Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 8 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en elnätsprojektör?

Som elnätsprojektör har du en viktig roll för vår fortsatta energiförsörjning! Yrkesrollen passar dig som vill arbeta med projektering.

Som elnätsprojektör har du ett varierande arbete där du planerar och förbereder arbetet inför att det ska byggas nya elnät eller utföras underhåll på befintliga ledningar och elskåp. Vid ett projekt har du en nyckelroll i att skapa goda förutsättningar för installatörer och montörer som utför elarbetet på plats. Du har även kontakt med myndigheter och markägare, för att ansöka om tillstånd vid planerade nybyggnationer. Du har en drivande roll i att skapa och bereda underlag till elprojekten, därför kan rollen också kallas elkraftsberedare.

Jobbet består till största del av kontorsarbete, men du kan även behöva åka ut till platser där elarbeten ska genomföras för att kontrollera att den befintliga kartan över elnätet överensstämmer med verkligheten. Därefter fortsätter ditt planeringsarbete där du bland annat tar fram materiallistor, skapar kostnadskalkyler och ibland även ritningar.

Arbeta med att ta fram underlag, projektplaner och tillstånd för byggande av nya elnät och underhåll på befintliga ledningar.

Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 8 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

Energibranschen har ett stort behov av kompetens inom beredning. Utifrån behovet som finns har Teknikhögskolan skapat YH-utbildningen tillsammans med företag i branschen. Många företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling för att hålla utbildningen "up to date".

  • Elnätsprojektör / Elkraftsberedare
  • Eldriftsledare
  • Projektledare inom elkraft

 

Du kan både jobba i energibranschen, inom entreprenadverksamhet och på kommun som anställd på ett företag eller som konsult.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

  • Planering och ledning av elarbete, både inför nybyggnationer, underhåll och skötselåtgärder
  • Lagar, säkerhetsrutiner och EBR (elnätsbranschens riktlinjer)
  • Dimensionering och beräkning av distributionsnät
  • Framtagande av beräkningsunderlag i bland annat dpPower, markavtal och tillstånd
  • Fältmätning och markundersökning
  • Upprättning av materialspecifikationer, arbetskartor och andra beredningshandlingar
  • Skapande av digitala underlag för kartor och ritning

Mer information

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Elnätsprojektör är en distansutbildning som du läser på heltid under ett år. Det är digitala föreläsningar cirka två dagar per vecka och resten av tiden ägnar du åt självstudier. Vi planerar även för 6 träffar på plats hos Teknikhögskolan i Lund, där vi bland annat genomför vissa praktiska moment, gästföreläsningar och studiebesök.

Dessutom kommer du få praktisk erfarenhet av ditt kommande yrke under en 8-veckor lång praktikperiod, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Augusti 2023 – Juni 2024

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2022 – Juni 2023

Samarbetspartners

Kurser som ingår

230
Kurs
Poäng
Elbyggnadskonstruktion
15
Kursen omfattar: Kabelförläggning KJ41, nätstationskonstruktion, luftledningskonstruktion och komponenter inom elbyggnadskonstruktion • Projektering av elnätet enligt EBR
Beredning - block 1
45
Kursen omfattar: Teori kring beredning (nätberäkningsunderlag, nätstruktur, val av komponenter, förläggningssätt, jordning, regelverk och föreskrifter samt Bas P/U) • Förnyelsebara energikällor och elproduktion • Uppbyggnad, funktion och användning av elanläggningars delkomponenter och utrustningar • Dimensionering och beräkning av distributionsnät • Lämpliga tekniska lösningar baserat på data och beräkningar
Beredning - block 2
45
Kursen omfattar: Utförande kring beredning • Konstruktionsdesign, materialval, riskanalys och planering av arbetsmiljö (Bas P) • Planera arbetsgång och hantera beredningspärmen • Förprojektering och ekonomisk kalkylering • Ta fram byggprotokoll, byggkartor, scheman, beräknings- och tekniska underlag, markavtal och tillstånd • Genomföra slutgiltig kalkyl enligt EBR
Entreprenadjuridik och markrätt
40
Kursen omfattar: Lagar och regler för elsektorn, entreprenadjuridik och markrätt • Juridiska relationer mellan beställare, entreprenörer och andra aktörer inom elsektorn • Teckna samförläggningsavtal • Övervaka och arbetsleda projekt • Upprättning av handlingar och juridiska dokument
Projektledning
25
Kursen omfattar: Grundläggande projektledning • Framtagning av tidplan • APD-planering • Begrepp och ett projekts olika faser • Projektstyrning, planer och mål • Samordning och ledarskap inom projektledning, kostnadskalkylering, hållbarhets- och miljöaspekter • Planering av elkraftsberedning
LIA
40
Praktikperiod. Målet med kursen: Få fördjupad förståelse för rollen som elnätsprojektör • Få specialiserad kunskap i det juridiska ramverket för beredning • Kunna arbeta med beredning för högspänningsnät, ställverk och transformatorstationer
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 230

Möt studerande och branschaktörer

Fler kvinnor tar plats i energibranschen – snart utbildade elnätsprojektörer
2 november, 2022 Intervju

Fler kvinnor tar plats i energibranschen – snart utbildade elnätsprojektörer

Katija, Tindra och Sheida berättar om branschen, jämställdhet och vad som lockade dem till att bli elnät...

Välj en karriär i energibranschen – stort behov, lätt till jobb
12 oktober, 2022 Nyhet

Välj en karriär i energibranschen – stort behov, lätt till jobb

Varför ska du satsa på en karriär inom el och energi? Vi snackar branschens behov...

"Elektriker är inte de enda som jobbar med el"
17 december, 2020 Intervju

"Elektriker är inte de enda som jobbar med el"

Oscar är färdigutbildad distributionselektriker. Han hade länge varit intresserad av elteknik, men...

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.