VD för Teodoliten: 1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer

Anders Öryd, VD för mätkonsultbolaget Teodoliten, och andra från näringslivet såg ett ökat behov av mätningsingenjörer med kunskap inom järnväg. För att fylla branschens kompetensbehov inledde han ett samarbete med Teknikhögskolan som mynnade ut i en ny YH-utbildning: Mätningsingenjör järnväg. Vi ringde upp honom för att prata om branschen och yrkesrollen, som han själv har 14 års erfarenhet av.

"Yrkeshögskolan är den absoluta bästa utbildningsformen eftersom utbildningarna är yrkesförberedande. Min bransch har inte ett behov av akademiker ute i fälten, utan vi behöver människor som är specifikt utbildade för våra yrken. I och med att vi från näringslivet får engagera oss i utbildningarna så har vi möjligheten att forma våra framtida medarbetare, vilket såklart leder till att vi anställer många med YH-bakgrund. Just denna utbildning är också väldigt speciell för mig, eftersom jag har varit med och drivit fram den."

Anders Öryd, VD för Teodoliten

Hur ser branschens behov av mätningsingenjörer ut?

– Behovet av mätningsingenjörer är väldigt stort och behovet inom järnväg är ännu större! Infrastrukturen håller på att byggas ut och mycket pengar ska investeras i järnvägen de kommande 20-30 åren. Vi har 1410 mil järnväg i Sverige och en stor del av den behöver rustas upp och underhållas. Vill man vara säker på att få jobb och ha lite bättre betalt så ska man jobba inom järnväg.

– Mätningsingenjör järnväg läses i Dingle, och det finns många fördelar med det. Det finns bra tillgång till spår, både trafikerade spår där det går tåg och spår som inte används men som fortfarande går att nyttja på ett säkert sätt. Det betyder att du som studerande får mer praktiska moment i utbildningen. Dingle är även en plats som kommer bli allt mer central i takt med att man bygger mer järnväg, vilket skapar en stark koppling till näringslivet.

Vilka arbetsuppgifter har en mätningsingenjör?

– Man skulle kunna säga att mätningsingenjörer jobbar med olika projekt. För att kunna bygga allt ifrån järnvägar till bostadshus behöver man veta förutsättningarna för platsen där det ska byggas. Som mätningsingenjör mäter du in terrängen och allt som finns på platsen som stenar, diken, vägkanter och brunnar. Du mäter även ut hur vatten, el och telekom ska kunna kopplas in. När planeringsarbetet och ritningen är klar börjar den andra delen av jobbet. På byggplatsen markerar du ut vart allt ska placeras och vart exempelvis grunden ska gjutas. Du jobbar även med administrativa uppgifter inomhus.

Vad är skillnaden mellan en "vanlig" mätningsingenjör och en som är specialiserad på järnvägsmätning?

– Det som vi mätningsingenjörer har gemensamt är att vi arbetar mycket med geodesi, vilket är sättet vi mäter på. Alla mätningsingenjörer skapar förutsättningar för olika byggprojekt. Skillnaden är att mätningsingenjörer inom järnväg är mer specialiserade på järnvägsmätning som kräver mer precision. Däremot kan järnvägsspecialister även utföra en vanlig mätningsingenjörs jobb också.

– En annan skillnad är att man som mätningsingenjör inom järnväg förmodligen kommer arbeta på olika ställen i Sverige under kortare perioder, medan vanliga mätningsingenjörer oftast jobbar på en och samma ort. För järnvägsarbete kan arbetstiderna variera, under natten eller på helgen, då man arbetar på rälsen när det går som minst tåg. Sen har näringslivet förstått att det inte är hållbart att människor får jobba på andra orter hela tiden, men man bör dock vara beredd på att jobba ungefär 4-6 veckor på annan ort under ett år när man jobbar inom järnväg.

För att passa i det här yrket bör du tycka att det är kul med matematik. Geodesi inkluderar en stor del matematik så en fallenhet för ämnet är en fördel, även om det finns program som hjälper dig väldigt mycket.

Liknande artiklar

Sjukgymnasten Sarah byter bana, blir specialist på järnvägsmätning
8 juni, 2022 Nyhet

Sjukgymnasten Sarah byter bana, blir specialist på järnvägsmätning

Från vården till byggbranschen. Sarah karriärväxlar och studerar till Mätningsingenjör järnväg....

Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör
27 april, 2021 Intervju

Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör

När Johan närmade sig 50 år bytte han riktning i sin karriär. Han började studera till...

Började studera i den rådande pandemin
17 mars, 2021 Intervju

Började studera i den rådande pandemin

Covid-19 har påverkat oss alla i olika utsträckning och allt fler har valt att börja studera. Erica, Walid och Magnus är tre av dem som här berättar om hur de landade i valet att börja...