×
 

Saknar du formell behörighet? Ingen fara! Inom yrkeshögskolan finns olika sätt att gå tillväga för att bli fullt behörig. Du kan bland annat läsa in kurser du saknar eller validera din kompetens om du har kunskap som kan motsvara behörighetskraven. Här kan du läsa mer om hur du blir behörig till Teknikhögskolans YH-utbildningar.

Olika sätt att bli behörig

Komvux

Du kan läsa in kurser du saknar på komvux! Din kommun har ofta flera kursstarter per år som motsvarar de man läser på gymnasiet.

Så här visar du för oss att du ska läsa in kursen du saknar:

 1. Ansök till en YH-utbildning och sätt status "kompletterar senare". Skriv därefter att du avser läsa en komvuxkurs för att bli behörig.
 2. Kontakta din kommun och anmäl dig till den kurs du vill läsa.
 3. Vid godkänt resultat på kursen kompletterar du din ansökan genom att ladda upp ditt betyg.

Preparandkurs

Om du saknar någon kurs som ingår i behörighetskraven kan du läsa in den som en preparandkurs! Preparandkurser motsvarar respektive gymnasiekurs på en övergripande nivå och för att kunna läsa en preparandkurs behöver du uppfylla grundläggande behörighet.

Hur funkar det att läsa en preparandkurs?

En preparandkurs läser du online i självstudieform under cirka 3-5 veckor. Du genomför kursen via vår digitala utbildningsplattform där du även hittar information och hjälpmedel. Preparandkursen avslutas med ett slutprov och vid godkänt resultat kompletterar vi din ansökan åt dig med behörighet för den specifika kursen. Därefter deltar du i urvalsprocessen som alla andra sökande.

Vi erbjuder kostnadsfria preparandkurser i samarbete med Hermods och NTI-skolan. De är dock inte CSN-berättigade, och kostnad för eventuell kurslitteratur kan tillkomma. Observera att preparandkurser endast ger dig behörighet till Teknikhögskolan och går därmed inte att använda i ansökan till andra skolor. Du får därför inget intyg för att du har genomfört kursen utan vi kompletterar endast din ansökan.

 • CAD 1
 • Engelska 6
 • Svenska 2
 • Programmering 1
 • Dator- och nätverksteknik
 • Logistik 1
 • Praktisk ellära
 • Transport och spedition
 • Matematik 2
 • Matematik 3
 • Bygg och anläggning 1+2
 1. Ansök till en YH-utbildning på Teknikhögskolan.
 2. Vårt antagningsteam granskar din ansökan. Om de bedömer att du kan läsa en preparandkurs för att bli behörig skickar de en länk till ett anmälningsformulär i yh-antagning.
 3. Anmäl dig till preparandkursen via formulärlänken i yh-antagning.

När du anmält dig till en preparandkurs kommer vårt antagningsteam att registrera dig på kursen inom tre arbetsdagar. Du får då ett ”startmejl” och kan påbörja kursen. Observera att en preparandkurs endast kan starta en måndag eller tisdag.

Du behöver ta hänsyn till uppgifternas olika inlämningsdatum. Det är även viktigt att du är aktiv under hela perioden du ska läsa kursen, annars kan den automatiskt stängas ned på grund av inaktivitet.

Validering

Validering är ett sätt att bli behörig inom yrkeshögskolan även om du saknar formell behörighet. Om du anser dig ha kompetens som motsvarar behörighetskraven kan vi kartlägga och bedöma din kunskap via samtal eller prov. På Teknikhögskolan kan valideringen gå till på två sätt, antingen genom reell kompetens eller behörighetstest.

Validering genom reell kompetens

Reell kompetens kallas den faktiska kompetens som du besitter. Du kan till exempel ha fått kunskap som motsvarar behörighetskraven på ett annat sätt än formell utbildning.

