Start: Januari 2024

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 18 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en processoperatör inom sågverks- och pappersindustri?

Som processoperatör arbetar du med drift- och underhållsteknik. Du läser kontinuerligt av "hur maskinerna mår" och utför förebyggande underhållsinsatser. Du ser till så att produktionen håller hög kvalitet med hänsyn till hållbarhet och miljö till vårt närområde. Du arbetar även med beräkningar inom bland annat produktionsekonomi och flödesoptimering för att höja produktionsresultatet.

Ofta arbetar processoperatörer i skift, därför fokuserar även utbildningen på kompetens inom ergonomi och hållbar livsstil som främjar individens hälsa på arbetsplatsen. Personliga egenskaper som intresse för problemlösning, förmåga att ta egna initiativ, ha logiskt tänkande och social kompetens är en fördel i rollen som processoperatör.

Yrkesroller efter examen (exempel)

Kombinationen av sågverk och pappersmassa är unik och ger möjlighet till att arbeta i båda branscherna. Du behöver även ha god kunskap i det svenska språket, då det är en viktig säkerhetsaspekt i arbetet.

 • Processoperatör, inriktning papper
 • Processoperatör, inriktning pappersmassa
 • Operatör inom sågverk, hyvleri och plywood

Start: Januari 2024

Studieort: Distans

Längd: 1,5 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 18 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Kompetensbehovet

Branschföretagen uppskattar att 25% av personalen inom sågverks- och pappersindustrin kommer att gå i pension de kommande åren. Teknikutvecklingen med datoriserad utrustning, instruktioner och övervakning samt kvalitetsbedömning och mätteknik pekar på ett ökat utbildningsbehov på eftergymnasial nivå. I takt med att företagen investerar i mer automatisering så behövs medarbetare med specialistkunskaper för att också minimera risken för kostsamma oplanerade driftstopp eller haverier i produktionen.

I pandemins spår har näthandel och shoppingmönster förändrats. Allt fler väljer att e-handla, vilket leder till en ökad efterfrågan på emballage. Tack vare detta och en ökad miljömedvetenhet byts ofta plastförpackningar ut och ersätts med miljövänligare alternativ som kartong, papper och wellpapp, vilket gör pappersindustrins produkter mer eftertraktade. Även bostadsmarknaden och bygghandeln märker av en ökad efterfrågan. Exportvärdet för svenska trävaror ökade med 11%, vilket kan jämföras med den totala varuexporten som minskade med 6% under 2020.

Bara i Östergötland finns fyra stora pappers- och massaföretag; Holmen Paper, BillerudKorsnäs, Sofidel och Fiskeby Board samt sågverket Holmen Wood Products. Dessa företag uppger ett gemensamt rekryteringsbehov på cirka 130 processoperatörer de kommande 3-5 åren.

Utbildningsupplägg

Processoperatör sågverks- och pappersindustri är en distansutbildning som du läser på heltid under 1,5 år. Föreläsningar sker digitalt via Microsoft Teams och utöver detta ägnar du tid åt grupparbeten och självstudier.

I distansutbildningen ingår sex platsträffar på Teknikhögskolan i Linköping alternativt via länk. Dessutom kommer du att vara ute på praktik under totalt 18 veckor, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Totalt sett räknar vi med att du i snitt behöver lägga ned 40 timmar i veckan på dina studier. Och kom ihåg att under din LIA-praktik är du fysiskt på plats hos ett företag.

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • Förebyggande och avhjälpande operatörsunderhåll.
 • Processövervakning och processtyrning.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom sågverksproduktion.
 • Produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete.
 • Provtagning och produktkontroll.
 • Processberäkning och flödesoptimering.
 • Projektledning inom drift och underhåll, styrning, kontroll och optimering av tillverkningsprocesser.
 • Hälsofrämjande livsstil, miljö- och säkerhetsarbete.

