Start: Augusti 2023

Studieort: Göteborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 28 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en mätningsingenjör?

Yrkesrollen passar dig som är noggrann, teknikintresserad och trivs med att arbeta både utomhus och inomhus.

Som mätningsingenjör är du med och bidrar till att bygga en hållbar infrastruktur. Du gör inmätningar och utsättningar med hjälp av avancerade digitala instrument, både optiskt och med hjälp av satelliter. Du gör mätningar på bland annat byggnader, ledningar och vägar för att bestämma deras exakta läge. Utifrån dessa mätningar kan du ta fram underlag till kartor och ritningar som behövs för olika projekt vid exempelvis nybyggnation, ombyggnation och underhåll.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

  • Geodesi, instrument och datafångst
  • Maskinstyrning och maskinguidning
  • Modellbygge, ritningsteknik och yrkesmatematik
  • Regelverk, arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom anläggningsprocessen
  • Mätmetoder – övervakning och värdering av rimlighet i mätningar
  • Angränsande områden som CAD-konstruktion och BIM

Start: Augusti 2023

Studieort: Göteborg

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 28 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

Under de närmsta 10-20 åren kommer stora investeringar att göras inom bygg och infrastruktur, vilket ökar efterfrågan på kompetens inom mätning. Samtidigt står branschen inför kommande pensionsavgångar. Många företag menar att bristen på utbildade mätningsingenjörer påverkar alla aktörer i Sverige.

  • Mätningsingenjör
  • Mätningstekniker
  • Mätningsledare
  • GIS-ingenjör

 

Som mätningsingenjör kan du inrikta dig på bland annat väg och vatten eller bygg och anläggning. Efter examen kommer du kunna arbeta på entreprenadföretag, inom kommun eller som konsult.

Utbildningsupplägg

Mätningsingenjör är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Göteborg under två år. Det är föreläsning 2-3 dagar per vecka och resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier. I de praktiska kurserna hålls vissa lektioner utomhus. Du får även göra studiebesök vid olika projekt i branschen och ta del av gästföreläsningar från personer med lång erfarenhet av mätyrket. Under 28 veckor av din studietid är du dessutom ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Tidigare studerande har varit delaktiga i byggandet av nya Hisingsbron och Marieholmstunneln, nedsänkningen av nya E45:an samt kontrollmätningar på Lisebergs berg-och-dalbana Valkyria.

Mer information

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Augusti 2023 – Juni 2025
Augusti 2024 – Juni 2026

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2022 – Juni 2024
Augusti 2021 – Maj 2023

Teknikhögskolan har skapat Mätningsingenjör tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens behov. Många av företagen engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Kungsbacka kommun   |   Leica   |   Metria   |   Teodoliten   |   Sweco   |   Mätkungen   |   Utby Mätkonsult

Kurser som ingår

400
Kurs
Poäng
Geodesi, data och grundläggande instrumentkunskap
65
Kursen omfattar: Geodesi och instrument som används för mätning • Insamling och bearbetning av data • Felsökning och kvalitetssäkring • Datakommunikation, databaser och system • Avvägningsinstrument, avvägningståg och beräkningar
Praktisk instrumentkunskap
35
Kursen omfattar: Datainsamling med mätinstrument • Mätmetoder, laserscanning och instrumentkunskap • Totalstationer och GNSS-utrustning • Utföra mätningar, sammanställa data och kvalitetssäkring
LIA 1
30
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få förståelse för rollen som mätningsingenjör i praktiken och vilka yrkeskategorier man samarbetar med • Få kunskap i hur säkerhets- och skyddsföreskrifter tillämpas • Kunna tolka kartor och ritningar • Kunna tillämpa de instrument och programvaror som LIA-företaget arbetar med • Kunna utföra enklare beräkningar
Yrkesmatematik
20
Kursen omfattar: Matematiska beräkningar som krävs för yrkesrollen • Trigonometri och geometri • Procentberäkning, potenser och prefix • Statistik och felteori inom mätning
Arbetsmiljö och säkerhet
15
Kursen omfattar: Arbetsmiljöarbete • Säkerhet på arbetsplatsen • Identifiering av risker och faror i arbetet • Säkerhets- och skyddsföreskrifter • Arbete på väg
Fastighetskunskap med juridik
15
Kursen omfattar: Juridiska begrepp och regelverk (till exempel AMA, MER och BIM) • Avtal mellan parter i branschen • Juridiska relationer mellan olika aktörer inom branschen enligt de allmänna bestämmelserna inom bygg och anläggning
Ritningsteknik
25
Kursen omfattar: Ritningars uppbyggnad, hur de produceras och tyds • Ritningsläsning inom område hus, mark, bro och väg • Dokumentation av datafångst • Produktion av CAD-ritningar • Identifiering av mätningstyp utifrån ritningsunderlag
Modellbygge och maskinstyrning
20
Kursen omfattar: Modellbygge och maskinstyrning • Maskinguidning för branschsystem • Planering och utförande av praktisk maskinstyrning (skapa enklare terrängmodell)
LIA 2
50
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få fördjupad kunskap om rollen som mätningsingenjör • Få fördjupade färdigheter i att använda geodetiska instrument (totalstationer och GNSS-utrustning) • Kunna bearbeta mätnings- och beräkningsresultat • Kunna tillämpa regelverk, säkerhets- och skyddsföreskrifter inom yrkesområdet
Samhällsbyggnadsteknik
35
Kursen omfattar: Samhällsbyggnadsprocessen, väg- och järnvägsprocessens olika faser • BIM (byggnadsinformationsmodellering) • Juridiska begrepp • Relationer mellan olika aktörer • Samhällsbyggnad inom järnvägsmätning • Ritningar och regelverk inom bygg- och anläggningssektorn
Branschengelska
10
Kursen omfattar: Tekniska branschtermer på engelska • Tillämpning av branschengelska i tal, skrift och kortare presentation
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
LIA 3
60
Praktikperiod 3. Målet med kursen: Kunna ta en aktiv roll i arbetet med geodetiska mätinstrument, mätmetoder och databearbetning • Kunna föreslå, planera och utföra mätningar med geodetisk teknik • Kunna utföra kvalitetssäkringar och egenkontroller • Självständigt kunna arbeta praktiskt som mätningsingenjör
Summa 400

Möt studerande och branschaktörer

Sjukgymnasten Sarah byter bana, blir specialist på järnvägsmätning
8 juni, 2022 Nyhet

Sjukgymnasten Sarah byter bana, blir specialist på järnvägsmätning

Från vården till byggbranschen. Sarah karriärväxlar och studerar till Mätningsingenjör järnväg....

Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör
27 april, 2021 Intervju

Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör

När Johan närmade sig 50 år bytte han riktning i sin karriär. Han började studera till...

1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer
16 april, 2021 Intervju

1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer

Teodolitens VD, Anders Öryd, berättar om branschens behov av mätningsingenjörer med järnvägskompetens.

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.