×
 

Som studerande på Teknikhögskolan har du rätt till särskilt stöd under studietiden. Det kan handla om pedagogiskt stöd och tillgänglighetsanpassning. Som studerande kan du även få ekonomiskt stöd från CSN i form av studiemedel.

Stödinsatser vi erbjuder

Teknikhögskolan kan ordna med olika stödinsatser utifrån individens behov. Alla studerande ska ha lika möjligheter att klara sina studier och nå utbildningens mål. Vi arbetar i enlighet med diskrimineringslagen för att främja lika rättigheter och anpassar lärprocessen för den enskilde studerande.

Är du i behov av särskilt stöd eller anpassningar? Kontakta utbildningsledaren för den utbildning du blivit antagen till. Då kan vi boka ett möte kring just ditt behov. Till mötet är det bra om du har läkarintyg eller andra underlag som styrker ditt stödbehov. Kom ihåg att meddela ditt stödbehov så tidigt som möjligt så att vi på bästa sätt kan planera insatser som kan vara aktuella för dig innan utbildningsstarten.

Ekonomiskt stöd

Som studerande kan du ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden. Studiemedlet består av två delar; bidrag och lån. Studielånet är ett förmånligt lån med låg ränta som du kan betala tillbaka under lång tid, men du kan välja att enbart söka studiebidraget som du inte blir återbetalningsskyldig för.

Du ansöker själv om studiemedel till CSN på deras hemsida. Du loggar då in på ”mina sidor”, vilket kräver e-legitimation. Om du inte har eller kan använda e-legitimation så kan du beställa en personlig kod som kommer hem i brevlådan. Efter att du har fått beslutet från CSN behöver du lämna en studieförsäkran och registrera dig på dina kurser. Kom ihåg att dubbelkolla detta med din utbildningsledare!

 

Villkor

För att du ska ha rätt till studiemedel har CSN vissa villkor som behöver vara uppfyllda. Här är några av villkoren:

  • Du måste studera på minst 50% i minst tre veckor.
  • Om du har studerat med studiemedel tidigare måste du ha klarat kraven på studieresultat.
  • Du måste vara under 61 år.

Läs alla villkor för studiemedel hos CSN »

Utöver det ”vanliga” bidraget och lånet erbjuder CSN andra typer av studiemedel, bland annat tilläggslån, tilläggsbidrag för barn och merkostnadslån. Ett merkostnadslån kan vara intressant för dig som vill läsa till Ljud- och musikproducent som har en avgift. Utöver grundlånet kan du då ta ett merkostnadslån som täcker hela utbildningskostnaden.

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det är ett extra ekonomiskt stöd för att du lättare ska kunna vidareutbilda dig och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Stödet kan ge dig upp till 80% av din lön.

Alla utbildningar på Teknikhögskolan berättigar till detta stöd, men det finns vissa krav du behöver uppfylla som skiljer sig från CSN’s vanliga villkor. Läs mer om omställningsstudiestödet.

Fler förmåner som student

Som studerande får du tillgång till studentrabatter på bland annat mat, hälsa, mode, resor och böcker genom Mecenatkortet och Studentkortet. Om du inte tar studiemedel men studerar över 50 procent kan du ansöka om dessa kort på egen hand. Du kan även ansöka om att bli ICA Student, vilket är ett kostnadsfritt medlemskap med bättre erbjudanden på mat, banktjänster och försäkringar.