Välj studieort

YH-utbildningens innehåll och upplägg varierar beroende på vilken ort du vill studera på. Detta på grund av att det lokala arbetslivet varit med och format utbildningen.

Start: Augusti 2023

Studieort: Göteborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan öppen

Start: Augusti 2023

Studieort: Västerås

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en Pythonutvecklare med inriktning AI?

Vill du lära dig koda i Python? Yrkesrollen passar dig som vill jobba med ny teknik och AI-lösningar åt företag genom testautomation, maskininlärning och design.

Pythonutvecklare är en spännande vinkling av systemutvecklarrollen.

Som Pythonutvecklare arbetar du med artificiell intelligens och maskininlärning, men även webbutveckling med inriktning backend. Det innebär att du bland annat är med och utvecklar grunden för smarta applikationer. Med grunden menar vi appens struktur och ”baksida”, det vill säga det som användarna inte ser men som behövs för att appen ska fungera. Med hjälp av data och beräkningar kan du träna maskiner och applikationer att upptäcka och lära sig regler för att lösa en uppgift. Men, det gör dig inte låst till baksidan utan du kan även arbeta med framsidan genom design och utformning av appar.

Som Pythonutvecklare arbetar du agilt, ofta i team, där du bygger och tar hand om lösningar till AI-utmaningar som företag har. Du kodar i Python med hjälp av ramverk som Django och Flask, för att kunna leverera snabba lösningar till företaget eller kunden.

Python är ett programmeringsspråk med ett oerhört brett användningsområde. Det har blivit populärt för sin enkelhet med ren kod, men det är också det språket som används mest för att genomföra projekt inom artificiell intelligens (AI). Tack vare språkets uppbyggnad är det perfekt att använda när du till exempel vill automatisera återkommande uppgifter, men även mycket annat!

Start: Augusti 2023

Studieort: Göteborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan öppen

Start: Augusti 2023

Studieort: Västerås

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

Efterfrågan på Pythonutvecklare har ökat otroligt mycket, vilket också innebär att du har fler valmöjligheter kring vilken bransch du vill jobba i. Du är inte bunden till att enbart jobba hos IT-företag, utan du kan även söka jobb hos fordonsindustrin som har kommit långt med att införa AI-lösningar, kommuner, regioner och statliga myndigheter. AI växer också kraftigt inom offentlig sektor.

  • Pythonutvecklare
  • Systemutvecklare
  • Applikationsutvecklare
  • Systemadministratör med Pythonspecialisering

 

Efter examen kan du arbeta på stora internationella bolag och mindre snabbfotade startups. Du kan också arbeta med bemanning eller som konsult.

Azure for students

”Azure for students” är en tjänst från Microsoft där du kan ta del av det mesta inom IT, allt ifrån AI och databaser till programvaror som Visual Studio och Microsoft Server. Som Python-studerande hos Teknikhögskolan får du kostnadsfri tillgång till tjänsten under hela din studietid. Läs mer om Azure for students »

Mer information

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat Pythonutvecklare inriktning AI tillsammans med företag i branschen utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av företagen engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Plejd  |  Randstad  |  Volvo  |  CEVT  |  Alten  |  Instabee  |  BinaryBrains  |  Epiroc  |  Zenseact  |  Tenfifty  |  Gunnebo

Augusti 2023 – Juni 2025
Augusti 2024 – Juni 2026

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2022 – Juni 2024
Augusti 2021 – Juni 2023

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Teknikhögskolan har skapat Pythonutvecklare inriktning AI tillsammans med företag i branschen utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av företagen engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Plejd  |  Randstad  |  Volvo  |  CEVT  |  Alten  |  Instabee  |  Arthead  |  BinaryBrains

Augusti 2023 – Juni 2025

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2022 – Juni 2024
Augusti 2021 – Juni 2023

Kurser som ingår

405
Utbildningsplan Göteborg
Kurs
Poäng
Grundläggande programmering i Python
50
Kursen omfattar: Ett programs struktur och uppbyggnad • Hur källkod omvandlas till maskinkod, sekvens, upprepning, selektion, datatyper och funktioner • Objektorienteringens principer • Verktyg för felsökning och felkorrigering i programkod • Validering och test av kod • Versionshanteringssystem (GIT) • Introduktion till maskininlärning, algoritmer, bibliotek och ramverk • Agilt arbetssätt och remote agile workflow • Skapande av enklare program med Python
Databehandling
35
Kursen omfattar: Datalagring i relations- och dokumentdatabas samt dataåtkomst från Python • Datalagring i vanliga textfilsformat (csv, json, xml och yaml) • Verktyg för hantering, validering och bearbetning av data i enlighet med GDPR • Molntjänster och Big Data i storskalig infrastruktur
Introduktion till maskininlärning
40
Kursen omfattar: Supervised, unsupervised och reinforcement learning • NLP, bildklassificering och time series • Vanliga algoritmer (kNN, Decision Tree, Random Forest, Linear Regression och Logistic Regression) • Pythonbibliotek och molnbaserade tjänster för maskininlärning • Utveckling av maskininlärningsapplikationer • Agila arbetsmetoder, etik och moral inom maskininlärning
Teori för maskininlärning
25
Kursen omfattar: Begrepp • Tunga beräkningar • Matematiken som ligger till grund för maskininlärning • Ekvationssystem • Matriser och determinanter
Maskininlärning och djupinlärning
45
Kursen omfattar: Regression- och klassificeringsproblem för att tolka data • Tillämpning av maskininlärningsmodeller • Djupinlärningsverktyg • Algoritmer i Python • Implementation av maskininlärning
Effektiv Pythonprogrammering
30
Kursen omfattar: Programmering med Python • Skriva effektiva, välstrukturerade och väldokumenterade program med Python • Strukturer, så som comprehensions, generators, decorators och lambda • Algoritmer och klasser
LIA 1
45
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Utveckla specialiserad kunskap om programmering i Python, databasteknik, webbramverk, maskininlärning och Deep Learning • Kunna arbeta i projektform • Kunna förklara LIA-företagets roller och uppbyggnad • Kunna redogöra för hur LIA-företaget utför maskininlärning
Applicerad AI
50
Kursen omfattar: Applicering av kunskaper i ett projekt inom artificiell intelligens • Fördjupning inom agila metoder och förhållningssätt i ett utvecklingsteam • Begrepp, metoder och teorier kring artificiella neutrala nätverk • Genetiska algoritmer och svärmintelligens
LIA 2
65
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Kunna tillämpa applicerad AI och agila förhållningssätt • Kunna ta en aktiv roll som projektmedlem • Kunna utföra omvärldsbevakning • Självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom branschen
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 405