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat Processoperatör sågverks- och pappersindustri tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

BillerudKorsnäs  |  Svenskt Trätekniskt Forum  |  Holmen Paper  |  Holmen Iggesund  |  Holmen Wood Products  |  Fiskeby Board AB  |  Teknikcollege Östergötland  |  Ahlstrom-Munksjö  |  Södras sågverk  |  Derome  |  Sofidel

Januari 2024 – Juni 2025
Januari 2025 – Juni 2026

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Januari 2023 – Juni 2024

Kurser som ingår

320
Kurs
Poäng
Sågverksteknik
20
Kursen omfattar: Branschorientering • Produktionsekonomi • Begrepp och nomenklatur • Produktionsprocessen och flödet • Trämateriallära • Kvalitetsbedömning av trävaror • Säkerhet i sågverksteknik
Massa- och pappersteknik
30
Kursen omfattar: Vedråvaran och dess egenskaper • Pappersprodukter, användning och egenskaper • Ved och fibrer • Vedgård och renseri • Mekanisk och kemisk massatillverkning • Returfiberhantering • Sulfitmassatillverkning, sulfatmassafabriken- fiberlinje och återvinning • Mäld, mäldkemi och mäldberedning • Pappersmaskinens uppbyggnad • Formning, avvattning, pressning, torkning • Ytbehandling: limning, bestrykning, kalandrering • Rullning och arkning
Energiteknik
15
Kursen omfattar: Olika typer av energianläggningar • Energiöverföring • Tryck, ånga och kondensat • Bränsle och förbränning • Energibalanser och beräkning av verkningsgrader • Principer och utrustning för värmeöverföring
Processteknik 1
40
Kursen omfattar: Strömningsmönster- och förlopp • Beräkning av tryckfall • Pumpsystem • Fläkttyper -och fläktsystem • Flödesreglering • Reaktionskinetik • Kvantifiering av kemiska reaktioner och utbyte vid dessa • Energi och kemiska omvandlingar
Hållbar produktion
15
Kursen omfattar: Processtyrningssystem som Lean, 5S, TPM, 6-sigma och WCM • Smart underhåll • Material- och komponentval • Produktionsledarskap • Daglig styrning
Hälsa och arbetsmiljö
15
Kursen omfattar: Arbetsmiljöfrågor och kännedom om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter • Säkerhet och brandskydd • Kost, motion och hälsa vid skiftarbete • Ergonomiskt förhållningssätt • Skyddsronder och riskgranskningar • BAM • Beteendebaserad säkerhet
LIA 1 - industriella processer
40
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få förståelse för processoperatörens arbetsuppgifter och ansvarsområden • Få kunskap om olika processanläggningar och processer • Utveckla färdigheter i drift, underhåll och sågverksteknik
Processteknik 2
30
Kursen omfattar: Omrörning, torkning, indunstning, cyklonseparering och filtrering • Enhetsoperationers kapacitet och energiförbrukning • Mikrobiologiska reaktionsförlopp • Hur utsläpp av närsalter, tungmetaller, kväveoxider, svavel, koldioxid, organiska och toxiska ämnen påverkar miljön • Metoder för rening av gaser och vätskor, inklusive avloppsvattenrening • Mekanisk, kemisk och biologisk vattenreningrening av panna • Processdrift för minimering av utsläpp • Lagstiftning och ledningssystem
Processtyrning
30
Kursen omfattar: Styr- och reglerteknik • Komponenter i reglerkretsar • Optimering av regulatorparametrar • Regulatorer och reglersystem (kaskad, framkoppling, kvotreglering) • Logiska funktioner • Uppbyggnad av styrsystem som gruppstarter och förreglingar • Tolkning av instrumentritningar (PID) • Produktionsekonomi och investeringskalkylering
Smart operatörsstyrt underhållsarbete
20
Kursen omfattar: Strategier för underhåll • Driftsäkerhet • Tillståndskontroll • Underhållssystem • Lager och smörjning • Felsökning
LIA 2 - drift och underhåll
50
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få fördjupad kunskap om drift och operatörsstyrt underhåll • Få specialiserad kunskap om processtyrsystem och sågverksteknik • Kunna arbeta som processoperatör inom sågverk och/eller industri
Examensarbete
15
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 320

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.

Tips för dig som vill karriärväxla
19 juli, 2022 Tips

Tips för dig som vill karriärväxla

Vill du byta inriktning mitt i karriären? Landa i rätt yrkesroll med en YH-utbildning. Här får du 3 tips för att karriärväxla!

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...

Jobbet bakom en YH-ansökan
22 januari, 2019 Nyhet

Jobbet bakom en YH-ansökan

Visste du att behovet på arbetsmarknaden styr utbudet av yrkeshögskoleutbildningar?