Start: Augusti 2023

Studieort: Linköping

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 18 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en VVS-ingenjör?

Yrkesrollen passar dig som har intresse för projektledning, design och miljö. Som VVS-ingenjör arbetar du med att energieffektivisera bostäder och fastigheter.

Som VVS-ingenjör projektleder, designar och förvaltar du installationsarbete i fastigheter för att öka effektiviteten och spara på energi. Du skapar trivsamma, energioptimerade och välfungerande inomhusmiljöer för människor att bo i. I arbetet utför du beräkningar och kalkyler samt jobbar i ritningsprogram för att läsa och skapa såväl ritningar som manualer. Om du ansvarar för ett helt projekt från början till slut planerar du produktionen av ekonomi, tid och personal. VVS står för värme, ventilation och sanitet.

Karriär och jobbutsikter

Inom branschen väntas stora pensionsavgångar samtidigt som den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen ställer nya krav på kompetens hos VVS-ingenjörer. Behovet är stort såväl nationellt som lokalt, bland annat behöver cirka 800 000 lägenheter i Sverige renoveras de kommande åren.

 • VVS-ingenjör
 • VVS-konstruktör
 • VVS-projektör
 • VVS-ritare
 • Projektledare

 

Du kan även arbeta som konsult inom VVS i fastighetsbranschen samt bygg- och anläggningssektorn.

Start: Augusti 2023

Studieort: Linköping

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 18 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Dimensionering, utformning och driftsättning av VVS-system så som kyl- och värmesystem samt aggregat- och fläkttyper
 • Branschregler, standarder och kvalitetskriterier inom konstruktion och byggprocessen
 • Arbetsprocesser, projektmetodik, flödesscheman, projektekonomi och arbetsmiljö
 • Påverkansfaktorer för innemiljö, energioptimering och användning samt beständighet hos byggnader, byggnadsmaterial och byggnadsdelar
 • Datorstödda ritningsprogram; CAD och Revit
 • Användningsområden för IoT och BIM inom VVS

Utbildningsupplägg

VVS-ingenjör är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Linköping under två år. Det är föreläsning cirka 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier. Under totalt 18 veckor av din studietid är du ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

"Vi ser det som avgörande för en god marknad att det kontinuerligt fylls på med VVS-kompetens i samma takt som tidigare, men gärna snabbare. Här fyller Teknikhögskolan en viktig funktion gällande branschanpassad kompetensförsörjning."

– Peter Hjertström, filialchef Assemblin Linköping

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat VVS-ingenjör tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling.

Ramboll  |  Sweco  |  AFRY  |  Tyréns  |  Ventpartner i Östergötland AB  |  Assemblin  |  WSP Group  |  Torpheimergruppen

Augusti 2023 – Juni 2025

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2022 – Juni 2024
Augusti 2021 – Juni 2023

