Start: Augusti 2022

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad jobbar en transportledare med?

Om du vill ha en påverkande roll på ditt företag så kan transportledare vara utbildningen för dig! Den passar dig som är lösningsorienterad, resultatinriktad och brinner för miljöfrågor och projektledning. Plugga till transportledare och bli "spindeln i nätet" när det gäller företagets logistik!

Som transportledare arbetar du med att samordna och styra företags gods-, transport- och logistikflöden. Du optimerar dessa flöden med fokus på resurser, ekonomi, effektivitet och hållbarhet. Du spelar en central roll i företaget då du ansvarar för det dagliga operativa logistikarbetet och har många kontakter, både internt och externt. I optimeringsarbetet kan du jobba med verktyg som Supply Chain och Lean, för att utreda olika transportalternativ utifrån ekonomiska, miljömässiga och tekniska aspekter. Var med och skapa en hållbar logistikframtid!

Start: Augusti 2022

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Branschens kompetensbehov

Branschen ser idag att efterfrågan på kompetens inom hela transport- och logistikområdet ökar och där är e-handeln en stor påverkande faktor. Företagen går mer och mer över till olika digitala system, vilket gör transportledarens roll ännu mer viktig och ”digital”. Utbildningen ger värdefull kunskap inom både digitalisering och hållbarhet, vilket båda är faktorer som är efterfrågade och nödvändiga för att klara framtidens krav.

Karriär som transportledare

Som utbildad transportledare kan du söka dig till alla företag som har någon form av logistik- eller transportkedja. Här är några exempel på yrkesroller utbildningen leder till.

 • Transportledare
 • Transportplanerare
 • Logistiker
 • Trafikplanerare
 • Transportsamordnare

Transportledning har aldrig varit viktigare än nu. I en värld som konstant förändras behövs duktiga personer som kan anpassa sig till de snabba förändringarna inom logistikens fantastiska värld. Utbildningen försörjer branschen med ny uppdaterad kunskap, vilket både behövs och efterfrågas.

– Mattias Emanuelsson, Delivery Planning Manager INTER IKEA

Utbildningsupplägg

Transportledare grön logistik är en distansutbildning som du läser på heltid under två år. Utbildningen startar och avslutas med en obligatorisk fysisk träff som sträcker sig över två dagar. I övrigt sker undervisningen på distans med föreläsningar i realtid via Microsoft Teams, om cirka sex timmar per vecka. Alla föreläsningar spelas dessutom in, vilket ger dig möjlighet att ta del av dessa under hela kursens gång.

Utbildningen motsvarar cirka 40 timmars studier per vecka. Utöver de lärarledda föreläsningarna förväntas du ta del av instuderingsfrågor, genomföra grupparbeten och andra uppgifter. Dessutom kommer du att vara ute på praktik under 24 veckor av din studietid som kallas för LIA (lärande i arbete).

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • Logistik och transportplanering med fokus på miljö.
 • Transportjuridik, ekonomistyrning och flödesplanering med fokus på miljö och hållbarhet.
 • Kommunikation, ledarskap, förhandlings- och presentationsteknik.
 • Anpassade IT-system för transport- och logistikbranschen.
 • Miljöoptimering av logistikflöden och minskande resursbehov.
 • Leda och samordna transportuppdrag och personal.
 • Tolka juridiska dokument inom transportområdet.

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Engelska 6
 • Godkänt betyg i Logistik 1
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Godkänt betyg i Transport och spedition

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat YH-utbildningen Transportledare grön logistik tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

DACHSER  |  DOKIV  |  Portify  |  Shorelink  |  Inter IKEA Group  |  Nouryon  |  NEVS  |  Nösnäs gymnasiet  |  Kunskapsbron

Transportledare grön logistik kommer att starta på distans hösten 2022. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

400
Kurs
Poäng
Grundläggande logistik och transportplanering
45
Kursen omfattar: Transportledning i en flödeskedja • Planering och ledning av frakter och samtliga fyra transportslag och dess betydelse för lönsamhet och hållbarhet • Internationella transporter • Metoder för transportplanering (nätverksplanering, ruttplanering, lastplanering och godsplanering) • Kör- och vilotidsregler, vägarbetstidslagen • Systemhantering (DOKIV) • Kommunikation- och IT-system
Arbetsrätt
10
Kursen omfattar: De vanligaste arbetsrättslagarna • Arbetstidslagstiftningen, arbetsmiljölagen och SAM • MBL och LAS • Engelska branschtermer
Ekonomistyrning
35
Kursen omfattar: Lönsamhetsbedömning utifrån ett hållbarhetsperspektiv • Kalkylmodeller (så som ABC-kalkylering och produktkalkylering) • Ekonomiska begrepp och övergripande processer i branschen • Budgetering, resultat och balansräkning • Affärsidé och varumärke för hållbar kommunikation • Upphandlingar
Ledarskap och kommunikation
35
Kursen omfattar: Organisation och ledarskapsteorier • Ledarskapsmodeller • Professionell kommunikation • Samtalsmetodik, förhandlingsteknik och presentationsteknik • Affärskultur i olika länder • Systematiskt kvalitetsarbete (SAM) och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
Digitalisering och teknik inom transport och logistik
20
Kursen omfattar: Begrepp, digitala verktyg och tekniska hjälpmedel • Utvecklingstendenser inom hållbarhet och logistik • Digitalisering och moderna IT-system • Internet of Things • Industri 4.0 • Logistik 4.0
Handels- och transporträtt
35
Kursen omfattar: Handelsrätt och konventioner inom transport • Allmän och nationell transporträtt • Lagar och regler inom branschen så som avtalslagen, köplagen och standardavtal (NSAB 2015, Alltrans 2007) • Leveransvillkor • Transportdokument
Green Supply Chain - grund
25
Kursen omfattar: Green Supply Chain • Kravställning och hantering av lagerdesign och lagerkvalitet • Management-modeller inom Lean • Förbättrad lönsamhet och minskad miljöpåverkan • Informationsflöde - logistik och IT • Transport och lageroptimering
LIA 1
50
Green Supply Chain - fördjupning (mot lager och transport)
35
Kursen omfattar: Miljöarbete inom logistik • Hållbar och omvänd logistik • Interna och externa flöden • Engelska branschtermer • Kostnadsoptimerad lagring • Effektiva transporter och framtida transportlösningar • Miljö, effektivitet och kostnad utifrån marknadskrav och lagstiftning • Samordning och styrning av gods- och transportflöden
Tredjepartslogistik - 3PL
20
Kursen omfattar: Argument och teorier kring outsourcing av tjänster • Tredjepartslogistik (3PL) • Krav som ställs på kund och leverantör • Interna och externa kundprocesser • Prissättning och metodval baserat på lönsamhet • Transportägande • Warehouse Management System (WMS)
LIA 2
70
Examensarbete
20
Summa 400

Vanliga frågor

 • Inga kategorier
 • Formulär för intresseanmälan

  Utbildningar

  När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

  Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

  Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

  Karriärresa med distansutbildning inom logistik
  15 februari, 2019 Intervju

  Karriärresa med distansutbildning inom logistik

  Nu är den första avgångsklassen från Transportledare Grön Logistik...

  YH-utbildning blev den perfekta starten på Catrins framtida resa
  18 oktober, 2018 Intervju

  YH-utbildning blev den perfekta starten på Catrins framtida resa

  Efter 14 år som transportplanerare inom båtbranschen valde Catrin...

  10 tips för dig som läser på distans
  10 september, 2017 Tips

  10 tips för dig som läser på distans

  Teknikhögskolan har samlat värdefulla tips som hjälper dig med planering vecka för vec...