Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Snabba fakta

Utbildningstyp

Utbildningslängd5 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt100%

Poäng25 YH-poäng

StudieortDistans

Startdatum Inga fler planerade starter

Jobbar du som entreprenadingenjör, arbetsledare, plats- eller projektchef? Entreprenadjuridik är en kompetenshöjande utbildning för dig som vill klättra i karriären och hitta nya möjligheter!

I samtal med arbetslivet framkommer ett stort behov av fördjupade kompetenser hos nuvarande personal inom bygg- och anläggningsbranschen. Kraven utökas kontinuerligt vid offentlig upphandling, därför kan denna utbildning gynna både företag och individer. I slutändan handlar det om att du och företaget du representerar, ska kunna agera professionellt utifrån ett rättssäkert och ekonomiskt perspektiv.

Bristande kunskap inom entreprenadjuridik kan med andra ord medföra stora ekonomiska effekter och juridiska problem, på både kort och lång sikt. Okunskap kan bli kostsamt!                                    

Vad är Entreprenadjuridik?

Att arbeta med entreprenadjuridik innebär att du jobbar med frågor som rör olika typer av upphandlingar, ofta inom byggsektorn. Därför är det viktigt att du har kunskap i hur avtal, kalkyler, inköp, anbud samt kravspecifikationer utformas och avläses eftersom brister inom detta kan kosta företagen dyrt.

Utbildningen ska ge dig förståelse för det överenskomna, för att säkerställa korrekta avtal och minimera juridiska och ekonomiska felbeslut som kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser. Vidare leder utbildningen till att tvister inte uppstår, tvister kan undvikas genom korrekt formulerade kravspecifikationer och genom kunskaper i att möta anbudsförfrågningar. För dig som individ leder utbildningen till personlig utveckling och ökad yrkesmässig trygghet samt gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Utbildningens upplägg

Entreprenadjuridik är en distansutbildning där föreläsningarna är förinspelade. Utbildningen har även några digitala träffar i realtid via Teams för att ni ska kunna diskutera med varandra och ställa frågor live. Utbildningen är upplagd så att du som arbetar ska kunna fortsätta med detta under tiden, eftersom föreläsningarna är förinspelade och realtidsträffarna är förlagda på tider som går att kombinera med ordinarie arbetstider.

Du kommer få tillgång till praktiska övningar och fördjupade genomgångar och sedan examineras genom redovisningar och en hemtentamen.

Kunskap efter utbildningen

Målet med den här utbildningen är att du ska kunna redogöra för de rättsregler som styr upphandling och utförande av entreprenader, samt förklara och använda centrala juridiska begrepp och termer inom det entreprenadrättsliga området. Utbildningen ger dig kunskap i de allmänna bestämmelser som gäller inom entreprenad för att kunna genomföra arbetet på korrekt sätt.

Du får en fördjupad förståelse för lagar som gäller inom offentlig upphandling och entreprenadjuridik samt AMA systemets principer. 

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande)
  • 2 års yrkeserfarenhet inom bygg- och anläggningssektorn på heltid

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.