Start: Augusti 2023

Studieort: Helsingborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 28 veckor

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en IT-säkerhetsspecialist?

Som IT-säkerhetsspecialist ansvarar för din arbetsgivares IT-säkerhet. Du utformar, testar, riskbedömer och avväger säkerhetslösningar så att företagets IT-system går att använda med en tillfredsställande mix av säkerhet och tillgänglighet. Förutom att se till så att datasäkerhetssystemen fungerar, så arbetar du med att identifiera hot så som cyberattacker samt säkerställer att verksamheten skyddar personuppgifter och annan känslig information. I ditt arbete följer du rådande lagar, regleringar och förordningar samt etiska principer för att på bästa sätt hantera och skydda information med hög säkerhetskvalitet.

Det här är utbildningen för dig som vill bli proffs på IT-säkerhet. Som IT-säkerhetsspecialist jobbar du med IT-säkerhetsfrågor, utformar IT-säkerhetssystem och identifierar potentiella hot som kan äventyra din arbetsgivares känsliga och konfidentiella information. Gör ett säkert karriärval, utbilda dig inom IT-säkerhet.

Start: Augusti 2023

Studieort: Helsingborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 28 veckor

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär inom cybersäkerhet

Du kan arbeta hos privata företag, myndigheter, organisationer eller med samhällsviktiga funktioner på såväl nationell som internationell nivå. Här är några exempel på vilka yrkesroller du kan jobba som efter utbildningen.

 • IT-säkerhetsspecialist / Cyber Security Specialist
 • Säkerhetsansvarig för IT
 • IT-analytiker
 • IT-säkerhetstekniker
 • Säkerhetsanalytiker inom IT
 • IT-projektledare

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • IT-säkerhetssystem.
 • Övervakning av IT-nätverkssäkerhetsarbeten och system.
 • Planering och utförande av specialiserade arbetsuppgifter inom IT-säkerhet.
 • Konfigurering av virtuella system och implementering av säkerhetspolicys.
 • Implementering, hantering och felsökning av olika nätverks routing- och anslutningsprotokoll.

Varför läsa IT-säkerhet?

Det råder akut brist på specialister inom IT-säkerhet. IT har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft på grund av digitaliseringen och uppkopplingen av alla samhällsfunktioner. Med tanke på den snabba tillväxten av molntjänster, mobilitet och den stora mängden cyberattacker som riktas mot privata och offentliga verksamheter har IT-säkerhetsspecialisters jobb nog aldrig varit viktigare. Det nya NIS-direktivet, som på svenska heter "åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen", kräver dessutom att leverantörer av samhällsviktiga- och vissa digitala tjänster behöver rapportera alla incidenter. Att utbilda sig inom IT är därför ett säkert karriärval som kommer att skapa goda möjligheter för anställning efter examen.

Utbildningsupplägg

IT-säkerhetsspecialist är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Helsingborg under två år. Det är lärarledd undervisning 2-3 dagar per vecka och i snitt räknar vi med att du behöver lägga ned cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Även om du inte har schemalagd undervisning på skolan mer än några dagar per vecka så ägnar du resten av tiden åt grupparbeten och självstudier.

Under totalt 28 veckor av din studietid kommer du att vara ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete), vilket ger dig utmärkta förutsättningar att fördjupa din kompetens och skaffa erfarenhet som behövs för att bli redo för ett jobb inom IT-säkerhet.

Branschanpassad IT-utbildning

Teknikhögskolan är en del av utbildningsbolaget Plushögskolan AB, som officiellt är Sveriges första godkända Fortinet Network Security Academy. Fortinet är ett av världens största cybersäkerhetsföretag som är väldigt engagerade i utbildningen och förser de studerande med virtuella utbildningsmiljöer och hårdvara. Tack vare detta får du som studerande dessutom möjlighet att certifiera dig genom deras certifieringsprogram, som ingår i utbildningen.

Teknikhögskolan är en Fortinet Network Security Academy. Vi kan stolt säga att vi är den första godkända i Sverige.

