×
 

Teknikhögskolan erbjuder särskilt stöd till studerande som behöver det för att nå utbildningens mål. Stödinsatserna kan se väldigt olika ut beroende på vem som upplever behov av stödet. Vi arbetar i enlighet med diskrimineringslagen för att främja lika rättigheter och möjligheter, och anpassar lärprocessen för den enskilde studerande.

Hur söker jag särskilt stöd?

Om du är i behov av särskilt stöd är du välkommen att kontakta utbildningsledaren för den YH-utbildning du blivit antagen till. Då kan vi boka ett möte kring just ditt behov. Till mötet är det bra om du har underlag, läkarintyg eller liknande som styrker ditt stödbehov. Det är viktigt att meddela ditt stödbehov så tidigt som möjligt för att vi som utbildningsanordnare ska kunna planera de insatser som kan vara aktuella för din del innan utbildningsstart.