Start: Augusti & December 2022

Studieort: Distans

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 10 veckor

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en processoperatör inom livsmedel?

Arbetsuppgifterna kan såklart skilja sig åt mellan olika branscher och arbetsgivare, men övergripande så är processoperatörens motto ”ständiga förbättringar” med målet att skapa en hållbar produktion. Oavsett bransch, så är processoperatören en viktig nyckelspelare i produktionen. Huvudsakligen jobbar du som processoperatör med att övervaka produktionslinan, styra tillverkningsprocesser och felsöka om något behöver åtgärdas. Övervakningen och styrningen kan ske från ett kontrollrum med hjälp av datorer eller ute i anläggningen i direkt anslutning till maskinerna och produktionen.

Som processoperatör inom livsmedel säkerställer du att råvaruhantering och produktion följer givna riktlinjer med ett livsmedelssäkert fokus. Du jobbar alltid mot ett miljövänligt och hållbart arbetssätt samt en så effektiv produktionsprocess som möjligt. I ditt jobb arbetar du enligt arbetsmetoden HACCP, där du bland annat kan driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom livsmedel samt ta fram och följa upp analyser av kritiska punkter och mikrobiologiska prover. Ibland kan detta även innebära att du skapar arbetsinstruktioner för de som arbetar nära livsmedlen i produktionsanläggningen. Dessutom kan arbetet inkludera support kring operativa frågor för kvalitetschefen, produktionschefen och underhållschefen samt att vara kontaktpersonen mot myndigheter.

Start: Augusti & December 2022

Studieort: Distans

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 10 veckor

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär i livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen står både mitt i och inför förändringar som ställer krav på högre kompetens, speciellt inom automatisering, LEAN och HACCP. Idag har många företag svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, vilket gör att du som läst den här typen av utbildning har lätt att få en anställning. Inte bara idag och imorgon, utan flera år framöver.

Livsmedelsbranschen är den fjärde största sektorn inom svenskt näringsliv. Du kan både arbeta inom storskalig och småskalig livsmedelsproduktion, bland annat hos bryggerier, restauranger, storkök, producerande företag eller industrier, lager, slakterier, förpackningsföretag, tredjepartsföretag inom livsmedel och inom dagligvaruhandel. Du kommer även vara anställningsbar inom läkemedelsbranschen.

Yrkesroller efter examen (exempel)

 • Processoperatör
 • Produktionsreparatör
 • Livsmedelsförädlare
 • Livsmedelstekniker
 • Kvalitetsassistent

Med den här utbildningen i bagaget och när du väl har arbetat inom produktionen ett tag så har du en bra grund att stå på, både teoretiskt och praktiskt. På sikt kan du därför avancera till produktionsansvarig, arbetsledare eller produktionsledare, om driv, engagemang och intresse finns.

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • Olika kvalitetssystem så som BRC och ISO 22000.
 • Hur du använder kvalitetssystemen för att skapa en miljövänlig och hållbar produktion med hög kvalitet.
 • HACCP som arbetsmetod där du systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i produktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.
 • Hantering av förändringar under hela processen med fokus på kvalitetssäkerhet utifrån ett kundperspektiv.
 • Mikrobiologi, kemi samt transport och logistiks påverkan på produktens väg till konsument.
 • Automationsprocesser inom livsmedelsproduktion.
 • Riskbedömning och analys på flöden och produktionslinjer.
 • Driftsäkerhet och underhåll.

Utbildningsupplägg

Processoperatör livsmedel är en distansutbildning som du läser på heltid under ett år. Föreläsningarna sker digitalt via Microsoft Teams, och utöver den lärarledda undervisningen ägnar du tid åt grupparbeten och självstudier. Totalt sett räknar vi med att du i snitt behöver lägga ned 40 timmar i veckan på dina studier.

I distansutbildningen ingår även 3-4 träffar på plats hos Teknikhögskolan i Stockholm, Halmstad, Örebro eller Göteborg, beroende på vilken utbildningsstart du söker till. Varje träff sträcker sig över 2-3 dagar och kan bland annat innehålla studiebesök och gästföreläsningar. Dessutom är du ute på praktik under 10 veckor av din studietid, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Denna utbildning behövs. Om vi kan anställa utbildade processoperatörer slipper vi internutbilda, vilket sparar både tid och ekonomi. Vi fastnade för innehållet i utbildningen då vi anser att det inte finns någon likvärdig utbildning för tillfället.

– Orkla Foods

Mer information

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

I augusti 2022 har vi tre starter på distans (från Halmstad, Stockholm och Örebro) och i december 2022 har vi en start på distans (från Göteborg). Processoperatör livsmedel startar även på distans hösten 2023 och 2024. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Samarbetspartners

Teknikhögskolan har skapat Processoperatör livsmedel tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Kurser

200
Kurs
Poäng
Kommunikation och ledarskap
15
Kursen omfattar: Introduktion till livsmedelsbranschen • Gruppdynamik, konflikt- och stresshantering • Organisation, modernt ledarskap, kommunikation och kundrelationer
Kvalitetssystem och kvalitetsarbete
30
Kursen omfattar: Kvalitetsarbete enligt GMP och utifrån ett kundperspektiv • God tillverkningssed för att säkerställa kvalitén vid framställning av livsmedel • Spårning och utredning av avvikelser i produktion
Livsmedelshygien och mikrobiologi
25
Kursen omfattar: Lagar och regler som styr livsmedelsproduktionen • HACCP vid riskbedömning • Hur mikroorganismer påverkar tillverkning, kvalitet och livsmedelssäkerhet
Logistik och produktionsplanering
20
Kursen omfattar: Planering av produktion, verksamhet, prognoser, lagerstyrning och transporter
Processteknik och automation
30
Kursen omfattar: Industriella processer, drift och underhåll ur ett kvalitetsperspektiv • Uppföljning och analys av avvikelser utifrån gällande rutiner • Säkerställning av drift, underhåll och kvalitet
Råvarukunskap
15
Kursen omfattar: Förståelse för tillverkningskedjan från råvara till livsmedel / färdig produkt • Kemiska begrepp (pH-värden) • Produktionsmetoder och provtagning • Effekter av tryck, temperatur och värme i livsmedelsproduktion
LIA
50
Praktikperiod. Målet med kursen: Få fördjupad kunskap om rollen som processoperatör • Få förståelse för flödet i livsmedelsproduktionen • Utveckla kunskap om vägen från råvara till färdig produkt • Kunna organisera och utföra arbetsuppgifter med ett livsmedelshygieniskt arbetssätt
Examensarbete
15
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 200

Vanliga frågor

Formulär för intresseanmälan

Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

Blev kvalitetschef efter utbildning till processoperatör
24 maj, 2021 Intervju

Blev kvalitetschef efter utbildning till processoperatör

Från en utbildning till ett chefsjobb. Det gick snabbt för Steve att karriärklättra...

Blivande processoperatörer på besök hos Coca-Cola European Partners
5 februari, 2020 Nyhet

Blivande processoperatörer på besök hos Coca-Cola European Partners

Enormt lager och massiv produktion – det hittar vi på Coca-Cola i Stockholm. Våra ...

10 tips för dig som läser på distans
10 september, 2017 Tips

10 tips för dig som läser på distans

Vi hjälper dig med planering vecka för vecka. Här är vår lista med värdefulla tips för dig som läser en distansutbildning!...