Ansökan öppnar: Hösten 2023

Start: December 2023

Studieort: Eskilstuna

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en elektronikingenjör?

Yrkesrollen passar dig som är intresserad av teknik, logik, fysik och problemlösning.

Som elektronikingenjör arbetar du med att konstruera och utveckla elektrotekniska system och produkter. Det kan handla om inbyggda system i bilar som styr en automatisk bagagelucka eller inom industrin för att drifta automatiserade processer. Ofta arbetar du i projektform där du är med från kravspecifikation till färdig produkt.

I ditt arbete säkerställer du att projekten följer uppsatt tidplan och budget, men du arbetar även mer "hands on" med lödning, testning och underhåll. Du arbetar mot kund för att skapa effektivare och bättre elektrotekniska produkter för det moderna samhället. Du kan arbeta med hårdvara och mjukvara för både analog och digital elektronik.

Skillnad mellan elektronikingenjör och elektriker?

Tidigare studerande förklarar: "Skillnaden mellan en elektronikingenjör och elektriker är egentligen ganska enkel. Säg att du skulle köpa en tv. Det är elektronikingenjören som har konstruerat och designat den så att den funkar, medan elektrikern har monterat vägguttagen så att den kan kopplas in och få ström."

Ansökan öppnar: Hösten 2023

Start: December 2023

Studieort: Eskilstuna

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär och jobbutsikter

Det råder enorm brist på ingenjörer med kompetens inom elektroteknik. Samhället fortsätter att bli allt mer digitalt med smarta mobiltelefoner, vitvaror och bilar som är uppkopplade mot internet. Den gemensamma nämnaren är att alla dessa produkter innehåller elektronik. Även industrin digitaliseras samtidigt som elnätets betydelse blir större. Därmed är nästan alla tekniska branscher i behov av kvalificerade elektronikingenjörer, som har kompetens för att kunna utveckla avancerad elektronisk utrustning för en långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft.

"Vi ser ett ökande behov av elektronikkompetens. Elektroniken breder ut sig och tar plats i nya produkt- och tjänstesegment. Det byggs på med nya kompetensbehov inom till exempel elbilar, laddinfrastruktur och trådlöst kommunicerande sensorer."

– Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner AB & Branschföreningen Svensk Elektronik

 • Elektronikingenjör
 • Elektronikkonstruktör
 • Elektronikutvecklare
 • Mönsterkortsritare
 • Testingenjör

 

Efter examen kan du arbeta hos företag som utvecklar, tillverkar eller använder elektronik i sina produkter, både inom privat och offentlig sektor. Du kan arbeta med allt ifrån elkraft, fordon och IT till telekommunikation, medicinsk teknik och försvar hos myndigheter, kommuner, energibolag, konsultfirmor eller tillverkningsindustrin.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. YH-utbildningen är skapad tillsammans med företag som Volvo CE, Motion Control, Power Box, Solarit och Eskilstuna Elektronikpartner. Du kommer bland annat få kunskap i:

 • Praktisk ellära, elektronik, styrsystem och reglerteknik
 • Programmering och driftsättning av elektrotekniska system
 • Kretsteori, mätteknik, baskomponenter i inbyggda system, uppkopplad elektronik och digitalisering
 • Felsökning, testning, verifiering och underhåll av elektronikprodukter
 • Skapa och tolka teknisk dokumentation
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier som projektplanering, mätmetoder och övervakning av elektronikprojekt
 • Problemlösning och kommunikation inom elektronikområdet

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Ellära 1
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Mekatronik 1

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Elektronikingenjör är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Eskilstuna under två år. Det är platsförlagd undervisning 2-3 dagar per vecka och resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier. Under totalt 24 veckor är du dessutom ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete).

