Start: December 2023

Studieort: Eskilstuna

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Utbildningstyp: Program

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Studera till Elektronikingenjör

Vill du arbeta med konstruktion och produktutveckling inom elektronik? Yrkesrollen passar dig som är intresserad av teknik, logik, fysik och problemlösning.

Vad gör en elektronikingenjör?

Som elektronikingenjör arbetar du med att konstruera och utveckla elektrotekniska system och produkter. Det kan handla om inbyggda system i bilar som styr en automatisk bagagelucka eller inom industrin för att drifta automatiserade processer.

Ofta arbetar du i projektform där du är med från kravspecifikation till färdig produkt. Som elektronikingenjör säkerställer du att projekten följer uppsatt tidplan och budget, men du arbetar även mer "hands on" med lödning, testning och underhåll. Du arbetar mot kund för att skapa effektivare och bättre elektrotekniska produkter för det moderna samhället. Du kan arbeta med hårdvara och mjukvara för både analog och digital elektronik.

Start: December 2023

Studieort: Eskilstuna

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Utbildningstyp: Program

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

Samhället blir allt mer digitalt med smartphones, uppkopplade vitvaror och bilar samtidigt som industrin digitaliseras och elnätets betydelse blir större. Den gemensamma nämnaren? Elektronik! För att kunna utveckla avancerad elektronisk utrustning med långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft krävs fler elektronikingenjörer.

Efter examen kan du därför arbeta i de flesta tekniska branscherna hos företag som utvecklar, tillverkar eller använder elektronik i sina produkter, både inom privat och offentlig sektor. Du kan arbeta med allt ifrån elkraft, fordon och IT till telekom, medicinsk teknik och försvar hos myndigheter, kommuner, energibolag, konsultfirmor eller tillverkningsindustrin.

Yrkesroller efter examen

 • Elektronikingenjör
 • Elektronikkonstruktör
 • Mönsterkortsritare
 • Elektronikutvecklare
 • Testingenjör
Elektronikingenjör som löder kretskort
Foto: Emilia Jiménez-Bergmark, Teknikföretagen Bredda Bilden.

Säg att du skulle köpa en tv. Det är elektronikingenjören som har konstruerat och designat den så att den funkar, medan elektrikern har monterat vägguttagen så att den kan kopplas in och få ström.

– Tidigare studerande, Elektronikingenjör

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Utbildningen ger dig bland annat kunskap i:

 • Praktisk ellära, elektronik, styrsystem och reglerteknik
 • Programmering och driftsättning av elektrotekniska system
 • Kretsteori, mätteknik, baskomponenter i inbyggda system, uppkopplad elektronik och digitalisering
 • Felsökning, testning, verifiering och underhåll av elektronikprodukter
 • Skapa och tolka teknisk dokumentation
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier som projektplanering, mätmetoder och övervakning av elektronikprojekt
 • Problemlösning och kommunikation inom elektronikområdet

Mer information

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Elektronikingenjör är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Eskilstuna under två år. Det är platsförlagd undervisning 2-3 dagar per vecka och resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier. Under totalt 24 veckor kommer du att vara ute på praktik, vilket kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Teknikhögskolan har skapat Elektronikingenjör tillsammans med företag, utifrån branschens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Solarit AB  |  POWERBOX Sweden AB  |  Volvo Construction Equipment AB  |  Motion Control AB  |  Eskilstuna Elektronikpartner AB  |  Beijer Electronics  |  Smartare Elektroniksystem

 

– Vi ser ett ökande behov av elektronikkompetens. Det byggs på med nya kompetensbehov inom till exempel elbilar, laddinfrastruktur och trådlöst kommunicerande sensorer, säger Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner AB & Branschföreningen Svensk Elektronik.

December 2023 – Januari 2026

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan och håll dig uppdaterad! Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

