Så blir du behörig till en YH-utbildning

 1. Komvux
 2. Reell kompetens
 3. Behörighetsgivande förutbildning
 4. Preparandkurs
 5. 20-procentsregeln

Kontakt för behörighetsfrågor

Teknikhögskolans antagningsteam hjälper dig med frågor om behörighet och ansökan. Du når oss på 019-100 080, yhansokan@teknikhogskolan.se och via chattfönstret här på hemsidan under våra öppettider.

 • Måndag-torsdag: 08.30-16.30
 • Fredag: 08.30-15.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00 varje vardag.


1. Komvux

Du kan läsa in kurser du saknar på Komvux! Din kommun har ofta flera kursstarter per år med kostnadsfria kurser som motsvarar de man kan läsa på gymnasiet. Så här visar du för oss att du ska läsa in kursen du saknar:

 1. Ansök till en YH-utbildning hos oss.
  Kom ihåg! Välj ”kompletterar senare” i din ansökan och skriv att du avser att läsa in en eller flera kurser genom Komvux.
 2. Kontakta din kommun och anmäl dig till den kurs du vill läsa.
 3. Vid godkänt resultat på kursen, så kompletterar du din ansökan genom att ladda upp ditt betyg.

2. Reell kompetens

Reell kompetens innebär att du kan bli behörighetsförklarad även om du saknar formell behörighet, om du har kunskap som kan motsvara behörighetskraven. När du ansöker så skickar du med intyg och en beskrivning av din reella kompetens, så kontaktar vi dig för en bedömning. Bedömningen kan ske genom samtal eller prov och där tittar vi på ifall du har det som krävs för att klara av utbildningen och yrkesrollen trots att du kanske saknar betyg i en gymnasiekurs.

 1. Ansök till en YH-utbildning hos oss.
  Ladda upp dina betygshandlingar samt intyg och beskrivning av din reella kompetens under ”Övrigt”.
 2. Vi kontaktar dig för en bedömning.
 3. Om vi bedömer att du är behörig så är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.

3. Behörighetsgivande förutbildning

Vi erbjuder en så kallad behörighetsgivande förutbildning för utvalda utbildningar. Vi kallar det för BFU! En BFU är ett kurspaket med begränsat antal platser, och det bästa av allt är att du blir garanterad en plats på utbildningen om du blir godkänd!

 1. Skicka in en ansökan till YH-utbildningen.
 2. Mejla till anmalan.preparand@academedia.se där du meddelar att du vill läsa en BFU för att bli behörig.
 3. Vårt antagningsteam kontaktar dig!

YH-utbildningar som erbjuder BFU:

» Data Center Technician (DCO)
» Elektronikingenjör
» Serviceingenjör Connected Home

4. Preparandkurs

Vi erbjuder kostnadsfria preparandkurser i samarbete Hermods och NTI-skolan, som motsvarar respektive gymnasiekurs på en övergripande nivå. Du läser kurserna online i självstudieform under cirka 3-5 veckor och som stöd har vi en läroplattform där du hittar information, hjälpmedel och e-litteratur. Alla preparandkurser avslutas med ett behörighetsprov och vid godkänt resultat ges din behörighet för den specifika kursen.

Observera att våra preparandkurser endast ger dig behörighet till Teknikhögskolans YH-utbildningar, så de går därmed inte att använda i ansökan till andra skolor. En preparandkurs ger dig inte en garanterad plats på utbildningen utan du måste genomgå samma urvalsprocess som alla andra sökande.

Anmälan till en preparandkurs

 1. Ansök till en YH-utbildning hos Teknikhögskolan.
 2. Mejla till anmalan.preparand@academedia.se och meddela att du vill läsa en preparandkurs som möjliggör att du blir fullt behörig.
 3. Vi skickar ett startmejl till dig när vi har registrerat dig. Då kan du påbörja din preparandkurs.

Om du inte anmäler dig själv men vårt antagningsteam gör bedömningen att du kan bli behörig genom att läsa en preparandkurs, så kontaktar de dig.

Kom ihåg att det är viktigt att du är aktiv under hela perioden preparandkursen ska hållas, annars kan den stängas ned på grund av inaktivitet. När du har blivit godkänd på din preparandkurs behöver du inte komplettera din ansökan, utan vi fixar det åt dig. Observera att du inte kommer att få något intyg för att du har genomfört kursen, mer än att din ansökan kompletteras av oss.

Vilka preparandkurser erbjuder vi?

 • Bygg och anläggning 1+2*
 • Matematik 2a+2b*
 • CAD 1
 • Engelska 6
 • Logistik 1
 • Logistik 2
 • Matematik 2c
 • Matematik 3
 • Praktisk ellära
 • Programmering 1
 • Svenska 2
 • Transport och spedition

*En och samma kurs.

5. 20-procentsregeln

20-procentsregeln innebär att tjugo procent av en utbildnings årsplatser får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven eller kan antas genom reell kompetens. Tillsammans med utbildningens ledningsgrupp gör vi en bedömning om du kommer att klara utbildningen och yrket den leder till, vilket kan resultera i att du blir behörighetsförklarad. Därför är det viktigt att du uppger detta i din ansökan. Glöm inte heller bort att lägga till underlag och intyg på din kompetens, så som längre beskrivning, utbildnings- eller kursintyg, intyg från arbetsgivare eller motsvarande.