Välj studieort

YH-utbildningens innehåll och upplägg varierar beroende på vilken ort du vill studera på. Detta på grund av att det lokala arbetslivet varit med och format utbildningen.

Start: Augusti 2022

Studieort: Göteborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Sista ansökningsdag: 5 maj 2022

Ansökan öppen

Start: Augusti 2022

Studieort: Västerås

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Sista ansökningsdag: 5 maj 2022

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad jobbar en Pythonutvecklare med?

Det här är utbildningen för dig som vill lära dig koda i Python, programmeringsspråket som kan användas till det mesta! Jobba med AI-lösningar åt företag genom testautomation, maskininlärning och design.

Som Pythonutvecklare arbetar du oftast med artificiell intelligens och maskininlärning, men även webbutveckling med inriktning backend. Det innebär att du är med och utvecklar grunden för bland annat smarta applikationer. Med grunden menar vi appens struktur och ”baksida”, det vill säga det som användarna inte ser men som behövs för att appen ska fungera. Med hjälp av data och beräkningar kan du träna maskiner och applikationer att upptäcka och lära sig regler för att lösa en uppgift. Men, det gör dig inte låst till ”baksidan” utan du kan även arbeta med ”framsidan” genom design och utformning av appar.

Som Pythonutvecklare arbetar du agilt, ofta i team, där du bygger och tar hand om lösningar till AI-utmaningar som företag har. Du kodar i Python med hjälp av ramverk som Django och Flask, för att kunna leverera snabba lösningar till företaget eller kunden. Som Pythonutvecklare är du med och utvecklar, utformar och påverkar AI till ett roligt och användarvänligt område.

Start: Augusti 2022

Studieort: Göteborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Sista ansökningsdag: 5 maj 2022

Ansökan öppen

Start: Augusti 2022

Studieort: Västerås

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Sista ansökningsdag: 5 maj 2022

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär som Pythonutvecklare

Efter examen kan du som Pythonutvecklare arbeta på såväl stora internationella bolag som mindre, snabbfotade startups. Du kan också arbeta med bemanning eller som konsult. Efterfrågan på Pythonutvecklare har ökat otroligt mycket, vilket också innebär att du har fler valmöjligheter kring vilket område eller bransch du vill jobba i. Du är inte bunden till att enbart jobba hos IT-företag, utan du kan även söka jobb hos till exempel fordonsindustrin, där de har kommit långt med att införa AI-lösningar.

Yrkesroller efter examen (exempel)

 • Pythonutvecklare
 • Systemutvecklare
 • Applikationsutvecklare
 • Systemadministratör, med Pythonspecialisering

Men, vad är Python?

Python är ett programmeringsspråk med ett oerhört brett användningsområde. Det har blivit populärt för sin enkelhet med ren kod, men det är också det språket som används mest för att genomföra projekt inom artificiell intelligens (AI). Tack vare språkets uppbyggnad är det perfekt att använda när du till exempel vill automatisera återkommande uppgifter, men även mycket annat!

Pythonutvecklare är en spännande vinkling av systemutvecklarrollen och passar dig som vill arbeta med ny teknik.

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden kommer du att lära dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat att ha kunskap i:

 • Programmering och utformning av säker mjukvara.
 • Att implementera och testa både nya och befintliga applikationer.
 • Databaser, webbramverk och utveckling av olika AI-lösningar.
 • Projektmetoder, så som agila utvecklingsmetoder.
 • Användarvänliga gränssnitt (UX).

Utbildningsupplägg

Pythonutvecklare inriktning AI är en yrkeshögskoleutbildning som du läser på heltid hos Teknikhögskolan i Västerås under två år. Det är undervisning på plats cirka två dagar per vecka, och resten av tiden ägnas åt självstudier och egna projekt. Skolan är alltid öppen under vardagar för dig som vill studera på plats utöver den lärarledda undervisningen.

Under totalt 20 veckor kommer du att vara ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan. Många gånger efterfrågar dessutom branschen en ”portfölj” att visa upp när du söker jobb som visar på din kunskap. En sådan portfölj får du chans att bygga upp genom att plugga hos oss, då du under studietiden kommer ha möjlighet att driva egna projekt.