Att bli granskad genom reell kompetens innebär att vi gör en bedömning på om du har det som krävs för att klara utbildningen och yrkesrollen trots att du saknar betyg i en eller flera kurser. Bedömningen sker i sådana fall efter att din ansökan granskats, och om vi bedömer att du är behörig så är du med i urvalsprocessen som övriga sökande.

Så blir du prövad utifrån reell kompetens:

 1. Ansök till en YH-utbildning hos Teknikhögskolan.
 2. Ladda upp betyg, intyg och beskrivning av din reella kompetens under ”Övrigt”.
 3. Vi kontaktar dig för en bedömning.

Validering genom behörighetstest

Vi erbjuder även möjlighet att genomföra behörighetstest i vissa kurser för att styrka din kompetens, om du saknar betyg i ämnet. På Teknikhögskolan kan du göra behörighetstest i Ellära, Engelska 6, Matematik 2 och Programmering 1.

Så blir du prövad utifrån behörighetstest:

 1. Ansök till en YH-utbildning hos Teknikhögskolan.
 2. När vi granskat din ansökan skickar vi ut en anmälningslänk till testet via yh-antagning.se.
 3. Anmäl dig och genomför behörighetstestet på utsatt tid.

Vid godkänt test blir du automatiskt behörig i det aktuella ämnet, men inget intyg utfärdas. Om du inte klarar testet kommer vårt antagningsteam kontakta dig med erbjudande om att läsa en preparandkurs istället.

Behörighetsgivande förutbildning

Vi erbjuder behörighetsgivande förutbildning för utvalda utbildningar. Vi kallar det BFU, vilket är ett "paket" med en eller flera kurser som ger dig de förkunskaper som krävs för att bli behörig. Det bästa av allt är att du blir garanterad en utbildningsplats om du blir godkänd!

Vad är en BFU?

En BFU möjliggör för fler personer att bli behöriga och kunna läsa en YH-utbildning. Kostnadsfritt såklart! Innehållet i förutbildningen motsvarar kunskaper på gymnasial nivå och för att kunna läsa en BFU behöver du uppfylla utbildningens behörighetskrav, med undantag för kursen som ingår i vår BFU. Kontakta vårt antagningsteam om du är osäker på din behörighet! Upplägg och studietakt kan skilja sig åt mellan olika förutbildningar, men det vanliga är att en BFU pågår under några veckor i anslutning till utbildningsstarten.

Observera att varje BFU har ett begränsat antal platser.

Utbildningar som erbjuder BFU

Denna utbildning erbjuder BFU för Mekatronik 1.

Anmäl dig till en BFU

 1. Ansök till någon av YH-utbildningarna som erbjuder BFU.
 2. Kontakta vårt antagningsteam och meddela att du vill läsa en BFU för att bli behörig.
 3. Vi skickar ut ett anmälningsformulär som du fyller i.
 4. Om du blir antagen till att läsa en BFU skickar vi mer detaljerad information till dig.

20-procentsregeln

20% av en utbildnings årsplatser får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Regeln gäller även för sökande som inte kan antas genom validering. För att bli granskad enligt 20-procentsregeln behöver du uppge detta i din ansökan. Det är också viktigt att du lägger till underlag på din kompetens i din ansökan så att vi kan göra en korrekt bedömning.

När du har skickat in din ansökan kontaktar vi dig för en bedömning som vi gör tillsammans med utbildningens ledningsgrupp. Om vi bedömer att du kommer att klara av utbildningen och yrket den leder till kan du bli behörighetsförklarad, och då är du med i urvalsprocessen som övriga sökande.

Så här visar du oss att du vill bli granskad utifrån 20-procentsregeln:

 1. Ansök till en YH-utbildning hos Teknikhögskolan.
 2. Sätt status i din ansökan till "kompletterar senare" och skriv att du vill bli granskad enligt 20-procentsregeln.
 3. Under "Övrigt" bifogar du underlag på din kompetens.
  Underlagen kan vara längre beskrivning, betygshandlingar, intyg från arbetsgivare eller motsvarande.
 4. Vi kontaktar dig för en bedömning.