Start: Augusti 2023

Studieort: Stockholm

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 25 veckor

Utbildningstyp: Program

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en CAD-konstruktör?

Yrkesrollen passar dig som är intresserad av design, funktion och konstruktion, och som vill ha ett kreativt jobb. CSWA-certifiering ingår!

Som CAD-konstruktör inom mekanik jobbar du bland annat med design och hållbar produktutveckling, från idéstadiet till att produkten är tillverkad och klar. Du arbetar i CAD-program och använder olika verktyg för att skapa och utveckla 3D-modeller som visualiserar produkter innan de ska tillverkas. Det kan handla om allt ifrån hushållsprodukter till maskiner. För att kunna utveckla olika typer av produkter gör du beräkningar och materialval för att bestämma hållfastheten och funktionen. Utöver det så löser du problem och integrerar konstruktionen med design för att skapa snygga, funktionella och hållbara produkter.

Start: Augusti 2023

Studieort: Stockholm

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 25 veckor

Utbildningstyp: Program

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

CAD-konstruktörer behövs och finns i princip i alla branscher! Teknikhögskolan har skapat CAD-utbildningen med företag i branschen utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. På så sätt kan du känna dig säker på att din framtida kompetens efterfrågas. Här är några av våra samarbetspartners:

ESSIQ | SAAB | System Edström | TechniaConsat Engineering | Plastic produkter | NTI

"Det är svårt att hitta erfarna konstruktörer, vilket gör att nyexaminerade CAD-konstruktörer blir allt viktigare."

 • Konstruktör
 • Produktutvecklare
 • Metodutvecklare
 • CAD-ritare
 • Projektledare
 • Teknisk säljare
 • Arbetsledare

 

Du kan jobba hos företag som designar, konstruerar eller tillverkar någon form av produkt, bland annat inom hemelektronik, detaljhandel och fordons- eller flygindustrin. Du kan även jobba inom fastigheter, arkitektur, kläder och bygg.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Sambandet mellan funktion, design och konstruktion
 • Arbetsprocesser, kvalitetskriterier och ekonomiska förutsättningar
 • CAD- och PDM-system som SolidWorks och NX
 • Ritningsstandarder
 • Beräkningar och konstruktionstekniker i 2D och 3D
 • Kvalitet, materialval och produkters miljöpåverkan

CSWA-certifiering

Vi erbjuder alla våra CAD-studerande möjligheten att bli CSWA-certifierade, vilket blir som ett kvitto på din kompetens inom mekanisk design, SolidWorks och olika CAD-metoder. CSWA står för Certified SolidWorks Associate.

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Engelska 6
 • Godkänt betyg i Matematik 3c
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

CAD-konstruktör inom mekanik är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Stockholm under två år. Det är platsförlagd undervisning 2-3 dagar per vecka och resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier, vilket motsvarar 40 timmar i veckan. Under totalt 25 veckor är du dessutom ute på praktik, vilket kallas för LIA (lärande i arbete).

Augusti 2023 – Juni 2025

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2022 – Juni 2024
Augusti 2021 – Juni 2023

