×
 

Filtrera

AI, maskininlärning och datavisualisering – grunder för utvecklare

Utbildningstyp Kurs

Studieort Distans

Längd 28 veckor

Start 31 oktober 2022

Automationsingenjör robotik

Utbildningstyp Program

Studieort Göteborg, Jönköping

Längd 2 år

Start Augusti 2022 (Jönköping) Januari 2023 (Göteborg)

Elektronikingenjör

Utbildningstyp Program

Studieort Eskilstuna

Längd 2 år

Start December 2022

Elkraftsingenjör

Utbildningstyp Program

Studieort Gävle, Skellefteå, Göteborg, Västerås

Längd 2 år

Start Augusti (Göteborg & Västerås) December (Gävle & Skellefteå)

Leda digital transformation

Utbildningstyp Kurs

Studieort Distans

Längd 24 veckor

Start 26 september 2022

Ansökan stänger om 10 dagar.

Processoperatör livsmedel

Utbildningstyp Program

Studieort Distans

Längd 1 år

Start Augusti & December 2022

Processoperatör sågverks- och pappersindustri

Utbildningstyp Program

Studieort Distans

Längd 1,5 år

Start Januari 2023

.NET-utvecklare

Utbildningstyp Program

Studieort Gävle, Göteborg

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Anläggningsingenjör väg och vatten

Utbildningstyp Program

Studieort Göteborg

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Automationsingenjör

Utbildningstyp Program

Studieort Linköping

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Bygg- och anläggningsledare

Utbildningstyp Program

Studieort Uddevalla

Längd 2 år

Start Augusti 2022

CAD-ingenjör processindustri

Utbildningstyp Program

Studieort Distans (från Gävle/Örnsköldsvik) eller Platsbunden (i Göteborg)

Längd 2 år

Start Augusti 2022

CAD-konstruktör inom mekanik

Utbildningstyp Program

Studieort Stockholm

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Data Center Technician (DCO)

Utbildningstyp Program

Studieort Distans

Längd 2 år

Start September 2022

Distributionselektriker

Utbildningstyp Program

Studieort Lund

Längd 1 år

Start Augusti 2022

Elnätsprojektör

Utbildningstyp Program

Studieort Distans

Längd 1 år

Start Augusti 2022

Fullstackutvecklare inriktning Java Script

Utbildningstyp Program

Studieort Lund

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Javautvecklare

Utbildningstyp Program

Studieort Göteborg

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Mätningsingenjör

Utbildningstyp Program

Studieort Göteborg

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Mätningsingenjör järnväg

Utbildningstyp Program

Studieort Dingle

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Pythonutvecklare inriktning AI

Utbildningstyp Program

Studieort Göteborg, Västerås

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Technical Sales Manager

Utbildningstyp Program

Studieort Distans

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Transportledare grön logistik

Utbildningstyp Program

Studieort Distans

Längd 2 år

Start Augusti 2022

VVS-ingenjör

Utbildningstyp Program

Studieort Linköping

Längd 2 år

Start Augusti 2022

Anläggningsingenjör järnväg

Utbildningstyp Program

Studieort Distans

Längd 2 år

Start Augusti 2023

IT-säkerhetsspecialist

Utbildningstyp Program

Studieort Helsingborg

Längd 2 år

Start Augusti 2023

Ljud- och musikproducent

Utbildningstyp Program

Studieort Göteborg

Längd 1 år

Start Augusti 2023

Maskin- och cybersäkerhet industri 4.0

Utbildningstyp Kurs

Studieort Distans

Längd 12 veckor

Start Februari 2023

Vanliga frågor