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Engelska 6
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Godkänt betyg i Dator- och nätverksteknik eller Nätverksteknik

 

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat YH-utbildningen IT-säkerhetsspecialist tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

ATEA  |  Combitech AB  |  Cygate  |  Fujitsu  |  IT-Kompetensrådet i Skåne  |  Knowit Secure  |  PWC  |  Region Skåne  |  Sony Mobile Communications

IT-säkerhetsspecialist kommer att starta i Helsingborg hösten 2023. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

400
Kurs
Poäng
Grundläggande IT-säkerhet
30
Kursen omfattar: Riskanalys för säkerhetshot och skydd av system och data • Tekniker för förbättrad användarbehörighet och verifiering genom Single Sign On samt två- och trefaktorautentisering • Skadlig kod, kryptering, signering, PKI och digitala certifikat • Virusskydd och brandväggar
Nätverksteknik
30
Kursen omfattar: Uppsättning och konfigurering av routrar och switchar för att förbättra nätverkssäkerheten • VLAN, IP-nät och accesslistor • Bygga upp nätverk från grunden • Åtgärda svagheter i Linux- och Windows-miljö
Datorsäkerhet Windows Hardening
20
Kursen omfattar: Konfiguration av Windows-system för att härda operativsystemet och installerade tjänster • Minimering av säkerhets-footprints • Lösenordspolicys • Uppdateringsrutiner • Identity and Access Control (IDA)
Virtual Security
15
Kursen omfattar: Virtuella system som verktyg för att skapa effektiva, resurssnåla och säkra driftmiljöer • Installation, konfiguration och administration av virtuella system • Konsolidering av fysiska servrar • Resursplanering och implementering av VMware och KVM
Datorsäkerhet Linux Hardening
20
Kursen omfattar: Konfiguration och administration av Linux-system enligt säkerhetsstandard • Minimering av risk för hackerangrepp • Förebyggande säkerhetsarbete i nätverk och operativsystem
Nätverkssäkerhet
30
Kursen omfattar: Metoder och tekniker för att skydda nätverk och information • Vanliga typer av attacker mot nätverk • Upptäcka och hantera intrångsförsök, webbangrepp, skadlig programvara och interna överträdelser mot etablerade säkerhetsregler • IDS-/IPS-system och kryptering • Brandväggar och antivirus • Modifikationer av säkerhetsprotokoll
LIA 1
60
Avancerad IT-säkerhet
25
Kursen omfattar: Säkerhetsbedömning • Hantering av hot som IT-verksamheter utsätts för • Drift och administration av virtuella system och molntjänster ur ett säkerhetsperspektiv • Datorer och nätverks arkitektur och sårbarheter • Säkerhetstester, analyser och granskningar kopplat till IT-säkerhetsrelaterade problem • Utvärdering av IT-projekt
Informationssäkerhet och IT-juridik
25
Kursen omfattar: Teknik som används inom data-, internet- och webbsäkerhet • Övergripande hot och risker inom IT-säkerhet • Lagar, regler och säkerhetsstandarder avseende personlig integritet i relation till informationssäkerhet • ISO 27000-serien (fokus på 27001/27002), PCI DSS och GDPR
Secure Cloud Computing
20
Kursen omfattar: Säkerhetsanalys och riskbedömningar av molntjänster • Hur data och överföring kan skyddas i molnbaserade miljöer • Nyckelhantering, data-, transmissions- och nätverkskryptering • Typer av molnbaserade tjänster (IaaS, SaaS, PaaS) • Service Level Agreement (SLA), konfidentialitet, dataintegritet och spridning • Disaster Recovery
Ethical Hacking
25
Kursen omfattar: Skyddsmekanismer i en IT-infrastruktur • Hårdvarubaserade sårbarheter • Strategier för övervakning och intrångdetektering • Angreppstyper och rekognosceringstekniker • Incidenthantering (förebyggande åtgärder, säkra spår och återställa system)
LIA 2
80
Examensarbete
20
Summa 400

Vanliga frågor

 • Inga kategorier
 • Formulär för intresseanmälan

  Utbildningar

  När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

  Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

  Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

  5 anledningar att läsa en YH-utbildning
  2 augusti, 2021 Tips

  5 anledningar att läsa en YH-utbildning

  Vad är egentligen YH-utbildning och varför ska man plugga på yrkeshögskolan? Se Teknikhögskolans anl...

  Hur är det att läsa en YH-utbildning?
  5 juli, 2020 Tips

  Hur är det att läsa en YH-utbildning?

  Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Vi har prat...

  Så skapar vi en jämlik bransch inom IT och teknik
  26 februari, 2020 Nyhet

  Så skapar vi en jämlik bransch inom IT och teknik

  Betydligt färre kvinnor söker sig till teknik- och IT-utbildningar, och även i sin tur till själva b...