Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Snabba fakta

UtbildningstypYrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd24 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt50%

Poäng60 YH-poäng

StudieortDistans

Startdatum HT-21

Jobbar du som projektledare, processledare, teamledare eller chef och vill ta ditt företag till nästa nivå? Bli diplomerad på mindre än ett halvår med vår helt unika YH-utbildning ”Leda digital transformation”!

Digitaliseringen och kravet på hållbarhet påskyndar den nya revolutionen. Företag som tidigare fungerat riskerar nu att hamna på efterkälken på grund av kompetensbrist. Att leda digital transformation ger insikter och kunskap för att ställa om, vilket ger Sveriges företag en bättre bas att stå på när världen, genom digitalisering, krymper allt mer.

En hållbar verksamhet är mer långsiktig och anpassad till framtidens utmaningar.

Vad är digital transformation?

Digital transformation innebär att göra fundamentala anpassningar inom innovation, utveckling och samarbete för att kunna vara relevant, hållbar och konkurrenskraftig.

Personer i ledande positioner behöver ökad kompetens inom ledning av digital transformation och hållbar affärsutveckling. Det handlar om rörliga arbetssätt, införande av digitala hjälpmedel och lönsamhetsperspektiv. En hållbar verksamhet är mer långsiktig och anpassad till framtidens utmaningar. Det är även viktigt ur en arbetsgivarsynpunkt, då hållbarhetsfrågor har stor betydelse för många när de väljer jobb.

Utbildningen är framtagen för att höja kompetensen hos personer i ledande roller, såsom ledning och chefer för att möjliggöra den förändringsresa som krävs.

Distansutbildningens upplägg

Leda digital transformation är en yrkeshögskoleutbildning som du läser på distans och halvtid under 24 veckor. Eftersom YH-utbildningen bedrivs på distans så tar du del av föreläsningar och genomför praktiska övningar via en digital lärplattform, där ni i klassen samt våra utbildare både kommunicerar och arbetar.

Distansutbildningen börjar med en digital träff där vi bland annat går igenom studieupplägget. Sedan kommer det även att vara en träff på plats hos Teknikhögskolan i Karlstad under studietiden, där vi bland annat träffar branschföretag och genomför studiebesök. Förutom detta finns även möjlighet att fördjupa sig i ämnet på plats under två frivilliga träffar.

Det flexibla upplägget med distansundervisning och digitala träffar på både dag- och kvällstid möjliggör för fler yrkesverksamma att ta sig an utbildningen. Istället för traditionella tentamen, så kontrollerar vi att du har tillgodogjort dig kurserna genom redovisningar, projektarbeten, uppsatser och analyser.

Samarbetsföretag

YH-utbildningar skapas och utformas tillsammans med näringslivet utifrån behovet som finns på arbetsmarknaden, både nu och i framtiden. Att leda digital transformation ger insikter och kunskap för att ställa om, vilket ger Sveriges företag en bättre bas att stå på när världen, genom digitalisering, krymper. Vad företagen behöver rustas med är transformativt ledarskap, hållbar affärsutveckling, organisationsutveckling och att driva förändringsarbete så som digital transformation.

Kunskap efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kommer du att ha eftertraktad kunskap när det kommer till att leda digital transformation. Du kommer att ha kompetens att använda ramverk och verktyg för ökade intäkter, reducerade kostnader och förbättrad miljö- och hållbarhetsprestanda. Du kan förstå, analysera och förklara vilka möjligheter och risker som finns i en organisations projektarbete i en verksamhets transformation och hur dessa påverkar intern strategi, struktur, kultur och ledarskap.

Utbildningen genererar att fler i ledande befattningar klarar av att leda den transformation som krävs. Du kommer alltså att kunna implementera nya erbjudanden, affärsmodeller, tekniklösningar och organisationsformer.

 

Yrkeshögskolans logotyp och Centrala studiestödsnämndens logotyp

  • Hållbar affärsutveckling
  • Traditionell och agil projektledning
  • Transformation, verksamhetsförändring och organisationsutveckling
  • Ledarskap och transformation

Varje kurs består av 15 YH-poäng, vilket motsvarar sex veckors studier på halvtid.

  • Grundläggande behörighet (vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande)
  • Minst 2 års yrkeserfarenhet inom projektledning, processledning, teamledning, chefsyrket eller motsvarande

Har du frågor om behörighet? Kontakta oss här nedan!

Leda digital transformation är för dig som vill lyckas med framtidens vinnande koncept!

En unik kort YH-utbildning som du läser på halvtid och distans.

Bli diplomerad inom digital och hållbar transformation!

Kostnadsfri och CSN-berättigad yrkeshögskoleutbildning.

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.
5 anledningar att läsa en YH-utbildning Featured blid Tips och inspiration

02/08/2018

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är egentligen en YH-utbildning och varför ska man plugga på en yrkeshögskola? Här listar vi fem anledningar till att läsa en YH-utbildning!

Allt du velat veta om Agil projektledare Featured blid FAQ

08/08/2019

Allt du velat veta om Agil projektledare

Nyfiken på att jobba som agil projektledare? Läs vår FAQ om distansutbildningen här.

Återgång från temporär distansundervisning Featured blid Nyhet

09/07/2020

Återgång från temporär distansundervisning

Till hösten kommer vi öppna upp Teknikhögskolans lokaler för våra platsbundna utbildningar igen men självklart med anpassningar för trygghet och för att efterleva Folkhälsomyndighetens riktlinjer.