Tillgång till Azure for students

”Azure for students” är en tjänst från Microsoft där du kan ta del av det mesta inom IT, allt ifrån AI och databaser till programvaror som Visual Studio och Microsoft Server. Som Python-studerande hos Teknikhögskolan får du kostnadsfri tillgång till tjänsten under hela din studietid. Läs mer om Azure for students »

Mer information

 

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Reellt behörighetstest i programmering

Anser du att du har kunskap som motsvarar Programmering 1 och inte kan uppvisa ett dokument för att styrka detta? Kontakta utbildningsledaren för att göra ett reellt behörighetstest på plats.

Teknikhögskolan har skapat YH-utbildningen Pythonutvecklare inriktning AI tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Plejd  |  Randstad  |  Volvo  |  CEVT  |  Alten  |  Oneflow  |  Arthead  |  BinaryBrains

Pythonutvecklare inriktning AI kommer att starta i Göteborg hösten 2022, 2023 och 2024. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Matematik 3
 • Godkänt betyg i Programmering 1

 

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! För Python-utbildningen kan du bland annat göra ett behörighetstest eller läsa en behörighetsgivande förutbildning. Läs om hur du kan bli behörig »

Reellt behörighetstest i programmering

Anser du att du har kunskap som motsvarar Programmering 1 och inte kan uppvisa ett dokument för att styrka detta? Kontakta utbildningsledaren för att göra ett reellt behörighetstest på plats.

Behörighetsgivande förutbildning – endast i Västerås

Utbildningen i Västerås erbjuder även en behörighetsgivande förutbildning för dig som saknar förkunskaper i Programmering 1. Vi kallar det för BFU, och den har ett begränsat antal platser. Vår BFU ger dig de förkunskaper som krävs och om du blir godkänd får du en garanterad plats på Python-utbildningen! Vill du läsa en BFU för att bli behörig? Läs mer och anmäl dig här.

Teknikhögskolan har skapat YH-utbildningen Pythonutvecklare inriktning AI tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Plejd  |  Randstad  |  Volvo  |  CEVT  |  Alten  |  Oneflow  |  Arthead  |  BinaryBrains

Pythonutvecklare inriktning AI kommer att starta i Västerås hösten 2022 och 2023. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

Utbildningsplan Göteborg

405
Kurs
Poäng
Grundläggande programmering i Python
50
Kursen omfattar: Ett programs struktur och uppbyggnad • Hur källkod omvandlas till maskinkod, sekvens, upprepning, selektion, datatyper och funktioner • Objektorienteringens principer • Verktyg för felsökning och felkorrigering i programkoden • Versionshanteringssystem (GIT) • Validering och test av kod • Introduktion till maskininlärning, algoritmer, bibliotek och ramverk samt agilt arbetssätt och remote agile workflow • Skapande av enklare program med Python
Databehandling
35
Kursen omfattar: Datalagring i relations- och dokumentdatabas samt dataåtkomst från Python • Datalagring i vanliga textfilsformat (csv, json, xml och yaml) • Verktyg för hantering, validering och bearbetning av data i enlighet med GDPR • Molntjänster och Big Data i storskalig infrastruktur
Introduktion till maskininlärning
40
Kursen omfattar: Supervised, unsupervised och reinforcement learning • NLP, bildklassificering och time series • Vanliga algoritmer (kNN, Decision Tree, Random Forest, Linear Regression och Logistic Regression) • Pythonbibliotek och molnbaserade tjänster för maskininlärning • Utveckling av maskininlärningsapplikationer • Agila arbetsmetoder, etik och moral inom maskininlärning
Teori för maskininlärning
25
Kursen omfattar: Begrepp • Tunga beräkningar • Matematiken som ligger till grund för maskininlärning • Ekvationssystem • Matriser och determinanter
Maskininlärning och djupinlärning
45
Kursen omfattar: Regression- och klassificeringsproblem för att tolka data • Tillämpning av maskininlärningsmodeller • Djupinlärningsverktyg • Algoritmer i Python • Implementation av maskininlärning
LIA 1
45
Effektiv Pythonprogrammering
30
Kursen omfattar: Vidareutveckling av kunskaper i programmering med Python • Skriva effektiva, välstrukturerade och väldokumenterade program med Python • Strukturer (comprehensions, generators, decorators och lambda) • Algoritmer och klasser
Applicerad AI
50
Kursen omfattar: Applicering av kunskaper i ett projekt inom artificiell intelligens • Fördjupning inom agila metoder och förhållningssätt i ett utvecklingsteam • Begrepp, metoder och teorier kring artificiella neutrala nätverk • Genetiska algoritmer och svärmintelligens
LIA 2
65
Examensarbete
20
Summa 405

