Start: Augusti 2023

Studieort: Dingle

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 23 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en mätningsingenjör?

Som mätningsingenjör är du med och utvecklar Sveriges infrastruktur mot en hållbar framtid! Det är ett väldigt varierat jobb, där du både arbetar utomhus och inomhus i ett mätningsteam. Du jobbar ofta med en geodetisk mätningsmetod – både inmätning och utsättning – med hjälp av avancerade mätningsinstrument, så som totalstationer och rovers (GPS-mottagare). Det betyder att du noggrant mäter och sätter ut ”punkter” på marken för att fastställa deras lägen. Dessa mätpunkter ligger sedan till grund för kartor och ritningar, så att man faktiskt kan börja bygga.

När du har genomfört ditt mätningsarbete går du in och behandlar den data du samlat in. Vid databehandlingen arbetar du i moderna program och system för att kunna skapa kartor och underlag för byggnationer, vilket både kan handla om nybyggnad, utbyggnad och underhåll.

Vad gör en specialist på järnvägsmätning?

Man kan säga att hela Sverige är uppbyggt av mätningspunkter och när det gäller just mätning för järnväg behövs ännu fler punkter att utgå från vid själva byggandet. I vanliga mätarbeten sätter man ut punkter med knappa centimeters mellanrum, medan järnvägsarbete kräver millimetersavstånd. Som järnvägsspecialist är du alltså en ännu vassare mätare som kan mäta mer noggrant i detalj!

Som mätningsingenjör med järnvägskompetens är du kvalificerad att jobba som ”vanlig” mätare för bostäder och broar, men du kan även rikta in dig på järnväg som kräver ännu mer precision. Som specialist på järnvägsmätning bidrar du till satsningen på spårbunden trafik, där varje kurva på järnvägen räknas!

Start: Augusti 2023

Studieort: Dingle

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 23 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

Det genomförs stora satsningar på järnvägen i Sverige, dels för att bygga ut och rusta upp den för att öka trafiksäkerheten. För att även nå uppsatta klimatmål behövs hållbara och fossilfria transporter, men redan nu råder det brist på mätningsingenjörer inom järnväg. Företag får hämta kompetens från andra länder, men det kan faktiskt också vara svårt att hitta.

Om du vill ha ett jobb som är tekniskt, roligt, utmanande och varierande så har du hittat rätt. I arbetet som mätningsingenjör inom järnväg har du även stora möjligheter att utvecklas, såväl inom din profession som i de bolag som anställer dig.

  • Mätningsingenjör
  • Mätningstekniker

 

Du kan arbeta hos entreprenadföretag som NCC och Peab, mätningsföretag som Metria och Teodoliten eller konsultföretag som AFRY. Du kan även arbeta hos Trafikverket med upphandlingar och dokumenthantering. Genom din specialistkompetens kan du såklart också jobba mer inriktat med järnvägsmätning eller karttekniskt arbete.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

  • Avancerade och högteknologiska mätverktyg och mätningsinstrument
  • Behandling av data i moderna datorprogram
  • Ansvar för inmätning av spårbunden trafik
  • Arbetsprocesser, projektplanering och kvalitetskriterier
  • Planering och utförande av specialiserade arbetsuppgifter inom järnvägsmätning

Det blir inget byggt utan mätningsingenjörer – varken broar, vägar, tunnlar, ledningar eller järnvägar!

Mer information

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Mätningsingenjör järnväg är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Dingle under två år. Det är undervisning på plats cirka två dagar per vecka och resten av tiden ägnas åt självstudier. Undervisningen sker både i klassrum och utomhus för att kunna träna med de instrument du behöver hantera i din kommande yrkesroll.

Förutom praktiska övningar i skolan och på den närliggande Lysekilsbanan ingår 23 veckor praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Augusti 2023 – Juni 2025

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2022 – Juni 2024
Augusti 2021 – Juni 2023

Förmåner för dig som mätstudent

Genom att läsa en YH-utbildning blir du garanterat efterfrågad i branschen när du är färdigutbildad. Mätningsingenjör järnväg är skapad med företag i branschen utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp. Förutom goda jobbmöjligheter har du som studerande på Teknikhögskolan i Dingle några extra förmåner!

Enklare internatboende planeras erbjudas vid behov mot en mindre kostnad (cirka en övernattning per vecka då undervisningen i regel är schemalagd två dagar per vecka). Det finns goda pendlingsmöjligheter med Bohusbanan från Göteborg och Strömstad med gångavstånd från Dingle station till campus. Läs mer om studentboende »

Certifiering av Trafikverket

I kursen VISTA lär du dig om skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområden, vilket krävs för att du ska få tillträdesbehörighet på järnväg. Efter din examen blir du därmed certifierad för att kunna arbeta självständigt på järnväg och annan spårbunden trafik. Läs mer om Trafikverkets certifiering »

Avancerad utrustning

Som studerande får du exklusiv tillgång till avancerade mätningsinstrument, mätningsstationer och GPS:er som behövs för att utföra arbetet. På så sätt kan du och dina studiekamrater öva mellan föreläsningarna. I kurserna kommer du även möta några av branschens främsta utbildare inom järnvägsmätning.

