Start: Augusti 2022

Studieort: Uddevalla

Längd: 2 år

Studietakt: Halvtid

Praktik: 8 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en bygg- och anläggningsledare?

Som bygg- och anläggningsledare har du en arbetsledande roll där du planerar, leder och genomför olika projekt från start till mål. Du arbetar utifrån att lagar och regler följs på din arbetsplats samt KMA-frågor (kvalitet, miljö och arbetsmiljö).

Det här är utbildningen för dig som vill ta nästa steg i karriären och samtidigt passa på att kombinera studier med jobb. Utbildningen läses på halvfart och passar dig som är en lyhörd, engagerad och strukturerad ledare med intresse för projektledning. Gör karriär i byggbranschen oavsett om du har tidigare yrkeserfarenhet eller inte!

Yrkesroller efter examen (exempel)

 • Byggledare
 • Arbetsledare
 • Platschef
 • Produktionschef

Start: Augusti 2022

Studieort: Uddevalla

Längd: 2 år

Studietakt: Halvtid

Praktik: 8 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • Lagar och bestämmelser som påverkar byggprocessen.
 • Ansvarsområden för en arbetsledare.
 • Projekteringens faser och relaterande handlingar.
 • Planering och organisering av arbetet så att det uppfyller arbetsmiljökrav.
 • Upprätta investeringskalkyler för olika projekt.
 • Lean Construction, dess verktyg och metoder.
 • Anpassning av ledarskap för bästa resultat avseende kvalitet, leverans, miljö och säkerhet.

Vi har ett stort behov av byggledare med rätt kompetens, och Teknikhögskolans utbildning är skräddarsydd för arbetslivet. Vi vill anställa rätt personer med rätt kompetens och Teknikhögskolans studerande kan ge oss detta.

– Mickael Brunberg, Brunbergs Bygg AB

Utbildningsupplägg

Bygg- och anläggningsledare är en halvtidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Uddevalla under två år. Det är föreläsning cirka två eftermiddagar eller kvällar per vecka och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier. Under utbildningens sista termin är du ute på praktik, som kallas LIA (lärande i arbete), som du kan välja att genomföra på heltid under fyra veckor eller halvtid under åtta veckor.

Byggutbildningen passar dig med ledaregenskaper och intresse för projektledning, och den är anpassad så att du enkelt kan kombinera dina studier med jobb.

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Bygg och anläggning 1
 • Godkänt betyg i Bygg och anläggning 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Vi erbjuder även preparandkurser inom Bygg och anläggning som ger dig rätt förkunskaper. Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat YH-utbildningen Bygg- och anläggningsledare tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Byggföretagen  |  Erlandsson Bygg  |  NCC  |  Peab Sverige AB  |  Per Jacobsson Byggnads AB  |  Ramböll Sverige AB  |  Stegra Projekt AB  |  Östrabo Yrkes

Bygg- och anläggningsledare kommer att starta i Uddevalla hösten 2022 och 2023. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

200
Kurs
Poäng
Organisation och ledarskap
30
Kursen omfattar: Leda effektiva medarbetarsamtal • Konflikthantering • Ledarskapsmodeller och ledarskapsteorier • Grupprocesser
Branschengelska
10
Kursen omfattar: Muntlig och skriftlig kommunikation på branschengelska • Kommunikationsmodeller • Presentationsteknik
Bygg- och anläggningsekonomi
25
Kursen omfattar: Kalkylering, budgetering och uppföljning • Rationell och lönsam produktion • Ekonomiska begrepp och redovisningsformer
Bygg- och anläggningsjuridik
25
Kursen omfattar: Entreprenadjuridik • Branschspecifika lagar och avtal • Civilrättsliga lagar och regler inom branschen • LOU (lagen om offentlig upphandling) och LUF (lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn) • AB04, ABT06 och ABU07 • AMA-systemet
KMA - kvalitet, miljö, arbetsmiljö
25
Kursen omfattar: Arbetsmiljölagstiftningen (AML) • BAS P och BAS U • Kvalitets- och miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001 • Åtgärder i samband med olycksfall samt vid miljö- och skyddsarbete
Bygg- och anläggningslogistik
25
Kursen omfattar: Produktionstidsplan och produktionseffektivitet • Lean Construction, dess verktyg och metoder • APD-planer • Logistikens roll i projekt och logistiska principers tillämpbarhet utifrån byggprocessen
Bygg- och anläggningsprojektering
25
Kursen omfattar: Projekteringsledning • Lagar och regler i samband med projektering, så som PBL, BBR och PBF • Tillståndshantering • Rambeskrivning • Bygghandling
Examensarbete
15
LIA
20
Summa 200

Vanliga frågor

 • Inga kategorier
 • Formulär för intresseanmälan

  Utbildningar

  När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

  Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

  Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

  Årets stipendier till nyexaminerade Bygg- & anläggningsledare
  5 juni, 2021 Nyhet

  Årets stipendier till nyexaminerade Bygg- & anläggningsledare

  Stipendier delas årligen ut till engagerade studerande av...

  Från snickare till bygg- och anläggningsledare
  23 maj, 2018 Intervju

  Från snickare till bygg- och anläggningsledare

  Dan-Axel arbetade som snickare i 13 år innan han tog tag i sin vidareutveckling...

  Marianne bytte yrke efter 12 år
  4 maj, 2018 Intervju

  Marianne bytte yrke efter 12 år

  Marianne arbetade som byggnadsmålare i 12 år innan hon bestämde sig för att...