Kurser som ingår

400
Kurs
Poäng
Branschkunskap
10
Kursen omfattar: Introduktion till VVS-ingenjör som yrkesroll • Branschkartläggning • Arbetsuppgifter och ansvarsområden • Betydelse av olika system och digitalisering för branschens utveckling ur ett samhällsbyggnadsperspektiv • CV-skrivning och LIA-processen
Tillämpad matematik
15
Kursen omfattar: Matematiska begrepp och metoder inom VVS • Symboler och uttryckssätt med fokus på ekvationer, geometri, derivering och integraler • Problemlösning inom VVS med hjälp av matematiska modeller
Tillämpad fysik och beräkningar
25
Kursen omfattar: Beräkningar med tillämpning inom VVS • Värmelära, energi och energiresurser • Rörelser och krafter (skillnaden mellan strålning, ledning och konvektion) • Fysikaliska begrepp, storheter, enheter och lagar • Termodynamik, strömningslära och dimensionering
VVS-teknik
25
Kursen omfattar: VVS-teknikens område och historik • Systemlära gällande ventilation, värme, kyla och tappvatten • VVS-utrustningar med fokus på klimat och energioptimering • Dimensionering av installationer • Funktionsbeskrivningar och beräkning av driftvariabler
Tappvatten och sanitet
20
Kursen omfattar: Anläggningar för tappvatten, avloppssystem och varmvattencirkulation och dess styr- och reglersystem • Beräkningar i CAD-program i förhållande till regler och förordningar • Yttre vattenanläggningar • Systemdimensionering
Kyla och värmesystem
40
Kursen omfattar: Kyl- och värmesystemens uppbyggnad, funktion och principer • Köldbärare, rörsystem och rörteori • Styr- och reglerteknik inom VVS • Energisparande åtgärder i kyl- och värmesystem (energibyggare) • Ritningar, manualer och injusteringar • Regler och bestämmelser inom VVS-området
Ventilationsteknik
30
Kursen omfattar: Terminologi och begrepp inom ventilationsområdet • Hur fukt och temperatur hänger ihop i ett inomhusklimat • Sambandet mellan luftkylning, värmning och avfuktning • Projekteringsmetodik • Aggregat- och fläkttyper samt tillämpning av återvinningssystem • Dynamiska och statiska tryckfallsberäkningar • Styr- och reglerteknik inom ventilationsområdet
Datorstödd design och ritningsprogram CAD/Revit
40
Kursen omfattar: AutoCAD och Revit som verktyg • Användning av CAD och dess applikationer med fokus på ventilation, värme, kylsystem, tappvatten och VA • Ritningsstandarder • Rimlighetsanalyser på beräkningar • Framställa projekt, ritningar och egna vyer i CAD med inriktning mot VVS • Tillämpa verktyg, redigeringsfunktioner och kopplingsnoder
Byggnadsfysik
25
Kursen omfattar: Fysikaliska grunderna i byggnadsdelar och byggnader • Byggkonstruktion och byggmaterial • Byggnaders konstruktioner så som grunder, ytterväggar, fönster, tak och deras anslutningar för att uppfylla krav på fuktsäkerhet, energi- och resurshållning samt komfort för inomhusklimat • Påverkansfaktorer på innemiljö och energianvändning
LIA 1
40
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få förståelse för rollen som VVS-ingenjör i praktiken • Utveckla kunskap för VVS-system och dess projekteringsprocess i förhållande till övriga byggprocess • Kunna tillämpa datorstödda designprogram och utföra enklare beräkningar • Få kunskap i vilka lagar och regler som gäller på en arbetsplats • Kunna behandla praktiska VVS-arbeten och projekt
Byggprocessen
20
Kursen omfattar: Byggprocessen och dess genomförande • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) • Byggstyrning och entreprenadformer • Anbudsförfarande • Regler och bestämmelser gällande AB, ABK och ABT
Ekonomi och presentationsteknik
20
Kursen omfattar: Ekonomiska spelregler inom VVS-området • Lönsamhetskalkyler och LCC • Presentations- och säljteknik • Paketera lösningar för att presentera, motivera och sälja in till kunder
Projektplanering och kalkylering
20
Kursen omfattar: Projekt som arbetsform • Planering, drift och utvärdering av projektplaner • Innehåll och uppbyggnad av projektrapporter • Excel som administrativt kalkyleringsverktyg • ÄTA-hanteringens påverkan på kalkylering
LIA 2
50
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få specialiserad kunskap i professionellt och kommersiellt arbete inom VVS • Få fördjupad kunskap om ett projekts olika delar • Kunna delta aktivt i VVS-projekteringen i en byggprocess • Få kunskap i vilka kvalitetskriterier som ska efterföljas i en VVS-processer • Få kunskap i hur tidplanen efterföljs under ett VVS-projekt i en byggprocess • Självständigt kunna övervaka och genomföra VVS-projekt
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 400

Relaterade artiklar

Tips för dig som vill karriärväxla
19 juli, 2022 Tips

Tips för dig som vill karriärväxla

Vill du byta inriktning mitt i karriären? Landa i rätt yrkesroll med en YH-utbildning. Här får du 3 tips för att karriärväxla!

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...

Jobbet bakom en YH-ansökan
22 januari, 2019 Nyhet

Jobbet bakom en YH-ansökan

Visste du att behovet på arbetsmarknaden styr utbudet av yrkeshögskoleutbildningar?

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.