Snabba fakta

Utbildningstyp Kort YH

Utbildningslängd24 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt50%

Poäng60 YH-poäng

StudieortDistans

Startdatum September 2022

Jobbar du som projektledare, processledare, teamledare eller chef och vill ta ditt företag till nästa nivå? Bli diplomerad på mindre än ett halvår med vår helt unika YH-utbildning ”Leda digital transformation”!

Digitaliseringen och kravet på hållbarhet påskyndar den nya revolutionen. Företag som tidigare fungerat riskerar nu att hamna på efterkälken på grund av kompetensbrist. En hållbar verksamhet är mer långsiktig och anpassad till framtidens utmaningar, därför har Teknikhögskolan skapat en kort YH-utbildning som matchar arbetsmarknadens behov och krav.

Vad är digital transformation?

Digital transformation innebär att göra fundamentala anpassningar inom innovation, utveckling och samarbete för att kunna vara relevant, hållbar och konkurrenskraftig. Personer i ledande positioner behöver ökad kompetens inom ledning av digital transformation och hållbar affärsutveckling. Det handlar om rörliga arbetssätt, införande av digitala hjälpmedel och lönsamhetsperspektiv. En hållbar verksamhet är mer långsiktig och anpassad till framtidens utmaningar. Det är även viktigt ur en arbetsgivarsynpunkt, då hållbarhetsfrågor har stor betydelse för många när de väljer jobb.

Utbildningen är framtagen för att höja kompetensen hos personer i ledande roller, så som projektledare och chefer, för att möjliggöra förändringsresan som krävs för en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet.

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningar skapas tillsammans med arbetslivet utifrån det kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Leda digital transformation ger insikter och kunskap för att ställa om till en allt mer digitaliserad värld, vilket ger Sveriges företag en bättre bas att stå på. Sammanfattningsvis, kommer du efter utbildningen bland annat ha kunskap i:

 • Att driva förändringsarbete, så kallat transformativt ledarskap.
 • Hållbar affärsutveckling och organisationsutveckling.
 • Hur du använder ramverk och verktyg för ökade intäkter, reducerade kostnader och förbättrad miljö- och hållbarhetsprestanda.
 • Att förstå, analysera och förklara vilka möjligheter och risker som finns i en organisations projektarbete i en transformation.
 • Hur transformation kan påverka intern strategi, struktur, kultur och ledarskap.
 • Implementering av nya erbjudanden, affärsmodeller, tekniklösningar och organisationsformer.

Utbildningsform och upplägg

 • Upplägg: Kort YH-utbildning på distans
 • Studietakt: 50 %
 • Omfattning: 24 veckor, 60 YH-poäng

Leda digital transformation är en så kallad kort YH – en yrkeshögskoleutbildning som du läser på bara 24 veckor. Det är en distansutbildning som du läser på halvfart, vilket innebär att du kan kombinera dina studier med jobb. Det flexibla upplägget med distansundervisning på både dag- och kvällstid möjliggör för fler yrkesverksamma att ta sig an utbildningen. Föreläsningar och praktiska övningar sker via en digital läroplattform och istället för traditionella tentamen, kontrollerar vi att du har tillgodogjort dig kurserna genom redovisningar, projektarbeten, uppsatser och analyser.

Gruppspår och individuellt spår

För att öka flexibiliteten ännu mer erbjuder vi två valbara studiemöjligheter, ett normalspår (gruppspår) och ett individuellt spår. Normalspåret är ett beprövat upplägg där du studerar tillsammans med din klass, på distans och halvfart. Vi erbjuder även två frivilliga fysiska alternativt digitala träffar för dig som vill fördjupa dig ytterligare i ämnet. Det individuella spåret innebär istället att du som studerande läser utbildningen själv, där du får ett kurspaket med instruktioner, planerade frågetillfällen och föreläsningar. Det kan vara ett alternativ för dig som vill ha en utmaning och öva på ditt självledarskap och disciplin.

 

Yrkeshögskolans logotyp och Centrala studiestödsnämndens logotyp

 • Hållbar affärsutveckling
 • Traditionell och agil projektledning
 • Transformation, verksamhetsförändring och organisationsutveckling
 • Ledarskap och transformation

Varje kurs består av 15 YH-poäng, vilket motsvarar sex veckors studier på halvtid.

 • Grundläggande behörighet*
 • Minst 2 års yrkeserfarenhet inom projektledning, processledning, teamledning, chefsposition eller motsvarande

*Grundläggande behörighet innebär en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer om grundläggande behörighet »

För frågor om behörighet och ansökan

Teknikhögskolans antagningsenhet
019-100 080 | yhansokan@teknikhogskolan.se

För frågor om utbildningens innehåll och upplägg

Maria Nordlander
054-14 48 55 | maria.nordlander@plushogskolan.se

För företag och samarbetsmöjligheter

Anders Ellström
054-14 48 58 | anders.ellstrom@plushogskolan.se

Leda digital transformation är för dig som vill lyckas med framtidens vinnande koncept!

En unik kort YH-utbildning som du läser på halvtid och distans.

Bli diplomerad inom digital och hållbar transformation!

Kostnadsfri och CSN-berättigad yrkeshögskoleutbildning.

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.