×
 

Saknar du formell behörighet? Ingen fara! Inom yrkeshögskolan finns olika sätt att gå tillväga för att bli fullt behörig. Du kan bland annat läsa in kurser du saknar eller ansöka med reell kompetens om du har kunskap som kan motsvara behörighetskraven. Här kan du läsa mer om hur du kan bli behörig till Teknikhögskolans YH-utbildningar.

Så här kan du bli behörig

Komvux

Du kan läsa in kurser du saknar på komvux! Din kommun har ofta flera kursstarter per år som motsvarar de man läser på gymnasiet. Så här visar du för oss att du ska läsa in kursen du saknar:

 1. Ansök till en YH-utbildning hos Teknikhögskolan.
  Kom ihåg! Välj ”kompletterar senare” i din ansökan och skriv att du avser att läsa in en eller flera kurser genom komvux.
 2. Kontakta din kommun och anmäl dig till den kurs du vill läsa.
 3. Vid godkänt resultat på kursen kompletterar du din ansökan genom att ladda upp ditt betyg.

Preparandkurs

Vi erbjuder kostnadsfria preparandkurser som motsvarar respektive gymnasiekurs på en övergripande nivå. Du läser kurserna online i självstudieform under cirka 3-5 veckor och som stöd har vi en lärplattform där du hittar information, hjälpmedel och e-litteratur. Alla preparandkurser avslutas med ett behörighetsprov och vid godkänt resultat ges din behörighet för den specifika kursen.

Observera att våra preparandkurser endast ger dig behörighet till Teknikhögskolans YH-utbildningar och går därmed inte att använda i ansökan till andra skolor. En preparandkurs ger dig inte en garanterad utbildningsplats, du måste genomgå urvalsprocessen som alla andra sökande. Preparandkurser erbjuds i samarbete med Hermods och NTI-skolan.

Kom ihåg att det är viktigt att du är aktiv under hela perioden preparandkursen ska hållas, annars kan den stängas ned på grund av inaktivitet. När du har blivit godkänd på din preparandkurs behöver du inte komplettera din ansökan, utan vi fixar det åt dig. Observera att du inte kommer att få något intyg för att du har genomfört kursen, mer än att din ansökan kompletteras av oss.

Utbud av preparandkurser

 • CAD 1
 • Engelska 6
 • Svenska 2
 • Programmering 1
 • Dator- och nätverksteknik
 • Logistik 1
 • Praktisk ellära
 • Transport och spedition
 • Matematik 2
 • Matematik 3
 • Bygg och anläggning 1+2*

*En och samma kurs.

Anmälan till en preparandkurs

Först behöver du ansöka till en YH-utbildning, därefter fyller du i vårt formulär här på sidan. När vårt antagningsteam har registrerat dig skickar vi ett startmejl till dig. Då kan du påbörja din preparandkurs.

Om du inte anmäler dig men vårt antagningsteam gör bedömningen att du kan bli behörig genom att läsa en preparandkurs, så kontaktar de dig.

Reell kompetens

Reell kompetens innebär att du kan bli behörighetsförklarad även om du saknar formell behörighet, om du har kunskap som kan motsvara behörighetskraven. När du ansöker så skickar du med intyg och en beskrivning av din reella kompetens, så kontaktar vi dig för en bedömning. Bedömningen kan ske genom samtal eller prov och där tittar vi på ifall du har det som krävs för att klara av utbildningen och yrkesrollen trots att du kanske saknar betyg i en gymnasiekurs. Så här visar du oss att du vill bli granskad utifrån reell kompetens:

 1. Ansök till en YH-utbildning hos Teknikhögskolan.
  Ladda upp dina betygshandlingar samt intyg och beskrivning av din reella kompetens under ”Övrigt”.
 2. Vi kontaktar dig för en bedömning.
 3. Om vi bedömer att du är behörig så är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.

20-procentsregeln

20-procentsregeln innebär att tjugo procent av en utbildnings årsplatser får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven eller kan antas genom reell kompetens. Tillsammans med utbildningens ledningsgrupp gör vi en bedömning om du kommer att klara utbildningen och yrket den leder till, vilket kan resultera i att du blir behörighetsförklarad. Därför är det viktigt att du uppger detta i din ansökan. Glöm inte heller bort att lägga till underlag och intyg på din kompetens, så som längre beskrivning, utbildnings- eller kursintyg, intyg från arbetsgivare eller motsvarande så att vi kan göra en korrekt bedömning. Så här visar du oss att du vill bli granskad utifrån 20-procentsregeln:

 1. Ansök till en YH-utbildning hos Teknikhögskolan.
  Uppge att du vill bli granskad enligt 20-procentsregeln och bifoga betygshandlingar, beskrivning av din kompetens eller liknande under ”Övrigt”.
 2. Vi kontaktar dig för en bedömning.
 3. Om vi bedömer att du är behörig så är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.

Behörighetsgivande förutbildning

Vi erbjuder behörighetsgivande förutbildning för utvalda utbildningar. Vi kallar det för BFU, vilket är ett kurspaket med en eller flera kurser som ger dig de förkunskaper som krävs för att bli behörig. Den är kostnadsfri och det bästa av allt är att du blir garanterad en plats på utbildningen om du blir godkänd!

Utbildningar som erbjuder BFU

Dessa utbildningar erbjuder BFU för Programmering 1.

Vad är en BFU?

En BFU möjliggör för fler personer att bli behöriga och därigenom kunna läsa en YH-utbildning. Innehållet i förutbildningen motsvarar kunskaper på gymnasial nivå. För att kunna läsa en BFU behöver du uppfylla utbildningens behörighetskrav med undantag för kursen som ingår i vår BFU. Kontakta vårt antagningsteam om du är osäker på din behörighet! Upplägg och studietakt kan skilja sig åt mellan olika förutbildningar, men det vanliga är att en BFU pågår under några veckor i anslutning till utbildningsstarten. Observera att varje BFU har ett begränsat antal platser.

Anmäl dig till en BFU

Fyll i vårt formulär här på sidan för att anmäla dig till en BFU. Vårt antagningsteam skickar sedan ut mer detaljerad information, om du blir antagen. Kom ihåg att du måste ansöka till en YH-utbildning hos oss innan du anmäler dig till en BFU!