Kurser

400
Kurs
Poäng
Grundläggande programmering i Python
50
Kursen omfattar: Grunderna i programmering med Python • Programs struktur och uppbyggnad • Omvandling av källkod till maskinkod • Sekvens, upprepning, selektion, datatyper, funktioner och objektorienteringens principer • Versionshanteringssystem (GIT) och verktyg för felsökning, felkorrigering, validering och test i programkoden
Databasteknik
30
Kursen omfattar: Utveckling av applikationer med korrekta och effektiva databaslösningar och flerskiktad arkitektur • Domändriven design, objektmodellering, enhets- och integrationstestning • Relationsdatabaser och SQL • Normalformer, BigQuery, kodkvalitet och ORM • Olika typer av NoSQL-databaser (Key-value stores, Wide-column stores, dokumentdatabaser och grafdatabaser)
Webbramverk
45
Kursen omfattar: Kravanalys och objektorienterad design av system med ramverk som finns tillgängliga för Python • Begrepp och tillvägagångssätt inom projektarbete • Grafisk systemmodellering med hjälp av UML • HTML och Java Script
Maskininlärning, teori och praktisk tillämpning
25
Kursen omfattar: Maskininlärning som koncept • Hur man bygger modeller genom algoritmer som lär sig av data • Begrepp och fundament bakom maskininlärning • Fördelar och nackdelar med maskininlärning och djupt lärande
Maskininlärning och Deep Learning
50
Kursen omfattar: Moduler för att tolka och preparera data • Enhetligt ramverk, begrepp och metoder inom maskininlärning för att formulera, strukturera och lösa problem • Maskininlärningsmetoder och maskininlärningsmodeller och hur dessa relaterar till AI (artificiell intelligens)
Effektiv Pythonprogrammering
30
Kursen omfattar: Fördjupning i Pythonprogrammering för att kunna skriva effektiva, välstrukturerade och väldokumenterade program • Algoritmer och strukturer i Python • Comprehensions, generators, decorators och lambda • Skapa klasser med inbyggda modeller som Python erbjuder
LIA 1
40
Applicerad AI
50
Kursen omfattar: Implementering och utveckling av artificiell intelligens • AI-områdets bakgrund, historia, utmaningar och inriktningar • Begrepp, metoder och teorier för sökning • Artificiella neutrala nätverk • Planering i proaktiva agenter • Genetiska algoritmer • Multipla autonoma agenter • Svärmintelligens
LIA 2
60
Examensarbete
20
Summa 400

Kontakt

Vid utbildningsspecifika frågor, vänd dig till utbildningsledaren.
Frågor om behörighet och ansökan? Kontakta antagningsteamet.

Vanliga frågor

 • Inga kategorier
 • Formulär för intresseanmälan

  Utbildningar

  När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

  Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

  Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

  Utbildare snackar Pythonutvecklare med inriktning AI
  25 mars, 2020 Intervju

  Utbildare snackar Pythonutvecklare med inriktning AI

  Pythonutvecklare med inriktning AI är helt unik inom yrkeshögskolan. Vi snackade...

  Så skapar vi en jämlik bransch inom IT och teknik
  26 februari, 2020 Nyhet

  Så skapar vi en jämlik bransch inom IT och teknik

  Betydligt färre kvinnor söker sig till teknik- och IT-utbildningar, och även i sin tur till själva b...

  Programmerare och systemutvecklare formar morgondagens verksamheter
  29 januari, 2020 Intervju

  Programmerare och systemutvecklare formar morgondagens verksamheter

  Stephan är utbildad civilingenjör och .NET...