Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

YH-utbildningen som blev den perfekta starten på Catrins framtida resa

Intervju - 10/18/2018

Catrin Kilén

För några år sedan stod Catrin Kilén vid ett vägskäl. Skulle hon läsa vidare eller fortsätta arbeta i samma roll? I 14 år hade hon jobbat som transportplanerare inom båtbranschen, nu var det dags för något nytt!

Ett arbete inom transportbranschen var lockande och därför började hon söka efter en bra utbildning som ledde till ett yrke inom den branschen. Då hittade hon Teknikhögskolans yrkeshögskoleutbildning Transportledare Grön Logistik!

Utbildningens upplägg är viktigt för Catrin

När hon sökte YH-utbildningen var den platsbunden, men upplägget förändrades till distans. Trots att Catrin tycker om att vara på plats och studera har hon uppskattat att kunna sitta hemifrån och ändå närvara vid lektioner i realtid.

Den stora skillnaden med ett distansupplägg för en utbildning istället för ett platsbundet sådant är att tillgängligheten ökar och fler kan utbilda sig till sitt drömyrke oavsett var de befinner sig i landet med en distansutbildning. YH-utbildningen Transportledare Grön Logistik är numera en distansutbildning, men som studerande är man alltid välkommen att läsa och medverka på plats, då den största delen av den lärarledda undervisningen sker i realtid.

Det har varit ett upplägg som Catrin har uppskattat otroligt mycket, då hon tycker det är bra att kunna välja själv och variera sig.

Valet av yrkeshögskoleutbildning

– Förutom att valmöjligheten att studera på plats fanns, spelade två andra viktiga faktorer vid valet av utbildning stor roll; att den skulle innehålla LIA, det vill säga praktik hos företag samt att den bara var två år. Det gjorde att utbildningen passade mig ypperligt!

Studeranderepresentant i utbildningens ledningsgrupp

Tack vare all kunskap som erhållits från utbildningen har hon fått ett stärkt självförtroende och ser ljust på framtiden. Dessutom sitter Catrin med i ledningsgruppen för YH-utbildningen som studeranderepresentant.

– Utbildningen har förändrat mig som person. Jag har tagit tillfället i akt och utmanat mig själv på många sätt. Att stå inför klassen och hålla en presentation har varit utmanande, att vara med i ledningsgruppen som studeranderepresentant har gjort att jag vågar mer idag än innan.

Erbjudande om jobb genom LIA-platsen

Genom sin LIA-plats på ett företag har Catrin redan fått erbjudande om anställning, men trots det fina kvittot på att hon gör ett bra jobb fortsätter hennes framtidsplaner att växa.

– Mitt mål är att ha en ledande position inom branschen i framtiden och yrkeshögskoleutbildningen till transportledare har gett mig en bra grund och perfekt start på min framtida resa.

Prova, det är det värt!

Gör som Catrin, bli transportledare inom grön logistik!

Publicerad: 2018-10-18