Start: Inga fler starter

Studieort: Helsingborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 28 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en IT-säkerhetsspecialist?

Som IT-säkerhetsspecialist ansvarar du för din arbetsgivares IT-säkerhet. Du arbetar med IT-säkerhetsfrågor, utformar IT-säkerhetssystem och identifierar potentiella hot som kan äventyra känslig och konfidentiell information.

För att säkerställa att IT-systemen går att använda med en tillfredsställande mix av tillgänglighet och säkerhet arbetar du med att utforma, testa och riskbedöma olika säkerhetslösningar. Förutom att se till så att datasäkerhetssystemen fungerar arbetar du med att identifiera hot, så som cyberattacker, och säkerställer att verksamheten skyddar personuppgifter och annan känslig information. I ditt arbete följer du rådande lagar, förordningar och etiska principer för att på bästa sätt hantera och skydda information med hög säkerhetskvalitet.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • IT-säkerhetssystem
 • Övervakning av IT-nätverkssäkerhetsarbeten och system
 • Planering och utförande av specialiserade arbetsuppgifter inom IT-säkerhet
 • Konfigurering av virtuella system och implementering av säkerhetspolicys
 • Implementering, hantering och felsökning av olika nätverks routing- och anslutningsprotokoll

Start: Inga fler starter

Studieort: Helsingborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 28 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

Det råder akut brist på specialister inom IT-säkerhet. IT har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft på grund av digitaliseringen och uppkopplingen av alla samhällsfunktioner. Med tanke på den snabba tillväxten av molntjänster, mobilitet och den stora mängden cyberattacker som riktas mot privata och offentliga verksamheter har IT-säkerhetsspecialisters jobb nog aldrig varit viktigare.

Det nya NIS-direktivet, som på svenska heter "åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen", kräver dessutom att leverantörer av samhällsviktiga- och vissa digitala tjänster behöver rapportera alla incidenter. Att utbilda sig inom IT är därför ett säkert karriärval som kommer att skapa goda möjligheter för anställning efter examen.

 • IT-säkerhetsspecialist / Cyber Security Specialist
 • IT-säkerhetstekniker
 • IT-säkerhetsansvarig
 • IT-säkerhetsanalytiker
 • Projektledare inom IT

 

Du kan arbeta hos privata företag, organisationer, myndigheter och med samhällsviktiga funktioner på nationell och internationell nivå.

Branschanpassad IT-utbildning

IT-säkerhetsspecialist är skapad tillsammans med företag i branschen utifrån arbetsmarknadens behov. Många av företagen engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Teknikhögskolan är en del av utbildningsbolaget Plushögskolan AB, som officiellt är Sveriges första godkända Fortinet Network Security Academy. Fortinet är ett av världens största cybersäkerhetsföretag som är väldigt engagerade i utbildningen och förser de studerande med virtuella utbildningsmiljöer och hårdvara. Tack vare detta får du som studerande dessutom möjlighet att certifiera dig genom deras certifieringsprogram.

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Engelska 6
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Godkänt betyg i Dator- och nätverksteknik / Nätverksteknik

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

 

Bakgrundskontroll inför LIA-praktik

Företag som jobbar med IT-säkerhet kan klassas som en säkerhetskänslig verksamhet. Därför kan arbetsgivare komma att göra en bakgrundskontroll när du söker LIA eller arbete. De kan bland annat begära ett utdrag från polisens belastningsregister och i vissa fall genomföra säkerhetsprövning. Registret omfattar inte bara domar via domstol utan även mindre, i många fall obetydliga brott, så som fortkörning. Om du har en anmärkning i en sådan kontroll kan du få svårigheter att fullfölja utbildningen och få jobb i branschen.

IT-säkerhetsspecialist är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Helsingborg under två år. Det är lärarledd undervisning 2-3 dagar per vecka och i snitt räknar vi med att du behöver lägga ned cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Även om du inte har schemalagd undervisning på skolan mer än några dagar per vecka så ägnar du resten av tiden åt grupparbeten och självstudier.

Under totalt 28 veckor av din studietid kommer du att vara ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete), vilket ger dig utmärkta förutsättningar att fördjupa din kompetens och skaffa erfarenhet som behövs för att bli redo för ett jobb inom IT-säkerhet.

I dagsläget har vi inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbudet inom yrkeshögskolan styrs »

Intresserad av eventuella framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. Nyfiken på vilka andra utbildningar vi erbjuder? Spana in vårt aktuella utbildningsutbud.

