×
 

För att kunna leverera riktigt bra utbildningar som fyller behovet på arbetsmarknaden krävs delaktighet och engagemang från de som i framtiden ska anställa våra studerande. Varje YH-utbildning vi bedriver har därför en egen ledningsgrupp som utvecklar innehållet så att det matchar kompetensbehovet i branschen. Här berättar vi mer om ledningsgrupper inom yrkeshögskolan och hur du kan engagera dig för att forma framtidens kompetens.

Vad är en ledningsgrupp?

Varje YH-utbildning har en ledningsgrupp kopplad till sig med olika representanter. Ledningsgruppens främsta syfte är att säkerställa att utbildningen leder till kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden, både på kort och längre sikt. Teknikhögskolan sätter samman ledningsgruppen efter att YH-utbildningen blivit beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ledningsgruppen sammanträder ett par gånger per termin för att diskutera innehåll, kvalitet, utveckling och arbetsmarknadsrelevans. Som ledningsgruppsrepresentant är du med och bestämmer utbildningsinnehållet så att det motsvarar behoven ditt företag har.

Ledningsgruppen består av olika representanter från branschen och oss som utbildningsanordnare. I vissa fall sitter även representanter från skolväsendet med i ledningsgruppen.

Många företag som sitter i en eller flera ledningsgrupper har varit med och tagit fram YH-utbildningen på något sätt. Till exempel genom att initiera en ansökan, skapa utbildningsplaner eller påtala kompetensbehov, men det behöver inte vara så. Om du vill sitta med i en ledningsgrupp är du varmt välkommen att kontakta utbildningsledaren för utbildningen du är intresserad av!

De flesta som sitter med i ledningsgruppen tar även emot studerande på LIA-praktik och är anställande företag efter utbildningen. Du kan också erbjuda studiebesök eller medverka på branschdagar tillsammans med våra klasser.

Som studerande kan du också engagera dig i ledningsgruppen för att bidra till din utbildnings utveckling. Studeranderepresentanter utses vid ett klassmöte som vanligtvis hålls i början av utbildningen. Din roll är att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten och i samband med examen får du som representant ett intyg för din insats i ledningsgruppsarbetet.

Är du intresserad av att bli studeranderepresentant? Du kan anmäla intresse till din utbildningsledare.

Är du intresserad av en plats i någon av våra ledningsgrupper?

Välkommen att kontakta våra utbildningsledare!