5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala och skapas tillsammans med arbetslivet. De baseras på arbetsmarknadens behov, vilket också innebär att de primärt existerar på grund av efterfrågan på specifik yrkeskompetens. Här listar vi fördelarna med att plugga YH!

1. Snabb väg ut i arbetslivet med stor chans till jobb

Med en YH-utbildning blir du färdigutbildad snabbt och smart! YH-utbildningar är ofta kortare än en traditionell universitetsutbildning och på Teknikhögskolan är de endast 1-2 år långa. Utbildningsformen passar dig som vill ta klivet in i en ny roll och anta nya utmaningar i ditt yrkesliv, oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller karriärväxlar efter många år som yrkesverksam.

En stor anledning till varför många väljer att läsa på yrkeshögskola är den höga anställningsstatistiken. Många som läser en YH-utbildning vet vad de vill jobba med, men framför allt vill de utbilda sig till ett yrke med stora chanser till jobb. Generellt sett har 9 av 10 fått anställning inom ett år efter examen!

2. Skapade utifrån arbetsmarknadens behov

YH-utbildningar baseras på arbetsmarknadens kompetensbehov. Yrkeshögskolan tar fram utbildningar tillsammans med företag i branschen, som endast får starta om det finns en tillräckligt stark arbetslivskoppling. Myndigheten för yrkeshögskolan reglerar utbildningsformen och beslutar om vilka utbildningar som får starta, vilket gör att du kan känna dig säker på att din framtida kompetens efterfrågas hos arbetsgivare.

3. Praktisk inriktning

YH-utbildningar varvar teori med praktiska moment, vilket är värdefullt för ditt kommande yrkesliv. LIA står för lärande i arbete och under dessa praktikperioder får du komma ut till en arbetsplats och känna på ditt kommande yrke i praktiken. Oftast utgör LIA en tredjedel av en YH-utbildning, vilket också är en eller flera betygsgrundande kurser. Där får du chans att samla på dig praktiska färdigheter och erfarenheter. Dessutom erbjuds många av våra studerande anställning på sina LIA-platser redan innan utbildningen är slut.

4. Utbildare direkt från branschen

Vi har föreläsare som är verksamma i branschen vilket gör att du får den senaste kunskapen inom området. Dessutom erbjuder yrkeshögskolan flera sätt att bli behörig, för att du och alla andra, ska ha möjlighet att utbilda sig.

5. Branschnära undervisning

Arbetslivet är involverade på många sätt under hela studietiden, bland annat sitter flera företag med i utbildningarnas ledningsgrupper. De arbetar med att utveckla utbildningen och att säkerställa att innehållet alltid är uppdaterat enligt vad arbetsmarknaden efterfrågar. Som studerande får du även möta arbetslivet i studievardagen, exempelvis vid gästföreläsningar, studiebesök och branschdagar. Det ger dig förutsättningar att bygga ett stort kontaktnät under utbildningen, vilket är gynnsamt när du sedan ska söka LIA och jobb.

En bonus är ju också att YH-utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade!

Det unika med en YH-utbildning

Det finns flera saker som är unika för yrkeshögskolan. Statistik visar att 93% av alla som tar examen från en YH-utbildning får jobb inom ett år efter avslutade studier. Kanske har det att göra med utbildningarnas branschkoppling, LIA-praktiken eller att utbildarna kommer direkt från arbetslivet med stor erfarenhet och uppdaterad kunskap? 🌟

Låt oss inte heller glömma behörighetskraven! Absolut, andra eftergymnasiala utbildningsformer har ju också behörighetskrav, men det unika med yrkeshögskolan är att vi inte stirrar oss blinda på enbart betyg. Man kan söka en YH-utbildning även om man inte uppfyller alla formella krav, då vi också lägger vikt vid motsvarande kunskaper från exempelvis arbetslivserfarenheter. Yrkeshögskolan kan även hjälpa dig att bli behörig. Läs om olika behörighetsvägar in till en YH-utbildning »

Liknande artiklar

Fördomar om YH-utbildning
12 juli, 2022 Nyhet

Fördomar om YH-utbildning

Vi bemöter 10 påståenden som är långt ifrån verkligheten kring YH i allmänhet och teknikutbildningar i synnerhet!

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...

Jobbet bakom en YH-ansökan
22 januari, 2019 Nyhet

Jobbet bakom en YH-ansökan

Visste du att behovet på arbetsmarknaden styr utbudet av yrkeshögskoleutbildningar?