×
 

Yrkeshögskoleutbildningar innehåller praktik, som vi kallar för LIA (lärande i arbete). För företag innebär det att ni har möjlighet att kostnadsfritt ta emot en eller flera studerande under en längre period. Som att låna kompetent arbetskraft, helt enkelt. Fördelarna är många för både studerande och företag!

Extra resurser kostnadsfritt

Få in dagsfärsk kunskap, nya perspektiv och idéer och inspiration från nyfikna studerande under några veckor.

Utmärkt rekryteringsväg 

LIA-perioden är en rekryteringsväg där både studerande och företag har möjlighet att prova ett samarbete utan att förbinda sig till en anställning.

Försäkrade under hela praktiken

Våra studerande är försäkrade under hela LIA-perioden, både inom och utom Sveriges gränser. Läs mer hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Målet med LIA

Vi vill bidra till branschens kompetensförsörjning, där LIA är en central del i att stödja företagen i deras framtida rekryteringsbehov. Företag har möjlighet att få in extra resurser, som sedan även kan bli potentiella medarbetare. Det långsiktiga målet med LIA för våra studerande är att förbereda dem för sina "nya" yrkesroller och öka chanserna för en anställning efter examen. Win-win, helt enkelt.

Förväntningar när ni tar emot praktikanter

För företag är det helt kostnadsfritt att ta emot studerande på LIA, antalet veckor beror på utbildning. Det som krävs av er är engagemang, relevanta arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap samt en handledare som ni själva utser. Detta på grund av att både ni som företag och den studerande ska få ut så mycket som möjligt av tiden.

Det är viktigt att den studerande får en bra introduktion så att hen kommer in i företaget och arbetsuppgifterna för att snabbt bli en värdefull resurs. När det gäller arbetsuppgifterna ska dessa ligga inom ramen för utbildningen, vilket innebär att ni med fördel planerar för vad som ska utföras tillsammans med den studerande redan innan hen börjar sin LIA hos er. På så sätt har ni samma förväntningar på LIA-perioden. I slutet utvärderar du som handledare den studerandes arbetsinsats och YH-utbildningens innehåll efter en given mall.

Den studerande följer givetvis de arbetstider och regler som gäller på ditt företag. Skulle samarbetet mot förmodan inte fungera kan både företag och studerande välja att avbryta perioden.

Information för handledare

För att underlätta för handledaren erbjuder vi våra LIA-företag möjlighet att komma på handledarträff. Syftet är att ge en introduktion till vad det innebär att ta emot studerande på LIA. Ni får också en presentation av oss och träffar utbildningsledaren, som blir er kontaktperson. Det är även ett tillfälle där man får möjlighet att nätverka och skapa nya affärskontakter.