December 2022 – Januari 2025
December 2021 – Januari 2024

Kurser som ingår

435
Kurs
Poäng
Tillämpad matematik och fysik
40
Kursen omfattar: Begrepp och principer för matematik och fysik • Tillämpning och applicering av modeller inom fälten matematik och fysik med inriktning elektronik • Metoder och verktyg för mätning • Koppling och dimensionering av elektriska kretsar • Logiska funktioner kopplade till konstruktion, tillverkning och underhåll av elektronik
Tillämpad ellära - strömförsörjning
25
Kursen omfattar: Eltekniska begrepp och lagar • Matematiska modeller för beräkning • Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) • Skillnaden mellan svag- och starkström samt låg- och högspänning • Grunder om batterier, ackumulatorer, generatorer, transformatorer och motorer • Elektrisk mätteknik • Beräkning av strömförsörjning • Lagstiftning och standarder (så som maskindirektivet och CE-märkning)
Tillämpad ellära - elektronik
25
Kursen omfattar: Fördjupning och tillämpning av ellära • Baskomponenter som utgör byggstenarna för hårdvaran i inbyggda system • Koppla ihop komponenter för samverkan i system • Skapa underlag som beskriver kretsar • Tillverkning av enklare objekt med hjälp av lödning • Kabeltyper och kabelstorlekar • Högfrekventa signaler i ledare • Anpassa maskiner och system som uppfyller kraven för arbetsmiljö och säkerhet
Elektriska kretsar
30
Kursen omfattar: Kretsteori inom elektronik • Baskomponenter som utgör hårdvaran i ett inbyggt system • Metoder för konstruktion av säkra elektriska kretsar • Produktionsmetoder för lödning • Elektrisk laddning, elektrostatiska fält, kretsstorhet, kretslagar, kretselement och giltighetsområde
Elektronikberäkningar
25
Kursen omfattar: Begrepp inom matematik och fysik • Tekniska och naturvetenskapliga fakta som hör till elektronikområdet • Beräkning och mätteknik inom elektronik • Dimensionering av elektriska kretsar
Logik
25
Kursen omfattar: Beräkningar kopplade till logiska funktioner • Programmeringsövningar för att förstå hur datavetenskap är grundad i logik och matematik • Struktur hos konstruerade språk och formella system • Logiska metoder vid problemlösning
Analog och digital elektronik och kommunikation
40
Kursen omfattar: Digitala och analoga logiska kretsar • Uppkopplad elektronik, nätverk och dess uppbyggnad, funktioner och vanliga felkällor • Konstruktion, tillverkning och underhåll av elektronik med reglertekniskt fokus • Enklare reparationer och uppgraderingar av maskinutrustning • Standarder och styrdokument
Elektronikprojekt
35
Kursen omfattar: Projektmetodik, ledarskap och organisation • Förbereda, styra och administrera projekt • Förstudie, projekt- och budgetplanering för till exempel framtagande av prototyp och genomförande av testserie
LIA 1
60
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få fördjupad kunskap i rollen som elektronikingenjör • Kunna tillämpa processer och arbetsmetoder inom konstruktion • Kunna producera elektronikprodukter • Kunna delta i arbete som berör elektroniska komponenter, utrustningar, produkters uppbyggnad och funktion • Kunna delta i projekt, självständigt genomföra arbetsuppgifter och rapportera resultat • Kunna identifiera, felsöka och underhålla elektronikinstallationer
Programmeringsmetodik
25
Kursen omfattar: C-programmering för inbyggda system (firmware) • Begrepp och uppbyggnad av program i programspråket C • Mjukvaruutveckling inom inbyggda system • Utveckling och felsökning av programvaror för inbyggda system
Processorkunskap
25
Kursen omfattar: Datorteknik och mikrokontrollers arkitektur avseende CPU, minnen och I/O-enheter (så som serieportar, parallellportar och timer) • Programmering i C av mikrokontroller för kommunikation med andra enheter (så som displayer, inmatningsenheter och mätgivare) • Testa och felsöka program och funktioner i utvecklingsmiljö • Utveckling av hårdvarunära datorprogram • Bygga drivrutiner och leverera mjukvara till kund
LIA 2
60
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få specialiserad kunskap inom projektering och planering av elektronikprojekt • Kunna delta i produktion och produktkedjor inklusive säkerhetsarbete • Få specialiserad kunskap i elektronikkomponenter, utrustningar och anläggningar • Självständigt kunna utföra relevanta arbetsuppgifter inom elektronikbranschen
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 435

Relaterade artiklar

Började studera i den rådande pandemin
17 mars, 2021 Intervju

Började studera i den rådande pandemin

Covid-19 har påverkat oss alla i olika utsträckning och allt fler har valt att börja studera. Erica, Walid och Magnus är tre av...

Elektronikingenjörer på väg ut i arbetslivet
4 augusti, 2020 Intervju

Elektronikingenjörer på väg ut i arbetslivet

Adam och Harman läser till elektronikingenjörer. Här berättar de om utbildningen, framtiden och ger sina bästa...

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.