Start: Augusti (Göteborg & Västerås) December (Gävle & Skellefteå)

Studieort: Gävle, Skellefteå, Göteborg, Västerås

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 19 veckor

Sista ansökningsdag: Göteborg & Västerås: Sen anmälan. Gävle & Skellefteå: 18 oktober

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en elkraftsingenjör?

Har du funderat på hur lång tid vårt samhälle klarar sig utan el? Inte särskilt länge. Här är utbildningen för dig som vill bidra till Sveriges utveckling av energiförsörjning.

Som elkraftsingenjör har du ett varierat jobb med arbetsuppgifter som inkluderar projektering, driftsättning och underhåll av elkraftsystem och elanläggningar. Din roll är att se till så att elproduktionen fungerar, vilket innebär att du genomför besiktningar, inspektioner och nätkontroller. Du kan också skapa underlag för utbyggnad av kraftnät, för att utöka och utveckla kapaciteten av elproduktionen.

Du arbetar med effektivisering och optimering av både nya och äldre utrustningar och anläggningar med målet att skapa hållbara energilösningar, så som framtidens smarta elnät. Utvecklingen av smarta elnät blir allt viktigare med tanke på omställningen av energisystemet med förnybara energikällor, låga utsläpp av klimatgaser och färre strömavbrott. Här kan du som elkraftsingenjör arbeta med CAD-program för att skapa underlag för elritningar och elscheman. Du kan även arbeta med konstruktionsberäkningar och HVDC, som är tekniken bakom högspänd likström.

Yrkesroller efter examen (exempel)

 • Elkraftsingenjör
 • Elkrafttekniker
 • Drifttekniker
 • Produktionstekniker
 • Serviceingenjör inom elkraft

Du kan både arbeta inom industrin, hos nätbolag och som konsult.

Start: Augusti (Göteborg & Västerås) December (Gävle & Skellefteå)

Studieort: Gävle, Skellefteå, Göteborg, Västerås

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 19 veckor

Sista ansökningsdag: Göteborg & Västerås: Sen anmälan. Gävle & Skellefteå: 18 oktober

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Utbildningsupplägg

Elkraftsingenjör är en heltidsutbildning på två år som du läser hos Teknikhögskolan i Gävle, Göteborg, Västerås eller Skellefteå, beroende på vilken utbildningsstart du söker till. Utbildningen har ett hybridupplägg där teoretisk undervisning sker på distans och praktiska labb- och elmoment genomförs på plats i skolan. Resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier.

Dessutom kommer du vara ute på praktik under 19 veckor av studietiden, som kallas för LIA (lärande i arbete). Det är en perfekt möjlighet att komma in i branschen, skaffa kontakter, fördjupa dina färdigheter och samla på dig värdefull yrkeserfarenhet.

Utbildningen passar dig som är teknikintresserad och vill jobba med hållbara energilösningar.

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • Drift och underhåll av olika typer av elanläggningar och elkraftsystem.
 • Förebyggande felavhjälpning.
 • Konstruktionsberäkningar, CAD och högspänd likström.
 • Reläskydd, kontrollutrustning, kontrollsystem och hjälpspänningssystem.
 • Transformatorer och roterande elmaskiner.
 • Planering av besiktningar, inspektioner och nätkontroller.
 • Hållbara tekniska energilösningar, förnyelsebara energikällor, energireglering och energieffektivisering.
 • Arbetsprocesser, kvalitetskriterier och regelverk inom ESA, säkerhet och arbetsskydd.
 • Projektering av kraft och belysning.

Branschens behov av elkraftsingenjörer

Har du koll på hur viktig elförsörjningen är i vårt allt mer tekniskt avancerade samhälle? Svaret är självklart, vi klarar oss inte utan elkraft. Elproduktion är en av våra viktigaste samhällsfunktioner och det händer mycket i branschen hela tiden. Sverige ställer om till en mer hållbar energiproduktion och går mot ett fossilfritt samhälle. Samtidigt ökar befolkningen, transportsektorn elektrifieras och industrin blir mer elintensiv.

