×
 

Yrkeshögskoleutbildningar innehåller praktik, som vi kallar för LIA (lärande i arbete). LIA är den arbetsplatsförlagda delen av en YH-utbildning och är till för att ge den studerande en djupare och praktiskt förankrad kompetens. För företag innebär det att en möjlighet att kostnadsfritt ta emot studerande under en längre LIA-period. Som att låna kompetent arbetskraft, helt enkelt. Fördelarna är många för både studerande och företag!

Kostnadsfria extraresurser

Låna kompetent arbetskraft och få in dagsfärsk kunskap, nya perspektiv, idéer och inspiration från nyfikna studerande.

Perfekt rekryteringsväg 

LIA är en utmärkt rekryteringsväg där både studerande och företag har möjlighet att prova ett samarbete utan att förbinda sig till en anställning.

Försäkrade studerande

Våra studerande är försäkrade under hela LIA-perioden, både inom och utom Sveriges gränser. Läs mer hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vad innebär det att ta emot studerande på LIA?

Att ta emot LIA-praktikanter är en win-win, både för företag och studerande. LIA är en möjlighet att prova ett kostnadsfritt samarbete under en period, som senare kan mynna ut i en anställning. Som företag får ni in extra resurser samtidigt som ni hjälper de studerande att förbereda sig inför sina "nya" yrkesroller.

Den studerande följer givetvis de arbetstider och regler som gäller på ditt företag. Antalet LIA-veckor varierar mellan olika utbildningar. Skulle samarbetet mot förmodan inte fungera kan båda parter välja att avbryta perioden.

Förväntningar och krav

För att båda parter ska få ut så mycket som möjligt av LIA-perioden är det viktigt att den studerande får en bra introduktion. Som företag utser ni en handledare som ansvarar för att den studerande kommer in i gemenskapen för att snabbt kunna bli en värdefull resurs. För en lyckad LIA-period krävs även engagemang, rätt arbetsredskap och relevanta arbetsuppgifter.

Handledarens uppdrag

Som handledare är du den studerandes stöd för att kunna omsätta teoretisk kunskap till praktisk verklighet. Inför LIA-perioden planerar du vad som ska utföras och lägger upp ett schema. Arbetsuppgifterna ska ligga inom ramen för utbildningen och därför kan du med fördel planera detta tillsammans med den studerande. På så sätt har ni samma förväntningar på LIA-perioden.

LIA är en kurs med kursmål som ska bedömas utifrån prestation. När halva LIA-perioden har gått genomför du som handledare tillsammans med den studerande och Teknikhögskolans utbildningsledare ett uppföljningsmöte för att stämma av hur samarbetet fungerar. I slutet av LIA-perioden utvärderar du som handledare den studerandes arbetsinsats utifrån en given mall.

För att underlätta för handledaren erbjuder vi LIA-företag möjlighet att komma på handledarträff där ni träffar utbildningsledaren, som blir er kontaktperson. Syftet är att ge en introduktion till vad det innebär att ta emot studerande på LIA. Det är även ett tillfälle för nätverkande med möjlighet att skapa nya affärskontakter.