Kurser som ingår

425
Kurs
Poäng
Matematik
15
Kursen omfattar: Yrkesrelaterad matematik • Matematiska metoder för problemlösning inom yrkesrollen • Algebra, trigonometri, geometri, ekvationer, koordinatsystem och potenser
Mekanik
20
Kursen omfattar: Mekaniska principer för kraftöverföring i statiska system • Beräkningsmodeller utifrån mekaniska problem • Mekanikbegrepp • Kraftresultant, kraftkomposant, moment, masscentrum/tyngdpunkt och jämnvikt
Hållfasthet
20
Kursen omfattar: Hållfasthetslära • Hållfasthetsberäkningar inom CAD-konstruktion • Hållfasthetsbegrepp så som spänning, töjning, elasticitetsmodul, yttröghetsmoment och böjmotstånd
CAD SolidWorks
40
Kursen omfattar: Tillämpning av solid- och ytmodellering för att skapa 3D-modeller och sammanställningar inom konstruktion • SolidWorks och Model Based Definition (MBD) i CAD-systemet • Produktionsanpassat tillverkningsunderlag i 2D och 3D • Referenselement, analyser och ritningar • Konstruktion utifrån materialval och tillverkningsmetod
Maskinelement
35
Kursen omfattar: Beräkningar av krafter och rörelser som verkar på konstruktioner med avseende på hållfasthet och mekanik • Dimensionering av mekaniska lösningar • Beräkna effekt vid motordrift • Beräkna och dimensionera fjädrar • Materialval med hänsyn till funktion och miljö
CAD NX
30
Kursen omfattar: Tillämpning av solid- och ytmodellering för att skapa 3D-modeller och sammanställningar inom konstruktion • NX och Model Based Definition (MBD) i CAD-systemet • Produktionsanpassat tillverkningsunderlag i 2D och 3D • Referenselement, analyser och ritningar • Konstruktion utifrån materialval och tillverkningsmetod
LIA 1
45
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få kunskap i branschspecifika och verksamhetsspecifika arbetsrutiner • Kunna planera och utföra enklare konstruktionsarbete på en arbetsplats • Få inblick i tillverkningsunderlag och olika typer av CAD-modeller
Projektekonomi
15
Kursen omfattar: Ekonomiska begrepp och kalkyleringsmetoder • Budgetering, bokföring, investerings- och produktkalkyler • Projektplanering och skapande av tid- och projektplaner • Marknadsanalys och redovisningsmetoder
Koncept och gränssnitt
15
Kursen omfattar: Förstudie och marknadsanalys • Konceptutveckling • Skissteknik • Toleranser, form och läge samt geometrisäkring • Interface-dokumentation • Kravspecifikationer för produktutvecklingsarbete
PLM och PDM
15
Kursen omfattar: PLM/PDM-systemets funktioner, metoder och processer • BOM-listor, revisionsregler, varianthantering av modeller och sammanställningar inom PLM/PDM-system
Miljö, kvalitet och material
20
Kursen omfattar: Produkters livscykel och miljöpåverkan • Grundläggande materiallära • Begrepp som hållbar utveckling, globala/regionala/lokala miljöproblem • Miljö- och kvalitetssäkring av produkter och företag, inklusive ISO 9000 och ISO 14000 • Miljö- och kvalitetsbedömningar (EEA, LCA, FMEA) och ISO-certifieringar
Tillverkning och konstruktion
15
Kursen omfattar: Tillverkningsmetoder • Tillverkningsteknik, materialhantering och bearbetningsmetoder • Mekanisk tillverkning och bearbetning • Konstruktionsanpassning av detaljer i metall, så som tunnplåt och gjutning • Plastkonstruktion • 3D-printing
Produktutveckling
25
Kursen omfattar: Produktutvecklingsprocessens olika delar, metoder och verktyg • Design- och konstruktionsarbete samt kravställning • Projektadministration och projektledning • Kundcentrerad planering (QFD) • Lean-konceptet för produktutveckling • Tillverkningsvänliga konstruktioner • Mötesteknik, arbeta och delta i projekt
Ritning och produktion
20
Kursen omfattar: Tillverkningsunderlag och metoder för att förbättra och analysera produktionsprocesser • Skapa ritningar med toleranser, form och läge samt geometrisäkring • Ritningsstandarder • Produktionslayouter • FMEA mot produktion • Stödmetoder för effektivisering av produktion (Lean, Kaizen, Kanban) • Tillförlitlighetsteknik • Riskbedömning, dokumentation och utvärdering
LIA 2
80
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Kunna skapa tillverkningsunderlag i CAD • Kunna planera och konstruera enligt kravspecifikation • Kunna bygga sammanställningar med rätt rörelsefriheter • Kunna genomföra design- och produktutvecklingsprojekt • Skapa, optimera och analysera CAD-modeller och system • Kunna planera och driva konstruktionsarbete
Examensarbete
15
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 425

Möt våra studerande

Projektarbete i CAD – från idé till färdig produkt
26 november, 2020 Intervju

Projektarbete i CAD – från idé till färdig produkt

Alice, Fredrik och David som pluggat till CAD-konstruktörer har utvecklat en helt unik...

Hur är det att läsa en YH-utbildning?
5 juli, 2020 Tips

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Hur är det att läsa en YH-utbildning jämfört med att plugga på universitet och högskola? Studerande ...

Melindas framtid finns inom CAD
10 april, 2017 Intervju

Melindas framtid finns inom CAD

Efter flera år inom vården tyckte Melinda att det var dags för förändring och började läsa till CAD-...

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.