Start: Augusti 2022

Studieort: Distans

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 8 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en elnätsprojektör?

Som elnätsprojektör har du ett varierande arbete där du planerar och förbereder arbetet inför att det ska byggas nya elnät eller utföras underhåll på befintliga ledningar och elskåp. Vid ett projekt har du en nyckelroll i att skapa goda förutsättningar för installatörer och montörer som utför elarbetet på plats. Du har även kontakt med myndigheter och markägare, för att ansöka om tillstånd vid planerade nybyggnationer. Du har en drivande roll i att skapa och bereda underlag till elprojekten. Därför kan rollen också kallas elkraftsberedare.

Jobbet består till största del av kontorsarbete, men du kan även behöva åka ut till platser där elarbeten ska genomföras för att kontrollera att den befintliga kartan över elnätet överensstämmer med verkligheten. Därefter fortsätter ditt planeringsarbete där du bland annat tar fram materiallistor, skapar kostnadskalkyler och eventuellt ritningar. Du kan både jobba i energibranschen, inom entreprenadverksamhet och på kommun som anställd på ett företag eller som konsult.

Yrkesroller efter examen (exempel)

  • Elnätsprojektör / Elkraftsberedare
  • Eldriftsledare
  • Projektledare inom elkraft

Start: Augusti 2022

Studieort: Distans

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 8 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar och får ett helhetsperspektiv på yrket så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

  • Planering och ledning av elarbete, både inför nybyggnationer, underhåll och skötselåtgärder.
  • Lagar, säkerhetsrutiner och EBR (elnätsbranschens riktlinjer).
  • Dimensionering och beräkning av distributionsnät.
  • Framtagande av beräkningsunderlag i bland annat dpPower, markavtal och tillstånd.
  • Fältmätning och markundersökning.
  • Upprättning av materialspecifikationer, arbetskartor och andra beredningshandlingar.
  • Skapande av digitala underlag för kartor och ritning.

Utbildningsupplägg

Elnätsprojektör är en distansutbildning som du läser på heltid under ett år. Det är digitala föreläsningar cirka två dagar per vecka och resten av tiden ägnas åt självstudier. Vi planerar även för sex träffar på plats hos Teknikhögskolan i Lund. Dessutom kommer du få praktisk erfarenhet av ditt kommande yrke under en 8-veckor lång praktikperiod, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Som elnätsprojektör har du en viktig roll för vår fortsatta elförsörjning! Arbeta med att ta fram underlag, projektplaner och tillstånd, för byggande av nya elnät och underhåll på befintliga ledningar.

Mer information

 

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Elnätsprojektör kommer att starta hösten 2022 och 2023. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Samarbetspartners

Teknikhögskolan har skapat Elnätsprojektör tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Omexom   |   Hitachi   |   Mellersta Skånes Kraft

Kurser

230
Kurs
Poäng
Elbyggnadskonstruktion
15
Kursen omfattar: Kabelförläggning KJ41, nätstationskonstruktion, luftledningskonstruktion och komponenter inom elbyggnadskonstruktion • Projektering av elnätet enligt EBR
Beredning - block 1
45
Kursen omfattar: Teori kring beredning (nätberäkningsunderlag, nätstruktur, val av komponenter, förläggningssätt, jordning, regelverk och föreskrifter samt Bas P/U) • Förnyelsebara energikällor och elproduktion • Uppbyggnad, funktion och användning av elanläggningars delkomponenter och utrustningar • Dimensionering och beräkning av distributionsnät • Lämpliga tekniska lösningar baserat på data och beräkningar
Beredning - block 2
45
Kursen omfattar: Utförande kring beredning • Konstruktionsdesign, materialval, riskanalys och planering av arbetsmiljö (Bas P) • Planera arbetsgång och hantera beredningspärmen • Förprojektering och ekonomisk kalkylering • Ta fram byggprotokoll, byggkartor, scheman, beräknings- och tekniska underlag, markavtal och tillstånd • Genomföra slutgiltig kalkyl enligt EBR
Entreprenadjuridik och markrätt
40
Kursen omfattar: Lagar och regler för elsektorn, entreprenadjuridik och markrätt • Juridiska relationer mellan beställare, entreprenörer och andra aktörer inom elsektorn • Teckna samförläggningsavtal • Övervaka och arbetsleda projekt • Upprättning av handlingar och juridiska dokument
Projektledning
25
Kursen omfattar: Grundläggande projektledning • Framtagning av tidplan • APD-planering • Begrepp och ett projekts olika faser • Projektstyrning, planer och mål • Samordning och ledarskap inom projektledning, kostnadskalkylering, hållbarhets- och miljöaspekter • Planering av elkraftsberedning
LIA
40
Praktikperiod. Målet med kursen: Få fördjupad förståelse för rollen som elnätsprojektör • Få specialiserad kunskap i det juridiska ramverket för beredning • Kunna arbeta med beredning för högspänningsnät, ställverk och transformatorstationer
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 230

Vanliga frågor

Formulär för intresseanmälan

Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

Energibranschen är rätt val för dig som söker framtidsyrke
31 maj, 2019 Nyhet

Energibranschen är rätt val för dig som söker framtidsyrke

För att kunna hålla utvecklingstakten behövs mer omfattande elnät.

Utbildningarna som stärker Skånes energibransch
11 april, 2019 Nyhet

Utbildningarna som stärker Skånes energibransch

Energibranschen är i akut behov av fler utbildade och de unika utbildningarna Distrib...

Från vården till elkraftsbranschen
9 januari, 2018 Intervju

Från vården till elkraftsbranschen

Hanna Barklund läser till Elkraftsingenjör. Hon är inne på sista halvåret och just nu ute ...