Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ansök Nu

Snabba fakta

Sista ansökningsdag15 augusti 2021

Utbildningstyp

Utbildningslängd24 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt50%

Poäng60 YH-poäng

StudieortDistans

Startdatum September 2021

Jobbar du som projektledare, processledare, teamledare eller chef och vill ta ditt företag till nästa nivå? Bli diplomerad på mindre än ett halvår med vår helt unika YH-utbildning ”Leda digital transformation”!

Digitaliseringen och kravet på hållbarhet påskyndar den nya revolutionen. Företag som tidigare fungerat riskerar nu att hamna på efterkälken på grund av kompetensbrist. Att leda digital transformation ger insikter och kunskap för att ställa om, vilket ger Sveriges företag en bättre bas att stå på när världen, genom digitalisering, krymper allt mer.

En hållbar verksamhet är mer långsiktig och anpassad till framtidens utmaningar.

Vad är digital transformation?

Digital transformation innebär att göra fundamentala anpassningar inom innovation, utveckling och samarbete för att kunna vara relevant, hållbar och konkurrenskraftig.

Personer i ledande positioner behöver ökad kompetens inom ledning av digital transformation och hållbar affärsutveckling. Det handlar om rörliga arbetssätt, införande av digitala hjälpmedel och lönsamhetsperspektiv. En hållbar verksamhet är mer långsiktig och anpassad till framtidens utmaningar. Det är även viktigt ur en arbetsgivarsynpunkt, då hållbarhetsfrågor har stor betydelse för många när de väljer jobb.

Utbildningen är framtagen för att höja kompetensen hos personer i ledande roller, såsom ledning och chefer för att möjliggöra den förändringsresa som krävs.

Kunskap efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kommer du att ha eftertraktad kunskap när det kommer till att leda digital transformation. Du kommer att ha kompetens att använda ramverk och verktyg för ökade intäkter, reducerade kostnader och förbättrad miljö- och hållbarhetsprestanda. Du kan förstå, analysera och förklara vilka möjligheter och risker som finns i en organisations projektarbete i en verksamhets transformation och hur dessa påverkar intern strategi, struktur, kultur och ledarskap.

Utbildningen genererar att fler i ledande befattningar klarar av att leda den transformation som krävs. Du kommer alltså att kunna implementera nya erbjudanden, affärsmodeller, tekniklösningar och organisationsformer.

Utbildningsform och upplägg

Leda digital transformation är en så kallad kort YH – en yrkeshögskoleutbildning som du läser på bara 24 veckor. Det är en distansutbildning med 50 % studietakt, vilket innebär att du kan kombinera dina studier med jobb.

Du tar del av föreläsningar och genomför praktiska övningar via en digital läroplattform, där både klassen och våra utbildare såväl kommunicerar som arbetar. Det flexibla upplägget med distansundervisning på både dag- och kvällstid möjliggör för fler yrkesverksamma att ta sig an utbildningen. Istället för traditionella tentamen, så kontrollerar vi att du har tillgodogjort dig kurserna genom redovisningar, projektarbeten, uppsatser och analyser.

Digitala träffar och företagsbesök via Teknikhögskolan i Karlstad

Distansutbildningen börjar med en digital träff där vi bland annat går igenom studieupplägget. Sedan kommer det även att vara en träff på plats hos Teknikhögskolan i Karlstad under studietiden, där vi bland annat träffar branschföretag och genomför studiebesök. Förutom detta finns även möjlighet att fördjupa sig i ämnet på plats under två frivilliga träffar.

Samarbetsföretag

YH-utbildningar skapas och formas tillsammans med näringslivet utifrån behovet som finns på arbetsmarknaden, både nu och i framtiden. Att leda digital transformation ger insikter och kunskap för att ställa om, vilket ger Sveriges företag en bättre bas att stå på när världen, genom digitalisering, krymper. Vad företagen behöver rustas med är transformativt ledarskap, hållbar affärsutveckling, organisationsutveckling och att driva förändringsarbete så som just digital transformation.

 

Yrkeshögskolans logotyp och Centrala studiestödsnämndens logotyp

Ansök nu
  • Hållbar affärsutveckling
  • Traditionell och agil projektledning
  • Transformation, verksamhetsförändring och organisationsutveckling
  • Ledarskap och transformation

Varje kurs består av 15 YH-poäng, vilket motsvarar sex veckors studier på halvtid.

  • Grundläggande behörighet*
  • Minst 2 års yrkeserfarenhet inom projektledning, processledning, teamledning, chefsposition eller motsvarande

*Grundläggande behörighet innebär en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer om grundläggande behörighet »

För frågor om behörighet och ansökan

Teknikhögskolans antagningsenhet
019-100 080 | yhansokan@teknikhogskolan.se

För frågor om utbildningens innehåll och upplägg

Maria Nordlander
054-14 48 55 | maria.nordlander@plushogskolan.se

För företag och samarbetsmöjligheter

Anders Ellström
054-14 48 58 | anders.ellstrom@plushogskolan.se

Leda digital transformation är för dig som vill lyckas med framtidens vinnande koncept!

En unik kort YH-utbildning som du läser på halvtid och distans.

Bli diplomerad inom digital och hållbar transformation!

Kostnadsfri och CSN-berättigad yrkeshögskoleutbildning.

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.