Start: Inga fler starter

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en logistiker?

Vill du vara med och skapa hållbar logistik? Green Logistics Management är distansutbildningen för dig som vill göra karriär i logistikbranschen som bland annat logistiker, verksamhetsutvecklare eller transportledare.

Som logistiker arbetar du ständigt med att planera och utveckla logistik- och transportmöjligheter på effektivast sätt. Du planerar och genomför projekt med fokus på att kombinera miljö-, effektivitets- och kostnadstänk för att skapa en välfungerande logistik med hållbar ansats. Som logistiker kan du arbeta på såväl små som stora företag inom logistikbranschen.

Yrkesroller efter examen (exempel)

 • Logistiker
 • Produktionslogistiker
 • Transportledare och logistikledare
 • Logistikplanerare
 • Team- eller arbetsledare
 • Verksamhetsutvecklare

Start: Inga fler starter

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • Planering och styrning av logistikflöden, med hänsyn till miljö och hållbarhet.
 • Supply Chain Management och tredjepartslogistik.
 • Hur olika val påverkar de logistiska effektivitetsvariablerna.
 • Managementteori och en utvecklad ledarskapsförmåga, för att kunna leda projekt och medarbetare.

Utbildningsupplägg

Green Logistics Management är en distansutbildning som du läser på heltid under två år. Föreläsningarna sker online via Microsoft Teams och under studietiden ingår cirka 12 träffar på Teknikhögskolan i Örebro eller Jönköping, beroende på vilken av orterna du har blivit antagen till. Träffarna kan även ske på andra orter, vid till exempel studiebesök, medverkan på mässor och gästföreläsningar. Dessutom ingår 24 veckors LIA (praktik).

Logistik som tar helhetsgrepp på sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter är ett måste för en hållbar framtid. Det behövs människor som vill förbättra, tänker samverkan och helhet – då når vi längre!

– Marie Winslow-Andersson, chef Hållbar Utveckling

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Engelska 6
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Green Logistics Management har i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Samarbetspartners

Teknikhögskolan har skapat Green Logistics Management tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Örebro kommun

Kurser

415
Kurs
Poäng
Ämnesorientering inom logistik
15
Kursen omfattar: Introduktion till yrkesrollen • Begrepp och definitioner • Logistiken i samhället och dess historia • Triple Bottom Line (TBL) • Hållbarhet inom logistik • Avgränsningar inom logistik • Informationssystem och försörjningskedjan • Styrning och ledning • Value Stream Mapping (VSM)
Logistiksystemet
35
Kursen omfattar: Flödet från materialanskaffning till distribution • Organisering av logistiksystemet • Samverkan över funktionsgränser i logistiksystemet • Analysmetoder och totalkostnad • Förbättringsarbeten utifrån ett hållbarhetsperspektiv
Projektledning
35
Kursen omfattar: Projekt som arbetsform och grundläggande begrepp • Projektorganisation, roller och kommunikation • Planering, initiering, ledning och utvärdering • Projektmetoder, projektkompetenser och projektredovisning • Projektekonomi, risk och kvalitet • Effekt och projektmål inklusive hållbarhetsperspektiv • Leda och arbeta i projekt (ledarskap, motivation, feedback, konflikter och konflikthantering)
Hållbar inköp och upphandling
20
Kursen omfattar: Inköp och upphandling utifrån ett hållbarhetsperspektiv • Lagen om offentlig upphandling • Standarder och krav • Förhandling • Lagar och regler som påverkar logistikverksamheten, som avtalslagen, köplagen, leveransvillkor, Incoterms, Combiterms, CISG och NSAB
Ledarskap och kommunikation
25
Kursen omfattar: Ledarskap och management-teorier • Organisationsteori och grupprocesser • Personligt ledarskap • Skillnaden mellan kommunikation och information • Kommunikationsmodeller och processens olika delar • Jämställdhet och mångfald
Styrning och planering av logistiksystemet
25
Kursen omfattar: Strategisk, taktisk och operativ planering • Materialanskaffning, produktion och distribution • Affärsmål och verksamhetsplanering • Logistiska mått och mätmetoder • Kundvärde och intressenter • Processkartläggning, planering och orderhanteringsstrukturer
LIA 1
50
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Utveckla kunskap för LIA-företagets logistikflöden och processer • Kunna föreslå förbättringsåtgärder utifrån ett TBL-perspektiv • Kunna delta i och övervaka logistikprojekt • Kunna utreda effektiviserings- och optimeringslösningar inom logistikbranschen
Företagsekonomi kopplat mot logistik
35
Kursen omfattar: Ekonomiska begrepp och övergripande processer • Bedömning av lönsamhet och riskbedömning utifrån TBL • Budgetering, affärsplan, projekt och produktutveckling • Investeringsprojekt och kalkylering • Kalkylmodeller och kostnadsberäkning utifrån ett hållbarhetsperspektiv • Excel inom logistikbranschen
Supply Chain
25
Kursen omfattar: Från 1PL till 4PL • Organisering och roller i Supply Chain • Val och utvärdering av samarbetsformer inom logistiksystemet • Centraliserad och decentraliserad logistik • Interna och externa kundkrav • Strategisk logistik och servicenivåer • Intressenter inom Supply Chain • IT- och affärssystem
Hållbar logistik
30
Kursen omfattar: Definition och begrepp gällande hållbar logistik • Nationellt och internationellt miljöarbete • Agenda 2030 • Kvalitets- och miljöledningssystem • Hållbara logistiksystem • Beräkningsmetoder för bränsle, emission och fyllnadsgrad • Påverkan och samverkan mellan hållbarhetsarbete, effektivitet och kostnad • Etisk ansats på hållbar utveckling inom logistik • Livscykelanalys (LCA)
Logistikutveckling
25
Kursen omfattar: Logistikens mål, mätningar och uppföljningar utifrån ett kvalitet-, miljö- och hållbarhetsperspektiv • Förbättringsprojekt • Teorier om förbättringsarbeten • Management-modeller och analysverktyg • Kvalitetsmodeller så som Lean (flöde), TPM (kostnad) och TQM (kvalitet)
LIA 2
70
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få specialiserad kunskap om LIA-företagets logistikflöden och processer • Få fördjupad kunskap i Management-modellers olika användningsområden • Kunna identifiera, analysera och lösa logistiska problem utifrån ett hållbarhetsperspektiv • Kunna föreslå åtgärder för att minska logistikflödens miljöpåverkan • Kunna delta i det dagliga arbetet som logistiker
Examensarbete
25
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 415

Vanliga frågor

Formulär för intresseanmälan

Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

Logistikutbildning på distans blev flexibelt för småbarnspappan
24 april, 2019 Intervju

Logistikutbildning på distans blev flexibelt för småbarnspappan

Andreas pluggade till logistiker på distans - något som var flexibelt i hans sits, då han...

Susanne tog nästa karriärsteg, pluggade logistik på distans
16 april, 2019 Intervju

Susanne tog nästa karriärsteg, pluggade logistik på distans

Som 54-åring tog Susanne steget att vidareutbilda sig inom hållbar logistik, ett...

5 frågor till en logistiker
26 april, 2017 Intervju

5 frågor till en logistiker

Thomas studerar Green Logistics Management på distans. Här beskriver han utbildningen...