Det moderna samhället är beroende av en fungerande elförsörjning, och störningar i elförsörjningen kan leda till stora konsekvenser. Det svenska elnätet behöver därför underhållas, byggas ut och moderniseras. Dessutom behöver driften säkras för att minska risken för avbrott i leveransen. Det ställer krav på nya tekniska lösningar inom elkraft, så som smarta nät, solceller och laddlösningar. Samtidigt står branschen inför pensionsavgångar. Allt detta banar väg för en stabil arbetsmarknad där denna kompetens efterfrågas långt in i framtiden.

Elnätets uppbyggnad

Vattenfall Eldistribution har skapat en kort informationsfilm om elnätets uppgift, uppbyggnad och funktion. Här berättar de även om olika tekniker att överföra el på. 👇

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Praktisk ellära eller Fysik 1
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Utbildningen startar i Göteborg och Västerås i augusti 2022. Den startar även i Gävle och Skellefteå i december 2022. Framöver har vi starter hösten 2023 och 2024. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

 

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Samarbetspartners

Teknikhögskolan har skapat Elkraftsingenjör tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Vattenfall Services  |  Omexom  |  Vinnergi  |  INTEC  |  Sweco  |  EQ Engineering  |  Kraftkonsult  |  Norconsult  |  NEKTAB  |  Harju Elekter  |  Granitor Electro  |  Alingsås energi  |  Gävle kommun

