Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en utvecklingsingenjör inom electromobility?

Yrkesrollen passar dig som vill arbeta med grön teknologi för att utveckla framtidens fossilfria samhälle med laddbara elfordon och elektriska vägar.

Som utvecklingsingenjör inom electromobility har du en viktig roll för framtidens elektrifierade samhälle med fossilfria transporter. Det är ett praktiskt arbete där du utvecklar elektrotekniska system, drivlinor och laddinfrastruktur för att möjliggöra för laddbara el- och hybridfordon.

När el kommer in i en laddbox behöver den omvandlas till kraft med rätt styrka som krävs för att ladda upp ett batteri i ett eldrivet fordon. Batteriet får till exempel inte bli för varmt. För att styra vad som sker med energin i laddinfrastruktur, exempelvis laddboxar, laddstationer och batterier, arbetar du med programmering och hårdvaruutveckling där du bland annat konstruerar kretskort och elscheman. Och för att säkerställa att allt fungerar utan problem arbetar du även med förebyggande åtgärder och spänningskontroller.

Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

Det finns en stark framtid inom electromobility. Behovet i branschen är stort och växer snabbt, varje dag rullar allt fler elektrifierade fordon på våra vägar. Regeringen är tydliga med att Sverige ska vara ett land utan fossila drivmedel år 2040. Utsläppen från transportsektorn måste därför minska. Utvecklingen av självkörande och eldrivna fordon i kombination med nya smarta mobilitetstjänster är viktiga pusselbitar för omställningen.

"Det är ungefär som utvecklandet av iPhone fast i bilformat! Några av de största framstegen inom området sker nu och då behövs det såklart mycket kompetens inom electromobility."

– Ali Mohammadian, Conmore

 • Diagnostekniker laddbara elfordon
 • Hårdvaruutvecklare inbyggda system
 • Mjukvaruutvecklare inbyggda system
 • Utvecklingsingenjör Electromobility

 

Efter examen kommer du kunna arbeta i alla branscher där det finns energilagring i form av batterier. Det kan handla om fordonsindustrin, transportsektorn, energibranschen och inom tech.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Funktion, uppbyggnad och konstruktion av laddbara elfordon
 • Komponenter som ingår i ett e-drivsystem
 • Kraftelektronik och transmissionssystem
 • Batterier, kraftkondensatorer och transmission
 • Riktlinjer och elsäkerhetsanvisningar vid arbete med laddbara elfordon
 • Verktyg, diagnosutrustning och manualer
 • Riskanalys och felsökning i laddbara och uppkopplade fordon
 • Riskförebyggande hantering av skadade laddbara elfordon
 • Dokumentation av driftstörningar
 • Infrastrukturutveckling för laddstationer och vägar

Mer information

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Utvecklingsingenjör Electromobility är en distansutbildning som du läser på heltid under två år. Föreläsningar sker digitalt via Microsoft Teams och utöver den lärarledda undervisningen ägnar du tid åt självstudier.

I distansutbildningen ingår även 6 stycken träffar på Teknikhögskolan i Göteborg eller Stockholm, där vi bland annat genomför praktiska moment. På tal om praktik, så kommer du vara ute på LIA (lärande i arbete) under 22 veckor av din studietid.

Augusti 2023 – Juni 2025
Augusti 2024 – Juni 2026
Augusti 2025 – Juni 2027

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

Samarbetspartners

Teknikhögskolan har tagit fram Utvecklingsingenjör Electromobility tillsammans med företag i branschen utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av företagen engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. På så sätt kan du känna dig trygg i att din framtida kompetens efterfrågas. Här är några av våra samarbetspartners:

Vattenfall | Motion Control | Addio Electronics AB | SiNIX | Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB | Randstad | IUC / Global Energy Transformation Institute