Kurser som ingår

400
Kurs
Poäng
Yrkesmatematik
20
Kursen omfattar: Matematiska samband och trigonometri • Procentberäkning och felteori inom mätning • Statistik (medelvärdesbildning) • Beräkningar på geometriska figurer, så som area och omkrets
Geodesi, data och grundläggande instrumentkunskap
50
Kursen omfattar: Geodesi och instrument som används för mätning • Insamling och bearbetning av data • Felsökning och kvalitetssäkring • Datakommunikation, databaser och system • Avvägningsinstrument, avvägningståg och beräkningar
Praktisk instrumentkunskap
35
Kursen omfattar: Datainsamling med mätinstrument • Mätmetoder, laserscanning och instrumentkunskap • Totalstationer och GNSS-utrustning • Utföra mätningar, sammanställa data och kvalitetssäkring
Ritningsläsning
15
Kursen omfattar: CAD-ritningars uppbyggnad, hur de produceras och tyds • Ritningsläsning inom hus, mark, bro, väg och järnväg • Dokumentation av datafångst • Produktion av ritningar • Lämpliga mätningstyper utifrån ritningsunderlag
Arbetsmiljö och säkerhet
15
Kursen omfattar: Systematiskt arbetsmiljöarbete • Säkerhets- och skyddsföreskrifter för säkerhet på arbetsplatsen • Arbete på väg • Kartläggningar, risk- och konsekvensbedömningar och handlingsplaner
LIA 1
60
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få förståelse för rollen som mätningsingenjör i praktiken och vilka yrkeskategorier man samarbetar med • Få kunskap i hur säkerhets- och skyddsföreskrifter tillämpas • Kunna tolka kartor och ritningar • Kunna tillämpa de instrument och programvaror som LIA-företaget arbetar med • Kunna utföra enklare beräkningar
Modellbygge och volymberäkning
15
Kursen omfattar: Modellbygge • Maskinstyrning och maskinguidning för branschsystem • Planering och utförande av praktisk maskinstyrning (skapa enklare terrängmodell)
Mark- och anläggningsteknik
20
Kursen omfattar: Regelverk och faser inom mark- och anläggningsprocessen • BIM (byggnadsinformationsmodellering) • Järnvägsprocessens faser • Relationer mellan olika aktörer • • Ritningar och regelverk inom mark- och anläggningssektorn • Planering och utförande av mätningar med geodetiska instrument • Motivering av mätmetod
BEST (bana, el, signal, tele)
15
Kursen omfattar: Samtliga delar av järnvägen, uppdelat i bana, el, signal och tele • Järnvägens uppbyggnad, processer, planering och beredning • Järnvägskapacitet • Järnvägsteknik i samhället
VISTA
5
Grundläggande kurs för att få arbeta till fots i trafikerat spår och inom spårområde, som genomförs enligt riktlinjer från Trafikverket. Kursen omfattar: Trafiksäkerhet • Banan • Trafikeringssystem och ATC • Fordon och trafikverksamheter • Signaler, tavlor och skyltar • Vistelse och arbeten inom spårområdet • Skydds- och säkerhetsledning • Tågvarning • Elsäkerhet • Fara och olycka
Järnvägsmätning - teori och grund
40
Kursen omfattar: Mätningsteknik och regelverk inom järnväg • Trafikverkets krav för att utföra mätningar inom järnväg • Kodlista • Inmätning och utsättning inom järnväg • Granskning och beräkning inom järnväg • Stomnäten inom järnväg (anslutningsnät, bruksnät i plan och höjd)
Järnvägsmätning - stomnät
40
Kursen omfattar: Fördjupning av stomnäten inom järnväg (anslutningsnät, bruksnät i plan och höjd) • Regelverk och Trafikverkets krav för att bygga och mäta stomnät inom järnväg • Inmätning och kontroll av stomnät • Beräkning av stomnät för järnväg • Regelverk för att planera, rekognosera, markera och mäta samtliga typer av stomnät inom järnvägsmiljö
LIA 2
55
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få fördjupad kunskap om rollen som mätningsingenjör • Få fördjupade färdigheter i att använda geodetiska instrument, som totalstationer och GNSS-utrustning • Kunna bearbeta mätnings- och beräkningsresultat som berör detaljmätning • Kunna tillämpa regelverk, säkerhets- och skyddsföreskrifter inom yrkesområdet • Kunna tillämpa ritningar inom bygg- och anläggningssektorn
Examensarbete
15
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 400

Samarbetspartners

Teodoliten  |  Geo X  |  LE34 Mätkonsult Sverige  |  Kungsbacka kommun  |  Strauss Surveying  |  Team Exact

Möt studerande och branschaktörer

Sjukgymnasten Sarah byter bana, blir specialist på järnvägsmätning
8 juni, 2022 Nyhet

Sjukgymnasten Sarah byter bana, blir specialist på järnvägsmätning

Från vården till byggbranschen. Sarah karriärväxlar och studerar till Mätningsingenjör järnväg....

Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör
27 april, 2021 Intervju

Efter 25 år lämnade Johan industrin för en karriär som mätningsingenjör

När Johan närmade sig 50 år bytte han riktning i sin karriär. Han började studera till...

1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer
16 april, 2021 Intervju

1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer

Teodolitens VD, Anders Öryd, berättar om branschens behov av mätningsingenjörer med järnvägskompetens.

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.