Start: Augusti 2022

Studieort: Lund

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 10 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en distributionselektriker?

Som distributionselektriker arbetar du med att bygga upp nya ledningsnät, byta ledningar och åtgärda akuta fel. Vid ett strömavbrott är det du som distributionselektriker som snabbt är på plats för att lösa problemet så att kunderna får tillbaka strömmen. I jobbet ingår mycket planeringsarbete även om arbetet till största del är praktiskt och sker utomhus vid ledningarna, där du analyserar och löser tekniska problem. Du arbetar bland annat på marken med transformatorstationer för att kontrollera spänningsnivån, elnätets funktion och flödesfördelningen av ström. Du kan också arbeta på högre höjder i elstolpar.

Du har ett fritt och självständigt arbete som präglas av kundkontakt och samarbete, bland annat med driftledningscentralen som övervakar elnätet. Det här är utbildningen för dig som är organiserad, teknikintresserad och vill ha ett samhällsviktigt jobb. Var med och säkra framtidens elförsörjning!

Vill du veta mer om en distributionselektrikers vardag? Läs intervjun med vår före detta studerande Oscar!

Start: Augusti 2022

Studieort: Lund

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 10 veckor

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Elutbildning som matchar kompetensbehovet

För att nå Sveriges klimatmål om 100% förnybar elproduktion år 2040 och 50% effektivare energianvändning 2030 behöver elnätet moderniseras. För att säkra elförsörjningen i framtiden, bland annat med mer förutsägbara priser, behöver vi bygga ut kapaciteten och utveckla ett tryggt och stabilt elnät. Energibranschen har därför en oerhört stor efterfrågan på distributionselektriker, så efter examen kan du vara säker på att du behövs.

Yrkesroller efter examen (exempel)

 • Distributionselektriker
 • Linjemontör
 • Industrielektriker

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

 • Elnätets uppbyggnad.
 • Högspännings- och lågspänningsnät.
 • Elsäkerhetsanvisningar och elbyggnadsrationalisering.
 • Säkerhetsrutiner, olycksfall och elproduktion i olika miljöer.
 • Läsa av linjescheman och kartor.
 • Kontroller före och efter driftsättning.
 • Kabelskåp, förbindningstabeller, arbets- och spänningsjordning.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom eldistribution.
 • Projektledning och elkraftsberedning.

Utbildningsupplägg

Distributionselektriker är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Lund under 1 år. Det är föreläsning två dagar per vecka och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier. Totalt sett ägnar du i snitt 40 timmar per vecka åt dina studier.

På skolan har vi även ett övningsområde, för att du ska få erfarenhet av hur det är att arbeta praktiskt i yrkesrollen. Och på tal om praktik, så är du ute på LIA (lärande i arbete) under tio veckor där du utvecklas inför din kommande roll.

Vi har tillsammans med Teknikhögskolan skapat en väl avvägd distributionselektriker-utbildning som ger oss exakt den kompetens vi vill ha.

– Kenneth Lindholm, VD Sjöbo Elnät

Mer information

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat YH-utbildningen Distributionselektriker tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

E.ON  |  Vattenfall  |  Kraftringen  |  ONE Nordic  |  Omexom  |  Hitachi  |  Mellersta Skånes Kraft

Distributionselektriker kommer att starta i Lund hösten 2022 och hösten 2023. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

220
Kurs
Poäng
Distributionsnät
50
Kursen omfattar: Distributionsnätets uppbyggnad i tätort och landsbygd • Elsäkerhetsanvisningar (ESA), spänningsjordning, arbetsjordning och materiallära • Montage och kontroller av kabelskåp och ställverk
Elkraftsteknik
30
Kursen omfattar: Elsystemets uppbyggnad och funktion, från transformator till belastning • Elektriskt material så som ledare, halvledare och isolatorer • Skillnader mellan olika spänningssystems funktion inom distribution och industri
ESA och EBR
10
Kursen omfattar: Säkert arbete på lågspännings- och högspänningsanläggningar • EBR (elbyggnadsrationalisering) och ESA (elsäkerhetsanvisningar) • Riskhantering, byggnadssätt, föreskrifter och standarder
LIA
50
Schemaläsning och nätstruktur
20
Kursen omfattar: Tolkning av linjescheman och kartor, från landskap ner på plint • Nätets struktur och uppbyggnad • Regelverk inom schemakonstruktion och ritningsläsning • Förbindningstabeller och elproduktion, från producent till konsument
Säkerhet vid utförande av arbete
20
Kursen omfattar: Säkerhetsrutiner, riskhantering och anvisningar vid arbete med luftledningar samt arbete på väg och från korg • Hantering av nedtagning av nödställd, HLR, säkra lyft, heta arbeten och driftsäkerhet • Skyddskläder och säkerhetsutrustning
Transformatorstationer
20
Kursen omfattar: Transformatorstationers uppbyggnad • Kontrollutrustning, reläskydd, effektbrytare, montering av kopplingsapparater och kablar • Kontrollanläggningsområdets olika elmiljöklasser • Nätstationer och fördelningsstationer
Examensarbete
20
Summa 220

Vanliga frågor

 • Inga kategorier
 • Formulär för intresseanmälan

  Utbildningar

  När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

  Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

  Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

  "Elektriker är inte de enda som jobbar med el"
  17 december, 2020 Intervju

  "Elektriker är inte de enda som jobbar med el"

  Oscar tog examen som distributionselektriker innan sommaren. Han hade länge...

  Höga höjder är inga problem för blivande distributionselektriker
  10 december, 2019 Nyhet

  Höga höjder är inga problem för blivande distributionselektriker

  Efter sommaren slog vi upp portarna till Teknikhögskolan i Lund, där vi dessutom start...

  Energibranschen är rätt val för dig som söker framtidsyrke
  31 maj, 2019 Nyhet

  Energibranschen är rätt val för dig som söker framtidsyrke

  För att kunna hålla utvecklingstakten behövs mer omfattande elnät.