Kurser som ingår

405
Kurs
Poäng
Batteriproduktion
40
Kursen omfattar: Tillverkningsprocessen för batterier • Råvaror, sammansättning och egenskaper vid batteriproduktion • Risker, möjligheter, förbättringar, kvalitet och hållbarhet vid batteriproduktion
Diagnos- och mätverktyg
50
Kursen omfattar: Mätverktyg och diagnosutrustning för utläsning och felsökning av fordon • Uppdateringar och nedladdningar av programvara • Styrd felsökning via verkstadsmanualer • Fri felsökning • Registrering och dokumentation av åtgärder • Komponenters konstruktion och funktion i fordonets olika delsystem
El- och hybridteknik
30
Kursen omfattar: El- och hybridfordons delsystem, uppbyggnad och skillnader • Olika batteriers konstruktion och funktion • Styrning av motordrift och regenerering • Transmissionssystemets uppbyggnad och funktion i olika elfordon • Elmotorer och dess kraftelektronik • Montering och demontering av komponenter
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Fordons inbyggda system, laddning och drivlinor
40
Kursen omfattar: Teknikskiftet som sker inom fordonsbranschen med fokus på eldrift, fordons inbyggda system och uppkopplade fordon • För- och nackdelar med olika el- och hybridfordon • El- och hybridfordons infrastruktur, så som laddstationer och påfyllningsstationer • Elfordons framtid och miljöaspekter
Fordonsel och styrteknik
20
Kursen omfattar: Fordonets elfunktioner, som batteri- och laddningssystem • Olika drivlinors uppbyggnad vad gäller förbränningsmotorer och dess avgasreningssystem • Uppmätningar för batteri och laddning • Mätverktyg och kretsscheman i olika mätsammanhang • Miljö- och felanalys av uppkomna värden, till exempel avgasvärden
LIA 1
50
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få förståelse om branschen, yrkesrollen, arbetsprocesser och arbetsmiljö • Få kunskap i hur fordonsarbete är organiserat, arbetssätt och teknik som används på LIA-arbetsplatsen
LIA 2
60
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få fördjupad kunskap i diagnosteknik för fordon • Få kompetens att självständigt kunna utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter i rollen som utvecklingsingenjör
Mekatronik- och elteknik
40
Kursen omfattar: Mekanisk struktur, elektroteknik, styr- och reglerteknik • Bygga mekatroniska system • Beskrivning av naturvetenskapliga principer med hjälp av matematiska formler • Tekniska system och hur de kan brytas ned i delsystem och på komponentnivå • Mätning och beräkning av elektriska storheter • Söka och avhjälpa fel i elektriska kretsar • Säkerhetsfrågor, bestämmelser och standarder inom mekatronik och elteknik
Programmering – del 1
25
Kursen omfattar: Hårdvarunära programmering tillämpat på mikrokontrollers • Skriva mjukvara med programspråket C i kombination med assemblerspråk för den valda arkitekturen • Mikrodatorns uppbyggnad • Samverkan mellan hårdvara och mjukvara i elektroniska system
Programmering – del 2
30
Kursen omfattar: Fördjupning inom hårdvarunära programmering • Hårdvarukonstruktion • Konstruktion av inbyggda system med operativsystem • Konstruktion av mindre mikroprocessor skrivet i ett hårdvarubeskrivande språk
Summa 405

Kursen "El- och hybridteknik" ger dig nödvändiga kunskaper för att senare kunna genomgå branschens olika certifikatsutbildningar.

Möt studerande och branschaktörer

Välj en karriär i energibranschen – stort behov, lätt till jobb
12 oktober, 2022 Nyhet

Välj en karriär i energibranschen – stort behov, lätt till jobb

Varför ska du satsa på en karriär inom el och energi? Vi snackar branschens behov...

Elektriker och restaurangbiträde byter till elkraftsbranschen
14 juli, 2022 Intervju

Elektriker och restaurangbiträde byter till elkraftsbranschen

Julia och Arvid kommer från skilda yrken med ett gemensamt mål att bli elkraftsingenjörer...

Elektronikingenjörer på väg ut i arbetslivet
4 augusti, 2020 Intervju

Elektronikingenjörer på väg ut i arbetslivet

Adam och Harman läser till elektronikingenjörer. Här berättar de om utbildningen, framtiden och ger sina bästa...

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.