men samtidigt krävdes det disciplin. Den största skillnaden mellan att studera på universitet och yrkeshögskola är att det känns mer intimare på yrkeshögskolan. Vi (klassen) hade i alla fall mer gemenskap och det var också mer disciplin som krävdes då det var på distans. Jag tycker att det är väldigt bra att yrkeshögskolan finns, då dessa utbildningar tas fram utefter det behov som finns på arbetsmarknaden, vilket gör att det skapas stora möjligheter att få jobb i direkt anslutning till examen.

Vad är den största myten om yrkeshögskolan?

– Den största myten skulle nog vara att när man var yngre så fick man höra att de som pluggade på yrkeshögskolan inte kom in någon annanstans och att det var dem som inte egentligen ville något med arbetslivet. Det var liksom den ”enkla” vägen. Detta stämmer inte alls, då alla jag har träffat som pluggar på yrkeshögskolan är extremt ambitiösa och vill satsa på det som arbetsmarknaden är i behov utav för att kunna nå nya bredder inom sitt yrkesliv.

Marcus Wergnert

Marcus Wergnert

Marcus har precis läst klart sitt första år på automationsingenjörs-utbildningen i Linköping. I ”erfarenhetsbagaget” har han sedan innan en kandidatexamen inom statistik och utöver detta läste han även några kurser i nationalekonomi och statsvetenskap på universitet – totalt under 4 års tid. Redan efter hans första halvår på YH-utbildningen kom han i kontakt med två företag som visade intresse för en eventuell anställning efter studierna – något han aldrig hade trott efter så kort tid.

Vad är den största skillnaden mellan att studera på universitet och yrkeshögskola?

– Den största skillnaden är definitivt hur mycket mer man får tillämpa allt praktiskt på yrkeshögskolan. Min nuvarande utbildning har 3 LIA-perioder där man får chansen att visa upp vad man kan. Skillnaden på LIA och vanlig praktik är att man till stor del får arbeta självständigt på LIA:n och inte bara följa med en person runt, vilket gör att man får chansen att visa upp vad man går för. Även kurserna som ingår i programmet är mer på den praktiska sidan där man får sitta med labbutrustning och programmera små modeller av industriell utrustning.

Varför tycker du att det är bra att yrkeshögskolan finns?

– Den största fördelen med yrkeshögskolan är att en utbildning inte får starta om det inte finns ett behov av arbetskraft i närområdet. Alla universitet/högskolor kommer ju givetvis att säga att framtidsutsikterna för just deras utbildning ser väldigt ljus ut, då de vill ha in studenter men när det gäller yrkeshögskolor så måste företagen i närheten ha visat ett intresse för att utbildningarna ska kunna påbörjas. Så fort intresset för en viss utbildning svalnar så får inte utbildningen förlängt tillstånd att starta.