Start: December 2023

Studieort: Distans

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 10 veckor

Utbildningstyp: Program

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Studera till Processoperatör livsmedel

Vill du vara med och skapa en hållbar, effektiv och säker livsmedelsproduktion? Yrkesrollen passar dig som är en problemlösare och vill arbeta med livsmedel.

Vad gör en processoperatör inom livsmedel?

Som processoperatör har du en teknisk roll med ansvar för att livsmedelsproduktionen fungerar optimalt. Du arbetar med att övervaka produktionslinan, styra tillverkningsprocesser och felsöka om något behöver åtgärdas. Övervakningen och styrningen kan ske från ett kontrollrum med hjälp av datorer eller ute i anläggningen i direkt anslutning till maskinerna och produktionen.

Specifika arbetsuppgifter för en processoperatör kan skilja sig åt mellan olika branscher och arbetsgivare, men övergripande så är processoperatörens motto ”ständiga förbättringar” med målet att skapa en så effektiv, miljövänlig, säker och hållbar produktion utan driftstörningar.

"Produktionslinorna blir mer tekniska, maskinerna blir mer komplicerade och vi arbetar ständigt med nya produkter. Vi vill inte ha några ställtider. Det betyder att våra medarbetare i produktionen behöver ha en förståelse för maskiner och processerna."

– Ann-Catrin Knudsen, HR-chef, Spendrups AB

Fler arbetsområden för processoperatörer

Som processoperatör arbetar du enligt arbetsmetoden HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, vilket innebär att du systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. Du säkerställer att råvaruhantering och produktion följer givna riktlinjer med syfte att livsmedlen ska vara säkra för konsumenten. Detta gör du bland annat genom att ta fram mikrobiologiska prover och följa upp analyser av kritiska punkter.

Arbetsuppgifterna för en processoperatör kan inkludera myndighetskontakt och support med operativa frågor för chefer inom produktion och kvalitet.

Du kan även driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom livsmedel. Det kan handla om att skapa tydliga rutiner med underhåll och förebyggande åtgärder för att inte riskera driftstopp i produktionen. Det kan även innebära att du skapar arbetsinstruktioner för de som arbetar nära livsmedlen i produktionsanläggningen.

Start: December 2023

Studieort: Distans

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 10 veckor

Utbildningstyp: Program

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

Livsmedelsbranschen är den fjärde största sektorn inom svenskt näringsliv och den tekniska utvecklingen ställer krav på högre kompetens inom bland annat automatisering, LEAN och HACCP. Det blir allt viktigare att inte riskera stora driftstopp i produktionen samtidigt som livsmedlen ska hålla hög kvalitet och vara säkra för konsumenten.

Idag har många företag svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, vilket gör att du som läst den här utbildningen har lätt att få en anställning eftersom den matchar kompetensbehovet på arbetsmarknaden. Du kan arbeta inom storskalig och småskalig livsmedelsproduktion hos allt ifrån bryggerier, restauranger, storkök, industrier och slakterier till lager, förpackningsföretag och inom dagligvaruhandel. Du blir även anställningsbar i läkemedelsbranschen.

Många företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. På så sätt kan du känna dig trygg med att din framtida kompetens efterfrågas.

 • Processoperatör
 • Livsmedelsförädlare
 • Livsmedelstekniker
 • Produktionsreparatör
 • Kvalitetsassistent

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Utbildningen ger dig bland annat kunskap i:

 • Olika kvalitetssystem som BRC och ISO 22000
 • Hur du använder kvalitetssystemen för att skapa en miljövänlig och hållbar produktion med hög kvalitet
 • HACCP som arbetsmetod där du systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i produktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten
 • Hantering av förändringar under hela processen med fokus på kvalitetssäkerhet utifrån ett kundperspektiv
 • Mikrobiologi, kemi samt transport och logistiks påverkan på produktens väg till konsument
 • Automationsprocesser inom livsmedelsproduktion
 • Riskbedömning och analys på flöden och produktionslinjer
 • Driftsäkerhet och underhåll av produktionsmaskiner

Mer information

*Gymnasieexamen eller motsvarande

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Processoperatör livsmedel är en distansutbildning som du läser på heltid under ett år. Föreläsningarna sker digitalt via Microsoft Teams och utöver den lärarledda undervisningen ägnar du tid åt grupparbeten och självstudier, vilket motsvarar 40 timmar i veckan. Under 10 veckor av din studietid kommer du dessutom vara ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Utbildningen bedrivs 100% på distans, men under studietiden erbjuder vi frivilliga studiebesök i olika delar av landet.

December 2023 – November 2024
Augusti 2024 – Juni 2025
December 2024 – November 2025

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan och håll dig uppdaterad! Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2023 – Juni 2024
December 2022 – November 2023

Observera att detta är en distansutbildning, men med olika ansvariga orter.

Samarbetspartners

Kurser som ingår

200
Kurs
Poäng
Kommunikation och ledarskap
15
Kursen omfattar: Introduktion till livsmedelsbranschen • Gruppdynamik, konflikt- och stresshantering • Organisation, modernt ledarskap, kommunikation och kundrelationer
Kvalitetssystem och kvalitetsarbete
30
Kursen omfattar: Kvalitetsarbete enligt GMP och utifrån ett kundperspektiv • God tillverkningssed för att säkerställa kvalitén vid framställning av livsmedel • Spårning och utredning av avvikelser i produktion
Livsmedelshygien och mikrobiologi
25
Kursen omfattar: Lagar och regler som styr livsmedelsproduktionen • HACCP vid riskbedömning • Hur mikroorganismer påverkar tillverkning, kvalitet och livsmedelssäkerhet
Logistik och produktionsplanering
20
Kursen omfattar: Planering av produktion, verksamhet, prognoser, lagerstyrning och transporter
Processteknik och automation
30
Kursen omfattar: Industriella processer, drift och underhåll ur ett kvalitetsperspektiv • Uppföljning och analys av avvikelser utifrån gällande rutiner • Säkerställning av drift, underhåll och kvalitet
Råvarukunskap
15
Kursen omfattar: Förståelse för tillverkningskedjan från råvara till livsmedel / färdig produkt • Kemiska begrepp (pH-värden) • Produktionsmetoder och provtagning • Effekter av tryck, temperatur och värme i livsmedelsproduktion
LIA
50
Praktikperiod. Målet med kursen: Få fördjupad kunskap om rollen som processoperatör • Få förståelse för flödet i livsmedelsproduktionen • Utveckla kunskap om vägen från råvara till färdig produkt • Kunna organisera och utföra arbetsuppgifter med ett livsmedelshygieniskt arbetssätt
Examensarbete
15
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 200

Möt våra studerande

Från konditor till laboratorieassistent på Kiviks Musteri
30 augusti, 2022 Intervju

Från konditor till laboratorieassistent på Kiviks Musteri

Efter utbildningen till processoperatör inom livsmedel landade Celine jobbet som...

Blev kvalitetschef efter utbildning till processoperatör
24 maj, 2021 Intervju

Blev kvalitetschef efter utbildning till processoperatör

Från en utbildning till ett chefsjobb. Det gick snabbt för Steve att karriärklättra...

Blivande processoperatörer på besök hos Coca-Cola European Partners
5 februari, 2020 Nyhet

Blivande processoperatörer på besök hos Coca-Cola European Partners

Enormt lager och massiv produktion – det hittar vi på Coca-Cola i Stockholm. Våra ...

Kontakt

Har du frågor om YH-utbildningen? Välkommen att kontakta våra utbildningsledare! Vid frågor om ansökan och behörighet, vänd dig till vårt antagningsteam.

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.