5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Tips och inspiration - 08/02/2018

Vad är en YH-utbildning?

YH-utbildning står för yrkeshögskoleutbildning, vilket är en eftergymnasial utbildningsform som primärt existerar på grund av arbetsmarknadens behov av specifik kompetens. En YH-utbildning är ofta kortare än en universitets- eller högskoleutbildning (mellan 1-3 år), alla Teknikhögskolans aktuella utbildningar är mellan 1-2 år.

YH-utbildningar är dessutom mer praktiskt inriktade, vilket innebär att du får komma ut på praktik på en arbetsplats under en stor del av studietiden. Praktiken i YH-sammanhang kallas för LIA, som står för lärande i arbete och är en kurs, precis som vilken annan kurs under utbildningen som helst.

Vad är unikt med en YH-utbildning?

Förutom LIA-perioderna och att våra konsulter som föreläser kommer direkt från arbetslivet med mycket erfarenhet och uppdaterad kunskap, finns fler unika saker med yrkeshögskolan. En av dem är behörighetskraven.

Likt universitets- och högskoleutbildningar har även YH-utbildningar behörighetskrav när man ansöker. En YH-utbildning kan man ansöka till oavsett, då YH även lägger vikt vid motsvarande kunskaper som exempelvis att den sökande kan ha erhållit från arbetslivserfarenheter. Till exempel kan du sakna betyg i Engelska 6 men påvisa motsvarande kompetens, som gör att du ändå kan anses som behörig. Alternativt hjälper även YH dig att bli behörig, genom korta preparandkurser i många av de kurser som ligger till grund för att bli behörig.

En stor anledning till varför många väljer att läsa på yrkeshögskola är den höga anställningsstatistiken. 93 % av alla som tar examen från en YH-utbildning får jobb – bara ett år efter avslutade studier.

För vem passar en YH-utbildning?

En yrkeshögskoleutbildning passar dig som vill ta klivet in i en ny roll och anta utmaningar i ett nytt kapitel i ditt liv. De som läser en YH-utbildning vet oftast vad de vill jobba med, men framför allt vill de ha stora chanser till jobb direkt efter examen och få känna på yrkesrollen redan under studietiden. Av alla de som avslutade en YH-utbildning under 2016 var det hela 93 % som har en anställning ett år efter examen – det är med andra ord mycket goda chanser till jobb efter examen.

Vi har listat 5 anledningar att läsa en YH-utbildning:

Fem anledningar att läsa en Yh-utbildning