Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 23 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad är Green Logistics Management?

Green Logistics Management handlar egentligen kort och gott om att skapa hållbar logistik. Som logistiker arbetar du ständigt med att planera och utveckla logistik- och transportmöjligheter på effektivast sätt. Du planerar och genomför projekt med fokus på att kombinera miljö-, effektivitets- och kostnadstänk för att skapa en välfungerande logistik med hållbar ansats.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Planering och styrning av logistikflöden, med hänsyn till miljö och hållbarhet
 • Supply Chain Management och tredjepartslogistik
 • Hur olika val påverkar logistiska effektivitetsvariabler
 • Managementteori och ledarskap för att kunna leda projekt och medarbetare

Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 23 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

YH-utbildningen är skapad tillsammans med företag i branschen utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. På så sätt kan du känna dig säker på att din framtida kompetens efterfrågas.

"Logistik som tar ett helhetsgrepp på sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter är ett måste för en hållbar framtid."

– Marie Winslow-Andersson, chef Hållbar Utveckling

 • Logistiker
 • Produktionslogistiker
 • Transportledare och logistikledare
 • Logistikplanerare
 • Team- eller arbetsledare
 • Verksamhetsutvecklare

 

Du kommer kunna arbeta på såväl små som stora företag inom logistikbranschen.

Utbildningsupplägg

Green Logistics Management är en distansutbildning som du läser på heltid under två år. Föreläsningar sker online via Microsoft Teams och i regel ingår en träff på Teknikhögskolan i Jönköping per termin. Träffarna kan även ske på andra orter vid studiebesök och medverkan på mässor. I distansutbildningen ingår 23 veckor praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Engelska 6
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Kommande starter

Augusti 2023 – Juni 2025
Augusti 2024 – Juni 2026
Augusti 2025 – Juni 2027

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2022 – Juni 2024
Augusti 2021 – Juni 2023

Samarbetspartners

Kurser som ingår

420
Kurs
Poäng
Branschkunskap
10
Kursen omfattar: Introduktion till yrkesrollen och branschen
Ämnesorientering inom logistik
20
Kursen omfattar: Begrepp och definitioner • Logistiken i samhället och dess historia • Triple Bottom Line (TBL) • Hållbarhet inom logistik • Avgränsningar inom logistik • Informationssystem och försörjningskedjan • Styrning och ledning • Value Stream Mapping (VSM)
Logistiksystemet
35
Kursen omfattar: Flödet från materialanskaffning till distribution • Organisering av logistiksystemet • Samverkan över funktionsgränser i logistiksystemet • Analysmetoder och totalkostnad • Förbättringsarbeten utifrån ett hållbarhetsperspektiv
Projektledning
35
Kursen omfattar: Projekt som arbetsform och grundläggande begrepp • Projektorganisation, roller och kommunikation • Planering, initiering, ledning och utvärdering • Projektmetoder, projektkompetenser och projektredovisning • Projektekonomi, risk och kvalitet • Effekt och projektmål inklusive hållbarhetsperspektiv • Leda och arbeta i projekt (ledarskap, motivation, feedback, konflikter och konflikthantering)
Transport och handel
20
Kursen omfattar: Inköp och upphandling utifrån ett hållbarhetsperspektiv • Lagen om offentlig upphandling • Standarder och krav • Förhandling • Lagar och regler som påverkar logistikverksamheten, som avtalslagen, köplagen, leveransvillkor, Incoterms, Combiterms, CISG och NSAB
Ledarskap och kommunikation
25
Kursen omfattar: Ledarskap och management-teorier • Organisationsteori och grupprocesser • Personligt ledarskap • Skillnaden mellan kommunikation och information • Kommunikationsmodeller och processens olika delar • Jämställdhet och mångfald
Styrning och planering av logistiksystemet
25
Kursen omfattar: Strategisk, taktisk och operativ planering • Materialanskaffning, produktion och distribution • Affärsmål och verksamhetsplanering • Logistiska mått och mätmetoder • Kundvärde och intressenter • Processkartläggning, planering och orderhanteringsstrukturer
LIA 1
50
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Utveckla kunskap för LIA-företagets logistikflöden och processer • Kunna föreslå förbättringsåtgärder utifrån ett TBL-perspektiv • Kunna delta i och övervaka logistikprojekt • Kunna utreda effektiviserings- och optimeringslösningar inom logistikbranschen
Företagsekonomi kopplat mot logistik
35
Kursen omfattar: Ekonomiska begrepp och övergripande processer • Bedömning av lönsamhet och riskbedömning utifrån TBL • Budgetering, affärsplan, projekt och produktutveckling • Investeringsprojekt och kalkylering • Kalkylmodeller och kostnadsberäkning utifrån ett hållbarhetsperspektiv • Excel inom logistikbranschen
Supply Chain
25
Kursen omfattar: Från 1PL till 4PL • Organisering och roller i Supply Chain • Val och utvärdering av samarbetsformer inom logistiksystemet • Centraliserad och decentraliserad logistik • Interna och externa kundkrav • Strategisk logistik och servicenivåer • Intressenter inom Supply Chain • IT- och affärssystem
Hållbar logistik
30
Kursen omfattar: Definition och begrepp gällande hållbar logistik • Nationellt och internationellt miljöarbete • Agenda 2030 • Kvalitets- och miljöledningssystem • Hållbara logistiksystem • Beräkningsmetoder för bränsle, emission och fyllnadsgrad • Påverkan och samverkan mellan hållbarhetsarbete, effektivitet och kostnad • Etisk ansats på hållbar utveckling inom logistik • Livscykelanalys (LCA)
Logistikutveckling
25
Kursen omfattar: Logistikens mål, mätningar och uppföljningar utifrån ett kvalitet-, miljö- och hållbarhetsperspektiv • Förbättringsprojekt • Teorier om förbättringsarbeten • Management-modeller och analysverktyg • Kvalitetsmodeller så som Lean (flöde), TPM (kostnad) och TQM (kvalitet)
LIA 2
65
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få specialiserad kunskap om LIA-företagets logistikflöden och processer • Få fördjupad kunskap i Management-modellers olika användningsområden • Kunna identifiera, analysera och lösa logistiska problem utifrån ett hållbarhetsperspektiv • Kunna föreslå åtgärder för att minska logistikflödens miljöpåverkan • Kunna delta i det dagliga arbetet som logistiker
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 420

Möt våra studerande

Logistikutbildning på distans blev flexibelt för småbarnspappan
24 april, 2019 Intervju

Logistikutbildning på distans blev flexibelt för småbarnspappan

Andreas pluggade till logistiker på distans - något som var flexibelt i hans sits, då han...

Susanne tog nästa karriärsteg, pluggade logistik på distans
16 april, 2019 Intervju

Susanne tog nästa karriärsteg, pluggade logistik på distans

Som 54-åring tog Susanne steget att vidareutbilda sig inom hållbar logistik, ett...

5 frågor till en logistiker
26 april, 2017 Intervju

5 frågor till en logistiker

Thomas studerar Green Logistics Management på distans. Här beskriver han utbildningen...

Formulär för intresseanmälan

Utbildningar

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.