2009. Startskottet för Teknikhögskolan som yrkeshögskola.

Utbildning för privatpersoner och företag

Från början bedrev vi utbildning genom bolaget Plushögskolan AB, som är Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Teknikhögskolan är fortfarande en del av bolaget, men i över 10 år har vi drivit utbildningar genom vårt eget namn. Förutom att vi är en del av Plushögskolan AB, likt våra systerskolor Affärshögskolan och Vårdyrkeshögskolan, så ingår vi även i norra Europas största utbildningsföretag AcadeMedia.

Kanske är det krångligt att förstå hur allt hänger ihop, men om du vill studera IT, teknik, bygg, anläggning, el, logistik eller ledarskap så hittar du dessa utbildningar hos Teknikhögskolan. Vi erbjuder även skräddarsydda företagsutbildningar och kurser, för din och dina medarbetares kompetensutveckling.

YH-utbildningar formade av branschen

Vi utbildar de som driver morgondagens samhälle framåt. Framtidens innovatörer och samhällsbyggare. Och alla vet att samhället kommer att formas av den digitala utvecklingen och teknikens framfart. Därför låter vi det även forma våra utbildningar.

Med ett nära samarbete med näringslivet och yrkesaktiva föreläsare ser vi till att våra studerande är väl förberedda för yrkeslivet. Inte hur det har sett ut, utan hur det kommer att se ut. Här skaffar du kompetens som leder till jobb, oavsett om det handlar om karriärväxling eller vidareutveckling. Det vet vi.

Vi strävar efter att ständigt utmana våra deltagare, både i yrkesrollen och som individer, under våra utbildningar. Vi använder praktiska case i undervisningen som förbereder deltagaren inför sin nya yrkesroll och dess utmaningar.

Kvalitetssäkrad yrkeshögskola

Plushögskolan AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Som en del av Plushögskolan AB är även Teknikhögskolan auktoriserade enligt Almega Utbildningsföretagen.

Kvalitetsresultat

För oss på Teknikhögskolan är det oerhört viktigt att våra studerande är nöjda med sin utbildning och att studierna faktiskt leder till jobb. Och hur vet vi det? Bland annat mäter vi nöjdhet- och rekommendationsgrad genom terminsvisa enkäter som går ut till samtliga studerande. Vi gör även uppföljningar med våra tidigare studerande sex månader efter att utbildningen avslutats.

De synpunkter som kommer in ger oss värdefull information och hjälper oss att fortsätta utveckla våra utbildningar. Resultaten av enkäten följs upp, utvärderas och vidareförmedlas till de studerande, utbildningarnas ledningsgrupper samt vår egen personal och ledning.

Här ser vi resultatet från våra senaste mätningar.

2019
Examensgrad 56%
Andel i arbete 87%
Andel i arbete inom rätt område 78%

2020
Nöjdhet 84%
Rekommendationsgrad 85%
Examensgrad 64%
Andel i arbete 78%
Andel i arbete inom rätt område 76%

2021
Nöjdhet 81%
Rekommendationsgrad 84%

Examensgrad visar hur stor andel som blivit godkänd i alla kurser och tagit examen, Andel i arbete är hur många som fått jobb efter utbildningen och Andel i arbete inom rätt område visar hur många som fått jobb i branschen eller området som vi utbildar inom, helt eller till största del.

Nöjdhet syftar till hur stor andel av våra studerande som är nöjda med sin utbildning i sin helhet och Rekommendationsgrad är hur stor andel av våra studerande som kan rekommendera oss som utbildningsanordnare.

Logotyp för auktoriserat utbildningsföretag