×
 

Saknar du formell behörighet? Ingen fara! Inom yrkeshögskolan finns olika sätt att gå tillväga för att bli fullt behörig. Du kan bland annat läsa in kurser du saknar eller ansöka med reell kompetens om du har kunskap som kan motsvara behörighetskraven. Här kan du läsa mer om hur du kan bli behörig till Teknikhögskolans YH-utbildningar.

Så här kan du bli behörig

Komvux

Du kan läsa in kurser du saknar på komvux! Din kommun har ofta flera kursstarter per år som motsvarar de man läser på gymnasiet.

Så här visar du för oss att du ska läsa in kursen du saknar:

 1. Ansök till en YH-utbildning och sätt status "kompletterar senare". Skriv därefter att du avser läsa en komvuxkurs för att bli behörig.
 2. Kontakta din kommun och anmäl dig till den kurs du vill läsa.
 3. Vid godkänt resultat på kursen kompletterar du din ansökan genom att ladda upp ditt betyg.

Preparandkurs

Preparandkurser motsvarar respektive gymnasiekurs på en övergripande nivå. Om du saknar någon kurs som ingår i behörighetskraven kan du läsa in den som en preparandkurs! Vi erbjuder kostnadsfria preparandkurser i samarbete med Hermods och NTI-skolan.

Hur funkar det att läsa en preparandkurs?

En preparandkurs läser du online i självstudieform under cirka 3-5 veckor. Som stöd har vi en lärplattform där du hittar all information, hjälpmedel och e-litteratur. Preparandkursen avslutas med ett behörighetsprov och vid godkänt resultat kompletterar vi din ansökan åt dig med behörighet för den specifika kursen. Du får inget intyg för att du har genomfört kursen utan vi kompletterar endast din ansökan. Därefter deltar du i urvalsprocessen som alla andra sökande. Det är viktigt att du är aktiv under hela perioden du ska läsa kursen, annars kan den automatiskt stängas ned på grund av inaktivitet.

Observera att preparandkurser endast ger dig behörighet till Teknikhögskolans YH-utbildningar. Du kan därför inte använda dem i ansökan till andra skolor.

Utbud av preparandkurser

 • CAD 1
 • Engelska 6
 • Svenska 2
 • Programmering 1
 • Dator- och nätverksteknik
 • Logistik 1
 • Praktisk ellära
 • Transport och spedition
 • Matematik 2
 • Matematik 3
 • Bygg och anläggning 1 + 2

Anmälan till en preparandkurs

 1. Ansök till en YH-utbildning. Sätt status "kompletterar senare" och skriv att du vill läsa en preparandkurs för att bli behörig.
 2. Vårt antagningsteam skickar ut ett anmälningsformulär som du fyller i.
 3. När vi har registrerat dig får du ett "startmejl" som gör att du kan påbörja preparandkursen.

Om vårt antagningsteam ser att du kan bli behörig genom att läsa en preparandkurs trots att du själv inte anmält dig kontaktar dem dig.

Reell kompetens

Med reell kompetens kan du bli behörighetsförklarad även om du saknar formell behörighet. Om du anser dig ha kunskap som motsvarar behörighetskraven skickar du med intyg och beskrivning av din reella kompetens i din ansökan. Därefter kontaktar vi dig för en bedömning, som kan ske genom samtal eller prov. I bedömningen tittar vi på om du har det som krävs för att klara utbildningen och yrkesrollen trots att du saknar en eller flera kurser. Om vi bedömer att du är behörig så är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.

Så här visar du oss att du vill bli granskad utifrån reell kompetens:

 1. Ansök till en YH-utbildning.
 2. Ladda upp dina betygshandlingar samt intyg och beskrivning av din reella kompetens under ”Övrigt”.
 3. Vi kontaktar dig för en bedömning.

20-procentsregeln

20 procent av en utbildnings årsplatser får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Regeln gäller även för sökande som inte kan antas genom reell kompetens. För att bli granskad enligt 20-procentsregeln behöver du uppge detta i din ansökan. Därefter kontaktar vi dig för en bedömning som vi gör tillsammans med utbildningens ledningsgrupp. Om vi bedömer att du kommer att klara av utbildningen och yrket den leder till kan du bli behörighetsförklarad och då är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.

Glöm inte bort att lägga till underlag och intyg på din kompetens i din ansökan så att vi kan göra en korrekt bedömning. Underlagen kan vara längre beskrivning, betygshandlingar, intyg från arbetsgivare eller motsvarande.

Så här visar du oss att du vill bli granskad utifrån 20-procentsregeln:

 1. Ansök till en YH-utbildning, sätt status "kompletterar senare" och skriv att du vill bli granskad enligt 20-procentsregeln.
 2. Under "Övrigt" bifogar du underlag och intyg på din kompetens.
 3. Vi kontaktar dig för en bedömning.

Behörighetsgivande förutbildning

Vi erbjuder behörighetsgivande förutbildning för utvalda utbildningar. Vi kallar det BFU, vilket är ett "paket" med en eller flera kurser som ger dig de förkunskaper som krävs för att bli behörig. Det bästa av allt är att du blir garanterad en utbildningsplats om du blir godkänd!

Vad är en BFU?

En BFU möjliggör för fler personer att bli behöriga och kunna läsa en YH-utbildning. Kostnadsfritt såklart! Innehållet i förutbildningen motsvarar kunskaper på gymnasial nivå och för att kunna läsa en BFU behöver du uppfylla utbildningens behörighetskrav, med undantag för kursen som ingår i vår BFU. Kontakta vårt antagningsteam om du är osäker på din behörighet! Upplägg och studietakt kan skilja sig åt mellan olika förutbildningar, men det vanliga är att en BFU pågår under några veckor i anslutning till utbildningsstarten.

Observera att varje BFU har ett begränsat antal platser.

Utbildningar som erbjuder BFU

Dessa utbildningar erbjuder BFU för Programmering 1.

Anmäl dig till en BFU

 1. Ansök till någon av YH-utbildningarna som erbjuder BFU.
 2. Kontakta vårt antagningsteam och meddela att du vill läsa en BFU för att bli behörig.
 3. Vi skickar ut ett anmälningsformulär som du fyller i.
 4. Om du blir antagen till att läsa en BFU skickar vi mer detaljerad information till dig.