Pågående utbildning
Augusti 2023 – Juni 2025
Augusti 2022 – Maj 2024

Kurser som ingår

400
Kurs
Poäng
Grundläggande IT-säkerhet
30
Kursen omfattar: Riskanalys för säkerhetshot och skydd av system och data • Tekniker för förbättrad användarbehörighet och verifiering genom Single Sign On samt två- och trefaktorautentisering • Skadlig kod, kryptering, signering, PKI och digitala certifikat • Virusskydd och brandväggar
Nätverksteknik
30
Kursen omfattar: Uppsättning och konfigurering av routrar och switchar för att förbättra nätverkssäkerheten • VLAN, IP-nät och accesslistor • Bygga upp nätverk från grunden • Åtgärda svagheter i Linux- och Windows-miljö
Datorsäkerhet Windows Hardening
20
Kursen omfattar: Konfiguration av Windows-system för att härda operativsystemet och installerade tjänster • Minimering av säkerhets-footprints • Lösenordspolicys • Uppdateringsrutiner • Identity and Access Control (IDA)
Virtual Security
15
Kursen omfattar: Virtuella system som verktyg för att skapa effektiva, resurssnåla och säkra driftmiljöer • Installation, konfiguration och administration av virtuella system • Konsolidering av fysiska servrar • Resursplanering och implementering av VMware och KVM
Datorsäkerhet Linux Hardening
20
Kursen omfattar: Konfiguration och administration av Linux-system enligt säkerhetsstandard • Minimering av risk för hackerangrepp • Förebyggande säkerhetsarbete i nätverk och operativsystem
Nätverkssäkerhet
30
Kursen omfattar: Metoder och tekniker för att skydda nätverk och information • Vanliga typer av attacker mot nätverk • Upptäcka och hantera intrångsförsök, webbangrepp, skadlig programvara och interna överträdelser mot etablerade säkerhetsregler • IDS-/IPS-system och kryptering • Brandväggar och antivirus • Modifikationer av säkerhetsprotokoll
LIA 1
60
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Utveckla kunskap om hur IT-säkerhetsspecialister arbetar med IT-säkerhet i praktiken • Kunna tillämpa kunskap som erhållits under tidigare kurser på en arbetsplats • Kunna genomföra arbetsuppgifter inom IT- och nätverkssäkerhet under handledning
Avancerad IT-säkerhet
25
Kursen omfattar: Säkerhetsbedömning • Hantering av hot som IT-verksamheter utsätts för • Drift och administration av virtuella system och molntjänster ur ett säkerhetsperspektiv • Datorer och nätverks arkitektur och sårbarheter • Säkerhetstester, analyser och granskningar kopplat till IT-säkerhetsrelaterade problem • Utvärdering av IT-projekt
Informationssäkerhet och IT-juridik
25
Kursen omfattar: Teknik som används inom data-, internet- och webbsäkerhet • Övergripande hot och risker inom IT-säkerhet • Lagar, regler och säkerhetsstandarder avseende personlig integritet i relation till informationssäkerhet • ISO 27000-serien (fokus på 27001/27002), PCI DSS och GDPR
Secure Cloud Computing
20
Kursen omfattar: Säkerhetsanalys och riskbedömningar av molntjänster • Hur data och överföring kan skyddas i molnbaserade miljöer • Nyckelhantering, data-, transmissions- och nätverkskryptering • Typer av molnbaserade tjänster (IaaS, SaaS, PaaS) • Service Level Agreement (SLA), konfidentialitet, dataintegritet och spridning • Disaster Recovery
Ethical Hacking
25
Kursen omfattar: Skyddsmekanismer i en IT-infrastruktur • Hårdvarubaserade sårbarheter • Strategier för övervakning och intrångdetektering • Angreppstyper och rekognosceringstekniker • Incidenthantering (förebyggande åtgärder, säkra spår och återställa system)
LIA 2
80
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få specialiserad kunskap i hur IT-säkerhet påverkar en organisations arbete • Självständigt kunna arbeta med IT-säkerhet i företag och organisationer • Växa in i rollen som IT-säkerhetsspecialist
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 400

Relaterade artiklar

Blivande IT-säkerhetsspecialister deltog i stor cybersäkerhetstävling
20 december, 2022 Nyhet

Blivande IT-säkerhetsspecialister deltog i stor cybersäkerhetstävling

112 lag deltog på Totalförsvarets forskningsinstituts årliga cybersäkerhetstävling. Två lag representerade Teknikhög...

IT-kompetens som efterfrågas mest hos svenska företag
13 september, 2022 Nyhet

IT-kompetens som efterfrågas mest hos svenska företag

Det råder stor brist på IT-kompetens över hela landet, i alla branscher. Allra störst är behovet av programmerare...

5 anledningar att läsa en YH-utbildning
2 augusti, 2021 Tips

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är yrkeshögskolan och varför ska man plugga en YH-utbildning? Här listar vi 5 anledningar!

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.