Kurser som ingår

400
Utbildningsplan Västerås
Kurs
Poäng
Grundläggande programmering i Python
50
Kursen omfattar: Grunderna i programmering med Python • Ett programs struktur och uppbyggnad • Omvandling av källkod till maskinkod • Sekvens, upprepning, selektion, datatyper, funktioner och objektorienteringens principer • Versionshanteringssystem (GIT) • Verktyg för felsökning, felkorrigering, validering och test i programkoden
Databasteknik
30
Kursen omfattar: Utveckling av applikationer med korrekta och effektiva databaslösningar och flerskiktad arkitektur • Domändriven design, objektmodellering, enhets- och integrationstestning • Relationsdatabaser och SQL • Normalformer, BigQuery, kodkvalitet och ORM • Olika typer av NoSQL-databaser (Key-value stores, Wide-column stores, dokumentdatabaser och grafdatabaser)
Webbramverk
45
Kursen omfattar: Kravanalys och objektorienterad design av system med ramverk som finns tillgängliga för Python • Begrepp och tillvägagångssätt inom projektarbete • Grafisk systemmodellering med hjälp av UML • HTML och Java Script
Maskininlärning, teori och praktisk tillämpning
25
Kursen omfattar: Maskininlärning som koncept • Hur man bygger modeller genom algoritmer som lär sig av data • Begrepp och fundament bakom maskininlärning • Fördelar och nackdelar med maskininlärning och djupt lärande
Maskininlärning och Deep Learning
50
Kursen omfattar: Moduler för att tolka och preparera data • Enhetligt ramverk, begrepp och metoder inom maskininlärning för att formulera, strukturera och lösa problem • Maskininlärningsmetoder och maskininlärningsmodeller och hur dessa relaterar till AI (artificiell intelligens)
Effektiv Pythonprogrammering
30
Kursen omfattar: Fördjupning i Pythonprogrammering för att kunna skriva effektiva, välstrukturerade och väldokumenterade program • Algoritmer och strukturer i Python • Comprehensions, generators, decorators och lambda • Skapa klasser med inbyggda modeller som Python erbjuder
LIA 1
40
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Utveckla specialiserad kunskap om programmering i Python, databasteknik, webbramverk, maskininlärning och Deep Learning • Kunna arbeta i projektform • Kunna förklara LIA-företagets roller och uppbyggnad • Kunna redogöra för hur LIA-företaget utför maskininlärning
Applicerad AI
50
Kursen omfattar: Implementering och utveckling av artificiell intelligens • AI-områdets bakgrund, historia, utmaningar och inriktningar • Begrepp, metoder och teorier för sökning • Artificiella neutrala nätverk • Planering i proaktiva agenter • Genetiska algoritmer • Multipla autonoma agenter • Svärmintelligens
LIA 2
60
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Kunna tillämpa applicerad AI och agila förhållningssätt • Kunna ta en aktiv roll som projektmedlem • Kunna utföra omvärldsbevakning • Självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom branschen
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 400

Relaterade artiklar

IT-kompetens som efterfrågas mest hos svenska företag
13 september, 2022 Nyhet

IT-kompetens som efterfrågas mest hos svenska företag

Det råder stor brist på IT-kompetens över hela landet, i alla branscher. Allra störst är behovet av programmerare...

Utbildare snackar Pythonutvecklare inom AI
25 mars, 2020 Intervju

Utbildare snackar Pythonutvecklare inom AI

Pythonutvecklare med inriktning AI är helt unik inom yrkeshögskolan. Vi snackade...

Så skapar vi en jämlik bransch inom IT och teknik
26 februari, 2020 Nyhet

Så skapar vi en jämlik bransch inom IT och teknik

Betydligt färre kvinnor söker sig till teknik- och IT-utbildningar, och även i sin tur till själva b...

Kontakt

Vid utbildningsspecifika frågor, vänd dig till utbildningsledaren.
Frågor om behörighet och ansökan? Kontakta antagningsteamet.

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.