Kurser

400
I kursen "Elteknik och elsäkerhet" ingår ESA14 i Göteborg & Skellefteå samt ESA19 i Gävle & Västerås.
Kurs
Poäng
Branschkunskap
10
Kursen omfattar: Introduktion till elkraftsingenjörens roll och möjligheter i branschen • Hur branschen är uppbyggd och strukturerad – från produktionskälla via leverans till slutlig konsument • Elkraftens betydelse för individ, grupp och samhälle
Tillämpad matematik
25
Kursen omfattar: Matematiska principer och metoder • Problem inom mekanik och elteknik • Definitioner och begrepp inom energi, kraft, moment och hållfasthet • Matematiska modeller för att lösa problem inom elteknik • Ekvationer och geometri
Elteknik och elsäkerhet med ESA14/ESA19
30
Kursen omfattar: Ellära och elkraftteknik enligt elsäkerhetsverkets krav • Regelverk och riskbedömningar som gäller för elanläggningar • Felsökning, analys och identifiering av störningar som påverkar utrustning, sensorer och givare
Ritnings- och schemaläsning med CAD
15
Kursen omfattar: Regelverk inom schemakonstruktion och ritningsläsning • Symboler, beteckningar och standarder för olika scheman • Skapa underlag i CAD med manuella hjälpmedel för ritning • Tolka scheman och ritningar (och utifrån dessa placera komponenter i korrekt ordning) • Överföra komponenter och objekt i ritningsform
Elproduktion med moderna lösningar
20
Kursen omfattar: Förnyelsebara källor • Metoder för elproduktion • Vattenkraft, vindkraft, solvärme och solcellsanläggningar • Kvalitet-, energi- och miljöteknik • Kärnkraft, biobränsle, fossila bränslen och risker förenade med bränslehantering • Faktorer som påverkan (till exempel den globala energisituationen, miljöskatter och utsläppsrätter)
Elinstallationer
15
Kursen omfattar: Projektering och genomförande av mindre elinstallationer • Beräkningar för säkra och funktionella elinstallationer • Komponenter och tillämpliga regler till stöd för mindre och större elinstallationer
Elkraftsystem
40
Kursen omfattar: Olika delar av elkraftsystemet och samverkan på olika nivåer och delar av elnätet • Stamnät, regionalnät och lokalnät • Ta fram och tolka riktlinjer kopplade till elnät (till exempel om en ny ledning ska dras eller en gammal bytas ut)
Arbetsmiljö och elsäkerhetsarbete
15
Kursen omfattar: Säkerhets- och skyddsföreskrifter • Arbete med nya och äldre utrustningar, anläggningar och system med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet • Riskanalys, dokumentation och anvisningar rörande elinstallationsarbete • L-ABC och HLR
Elmaskiner
20
Kursen omfattar: Elmaskinsystem • Uppbyggnad, funktion och användning av transformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna • Hantering av mätutrustning för beräkning och analys av data • Kraft, effekt och varvtal • Föreskrifter, standarder och säkerhet inom elmaskinsområdet
Projektkunskap
10
Kursen omfattar: Förutsättningar för effektivt medarbetarskap • Planera, leda och genomföra projekt • Kostnad, tid och kvalitets påverkan av olika arbetssätt • Kvalitetssäkringsarbete och Lean i projektform
Elkonstruktion och CAD
20
Kursen omfattar: Hantering av CAD-program för elinstallation och elkonstruktion • Datorbaserade och branschanpassade beräkningsmetoder och konstruktionshjälpmedel för dokumentation av elanläggningar • Framställning av underlag utifrån specifikationer (så som ritningar)
Underhåll och EBR
15
Kursen omfattar: Strategier och metoder för underhåll, felsökning, reparation och besiktning av eldistributionsnät och elanläggningar ur ett säkerhets-, kvalitets- och miljöperspektiv • Kvalitetsstyrningsmetoder, feleffektsanalyser och kvalitetssäkring • Tekniska lösningar utifrån data och beräkningar • Regelverk inom arbetsskydd • Säkerhetsbestämmelser och föreskrifter • Förnyelsebara energikällor och elgenerering
LIA 1
40
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Kunna arbeta med låg- och högspänningsnät eller ställverk och transformatorstationer med viss handledning • Få fördjupad kunskap inom projektering av ny- och ombyggnad av hög- och lågspänningsanläggningar • Kunna delta i arbete med elritningar, elscheman och projektering av kraft och belysning • Kunna delta i arbete med elkonstruktion, idriftsättning och underhåll av elkraftsystem
Högspänningsteknik och författningskunskap
30
Kursen omfattar: Kontroll av högspänningsanläggningar före driftsättning • Föreskrifter inom starkströmsområdet och regler för dimensionering av ledningsnät • Ellagstiftning i EU • Underhåll av elanläggningar ur säkerhets-, kvalitets- och miljöperspektiv
Kontrollanläggningar och tekniska beskrivningar
20
Kursen omfattar: Reläskydd, kontrollutrustning, fjärrkontroll och hjälpspänningssystem • Tolka förbindningstabeller (internt i skåp), kabel- och parttabeller • Kommunikation med angränsande stationer, driftcentraler och övervakning • Elritningar, elscheman och projektering av kraft och belysning • Förebyggande underhåll och felavhjälpning • Sammanställa tekniska rapporter och beskrivningar
LIA 2
55
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Utveckla färdigheter som bygger vidare på kunskap från tidigare kurser och LIA-period • Få fördjupad kunskap om ställverk, transformatorstationer, låg- och högspänningsnät, kontrollutrustningar och nätstationer • Få fördjupad förståelse för säkerhetsarbete och projektering • Kunna genomföra relevanta arbetsuppgifter inom elkraftsbranschen
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 400

Vanliga frågor

Formulär för intresseanmälan

Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

Energibranschen är rätt val för dig som söker framtidsyrke
31 maj, 2019 Nyhet

Energibranschen är rätt val för dig som söker framtidsyrke

För att kunna hålla utvecklingstakten behövs mer omfattande elnät.

4 frågor till en framtida elkraftsingenjör
18 april, 2018 Intervju

4 frågor till en framtida elkraftsingenjör

Asmir är snart klar med första året av utbildningen Elkraftsingenjör. Här svarar...

Från vården till elkraftsbranschen
9 januari, 2018 Intervju

Från vården till elkraftsbranschen

Hanna Barklund läser till Elkraftsingenjör. Hon är inne på sista halvåret och just nu ute ...