December 2023 – Januari 2026

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

December 2022 – Januari 2025
December 2021 – Januari 2024

Kurser som ingår

435
Kurs
Poäng
Tillämpad matematik och fysik
40
Kursen omfattar: Begrepp och principer för matematik och fysik • Tillämpning och applicering av modeller inom fälten matematik och fysik med inriktning elektronik • Metoder och verktyg för mätning • Koppling och dimensionering av elektriska kretsar • Logiska funktioner kopplade till konstruktion, tillverkning och underhåll av elektronik
Tillämpad ellära - strömförsörjning
25
Kursen omfattar: Eltekniska begrepp och lagar • Matematiska modeller för beräkning • Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) • Skillnaden mellan svag- och starkström samt låg- och högspänning • Grunder om batterier, ackumulatorer, generatorer, transformatorer och motorer • Elektrisk mätteknik • Beräkning av strömförsörjning • Lagstiftning och standarder (så som maskindirektivet och CE-märkning)
Tillämpad ellära - elektronik
25
Kursen omfattar: Fördjupning och tillämpning av ellära • Baskomponenter som utgör byggstenarna för hårdvaran i inbyggda system • Koppla ihop komponenter för samverkan i system • Skapa underlag som beskriver kretsar • Tillverkning av enklare objekt med hjälp av lödning • Kabeltyper och kabelstorlekar • Högfrekventa signaler i ledare • Anpassa maskiner och system som uppfyller kraven för arbetsmiljö och säkerhet
Elektriska kretsar
30
Kursen omfattar: Kretsteori inom elektronik • Baskomponenter som utgör hårdvaran i ett inbyggt system • Metoder för konstruktion av säkra elektriska kretsar • Produktionsmetoder för lödning • Elektrisk laddning, elektrostatiska fält, kretsstorhet, kretslagar, kretselement och giltighetsområde
Elektronikberäkningar
25
Kursen omfattar: Begrepp inom matematik och fysik • Tekniska och naturvetenskapliga fakta som hör till elektronikområdet • Beräkning och mätteknik inom elektronik • Dimensionering av elektriska kretsar
Logik
25
Kursen omfattar: Beräkningar kopplade till logiska funktioner • Programmeringsövningar för att förstå hur datavetenskap är grundad i logik och matematik • Struktur hos konstruerade språk och formella system • Logiska metoder vid problemlösning
Analog och digital elektronik och kommunikation
40
Kursen omfattar: Digitala och analoga logiska kretsar • Uppkopplad elektronik, nätverk och dess uppbyggnad, funktioner och vanliga felkällor • Konstruktion, tillverkning och underhåll av elektronik med reglertekniskt fokus • Enklare reparationer och uppgraderingar av maskinutrustning • Standarder och styrdokument
Elektronikprojekt
35
Kursen omfattar: Projektmetodik, ledarskap och organisation • Förbereda, styra och administrera projekt • Förstudie, projekt- och budgetplanering för till exempel framtagande av prototyp och genomförande av testserie
LIA 1
60
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få fördjupad kunskap i rollen som elektronikingenjör • Kunna tillämpa processer och arbetsmetoder inom konstruktion • Kunna producera elektronikprodukter • Kunna delta i arbete som berör elektroniska komponenter, utrustningar, produkters uppbyggnad och funktion • Kunna delta i projekt, självständigt genomföra arbetsuppgifter och rapportera resultat • Kunna identifiera, felsöka och underhålla elektronikinstallationer
Programmeringsmetodik
25
Kursen omfattar: C-programmering för inbyggda system (firmware) • Begrepp och uppbyggnad av program i programspråket C • Mjukvaruutveckling inom inbyggda system • Utveckling och felsökning av programvaror för inbyggda system
Processorkunskap
25
Kursen omfattar: Datorteknik och mikrokontrollers arkitektur avseende CPU, minnen och I/O-enheter (så som serieportar, parallellportar och timer) • Programmering i C av mikrokontroller för kommunikation med andra enheter (så som displayer, inmatningsenheter och mätgivare) • Testa och felsöka program och funktioner i utvecklingsmiljö • Utveckling av hårdvarunära datorprogram • Bygga drivrutiner och leverera mjukvara till kund
LIA 2
60
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få specialiserad kunskap inom projektering och planering av elektronikprojekt • Kunna delta i produktion och produktkedjor inklusive säkerhetsarbete • Få specialiserad kunskap i elektronikkomponenter, utrustningar och anläggningar • Självständigt kunna utföra relevanta arbetsuppgifter inom elektronikbranschen
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 435

Relaterade artiklar

Började studera i den rådande pandemin
17 mars, 2021 Intervju

Började studera i den rådande pandemin

Covid-19 har påverkat oss alla i olika utsträckning och allt fler har valt att börja studera. Erica, Walid och Magnus är tre av dem som här berättar om hur de landade i valet att börja...

Elektronikingenjörer på väg ut i arbetslivet
4 augusti, 2020 Intervju

Elektronikingenjörer på väg ut i arbetslivet

Adam och Harman läser till elektronikingenjörer. Här berättar de om utbildningen, framtiden och ger sina bästa...

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.