×
 

Vill du vara med och forma framtidens kompetens? Utveckla en YH-utbildning med oss som matchar kompetensbehovet i din bransch! För att kunna leverera riktigt bra utbildningar som fyller behovet på arbetsmarknaden krävs delaktighet och engagemang från de som i framtiden ska anställa våra studerande. Varje YH-utbildning vi bedriver har därför en egen ”ledningsgrupp”, där bland annat representanter från företag, skolan och klassen sitter med.

Vad är en ledningsgrupp?

Ledningsgrupper inom yrkeshögskolan finns till för att säkra att yrkeshögskoleutbildningar håller hög kvalitet och bevaka dess arbetsmarknadsrelevans. Du kan alltså vara med och utveckla en utbildning så att innehållet motsvarar det behov som finns på ditt företag och arbetsmarknaden, såväl nu som i framtiden, vilket är ledningsgruppens främsta syfte. Ledningsgruppen sammanträder ett par gånger per termin för att diskutera detta.

De flesta som sitter med i ledningsgruppen tar även emot LIA-studerande (praktikanter) och är anställande företag efter utbildningen. Win-win!

Som företag kan du bidra till att din framtida arbetskraft har rätt kompetens!

Vilka sitter i ledningsgruppen?

Ledningsgruppen sätts samman efter att den sökta utbildningen blivit beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan. Den består av olika representanter, både från branschen och oss som utbildningsanordnare. Ofta handlar det om företag som på något sätt varit med och tagit fram YH-utbildningen, till exempel genom att initiera en ansökan, skapa utbildningsplaner eller påtala kompetensbehov. I vissa fall sitter även representanter från skolväsendet med i ledningsgruppen.

Om du vill sitta med i en ledningsgrupp är du varmt välkommen att kontakta utbildningsledaren för utbildningen du är intresserad av!

Studeranderepresentanter

Som studerande kan du också engagera dig i ledningsgruppen, för att bidra till din utbildnings utveckling. Studeranderepresentanter utses vid ett klassmöte som vanligtvis hålls i början av utbildningen. Din roll är att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten och i samband med examen får du som representant ett intyg för din insats i ledningsgruppsarbetet.

Sitt med i ledningsgrupp som företag

Är du intresserad av en plats i någon av våra ledningsgrupper?
Välkommen att höra av dig till våra utbildningsledare!

Sitt med i ledningsgrupp som studerande

Är du nyfiken på att bli studeranderepresentant?
Du kan anmäla intresse till din utbildningsledare.