Start: Augusti 2022

Studieort: Distans (från Gävle/Örnsköldsvik) eller Platsbunden (i Göteborg)

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Sista ansökningsdag: Öppen för sen anmälan (Göteborg)

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en CAD-ingenjör?

Som CAD-ingenjör inom processindustrin är du specialist på rörkonstruktion och har ett varierat arbete som handlar om formgivning, konstruktion och projektering. Arbetet är ofta väldigt flexibelt då du till största del har datorn som arbetsverktyg. Du jobbar i projekt med agila metoder och tillsammans med ditt team löser du komplexa problem inom konstruktion och banar väg för en grönare och mer innovativ tillverkningsindustri.

Som CAD-ingenjör är ditt främsta uppdrag att utforma och utveckla industrin, så att företag kan genomföra omställningen till en mer miljövänlig och hållbar produktion. Ofta handlar det om att konstruera rörsystem för att effektivisera industrin, med hänsyn till ett hållbarhets-, kostnads- och miljöperspektiv. För att lyckas med detta så jobbar du bland annat med att scanna befintliga anläggningar och utveckla nya modeller och ritningar i CAD-verktyg. Dessa kan du designa och konstruera i såväl 2D som 3D och på så sätt kan du visualisera hur dina konstruktioner kommer att bli när de väl tillverkas. Bland annat kollar du på om en helt ny anläggning ska byggas eller om den befintliga ska användas, och i sådana fall hur rören ska konstrueras för att utveckla den befintliga anläggningen.

Många företag övergår från olja till nya energiformer och fossilfria bränslen i sin produktion, vilket kräver en översyn och ombyggnad av rörsystemen i deras industrianläggningar. Om vi tar ett exempel, i industrianläggningar går olika vätskor så som olja genom stora rörsystem, vilket kräver att rören håller för olika typer av vätskor. Där behövs CAD-ingenjörer som kan konstruera och göra beräkningar av olika rörtyper med rätt dimensioner och bra hållfasthet!

Start: Augusti 2022

Studieort: Distans (från Gävle/Örnsköldsvik) eller Platsbunden (i Göteborg)

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 20 veckor

Sista ansökningsdag: Öppen för sen anmälan (Göteborg)

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär inom processindustrin

Först och främst, vad är processindustrin? Man kan säga att ”processindustri” är ett helhetsbegrepp och inte bara en enda bransch. Det handlar egentligen om alla industrier som tillverkar något, där produktionen kan omfatta allt ifrån livsmedel och läkemedel till pappersmassa, energi och framtidens drivmedel.

Både stora och mindre företag i olika branscher, såväl nationellt som internationellt, är i behov av specialister inom CAD och rörkonstruktion. Varje industri kräver nämligen egna rörsystem utifrån deras tillverkning och förutsättningar! Dessutom behöver industrin ställa om för att bli mer klimatsmart, hållbar och innovativ för att hålla takten med digitaliseringen. Efter examen kan du därför söka jobb inom allt ifrån bygg och anläggning till tillverkningsindustrin, vilket ger dig breda karriärmöjligheter. Du kan även arbeta som konsult för olika bolag.

Yrkesroller efter examen

Genom Teknikhögskolan blir du specialist på rörkonstruktion, mekanisk design och anläggningslayout! Här är några exempel på yrkesroller utbildningen leder till.

  • Rörkonstruktör / Piping Engineer
  • CAD-ingenjör
  • Plant Designer

Jobbet passar dig som gillar att arbeta i team med projekt och vill ha ett arbete där du kan påverka!

Kunskap efter utbildningen

YH-utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

  • Design, rörkonstruktion och anläggningslayout.
  • Hitta lösningar för anläggningar genom bland annat CAD-verktyg och plant design.
  • Ta fram ritningar till 3D-modeller och isometrigenerering.
  • Flödes- och spänningsberäkningar på rörsystem och utrustning.
  • Aktuella tekniska plattformar och inriktningar.
  • Kostnadskalkyler, regelverk och tidplaner.

Utbildningsupplägg

CAD-ingenjör processindustri är en heltidsutbildning som du läser under två år. Utbildningen har två starter till hösten 2022, den ena är platsbunden i Göteborg och den andra är på distans med enstaka träffar i Gävle eller Örnsköldsvik. För dig som väljer att söka utbildningen i Göteborg är undervisningen platsförlagd i våra lokaler i norra Gårda. Du som istället söker distansupplägget har föreläsningar online via Microsoft Teams. I distansupplägget ingår även vissa träffar på plats hos Teknikhögskolan i Gävle eller Örnsköldsvik.

Det är föreläsning cirka 2-3 dagar per vecka och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier, vilket motsvarar 40 timmars studier i veckan. Under totalt 20 veckor av din studietid är du dessutom ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Mer information

 

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat YH-utbildningen CAD-ingenjör processindustri tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners för CAD-utbildningen:

Sweco  |  AFRY  |  COWI  |  Midroc  |  NTI Sweden AB  |  Westerfors & Medbo Ingenjörsbyrå AB  |  Worley

CAD-ingenjör processindustri kommer att starta i Göteborg hösten 2022 och på distans hösten 2023. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

405
I Gävle/Örnsköldsvik är branschkunskap en del av kursen "Processindustri".
Kurs
Poäng
Branschkunskap
5
Kursen omfattar: Introduktion till yrkesrollen och arbetsuppgifter • Branschens digitalisering • Processanläggning • Vanliga termer i processindustrin
Processindustri
30
Kursen omfattar: Processindustri som område • Konsultrollen • Projektmetodik • Process- och energiteknik • Process Instrument Diagram (PID) • Hållbarhet med kretslopp och miljö
CAD-verktyg 2D
25
Kursen omfattar: 2D-CAD • Användning av CAD-verktyg i 2D • Ritteknik
Processanläggning
30
Kursen omfattar: Förståelse för processanläggningar • Rörsystem • Komponenter, utrustning och standarder
Plant design
30
Kursen omfattar: Plant design • Branschspecifik ritteknik och konstruktionsteknik • Skapa Plot Plan, Equipment Layout och Piping Arrangement • Skapa layout och isometrier
Regelverk
20
Kursen omfattar: Normer, standarder och regelverk • Provning och besiktning • Riskbedömning av konstruktioner
CAD-verktyg 3D grund
35
Kursen omfattar: Grunder inom 3D-CAD • Användning av CAD-verktyg i 3D • Skanning • Rastermoln • Digitalisering • Modellering, routing, visualisering och review
Yrkesmatematik
25
Kursen omfattar: Yrkesspecifik matematik och dess användning • Geometri, algebra och trigonometri
CAD-verktyg 3D fördjupning
45
Kursen omfattar: Fördjupning inom 3D-CAD • Användning av CAD-verktyg i 3D • Skanning • Rastermoln • Digitalisering • Modellering, routing, visualisering och review • Framställning av 3D-ritning i en yrkessituation
LIA 1
35
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Kunna tillämpa kunskapen från utbildningens tidigare kurser • Få utvecklad kunskap inom processindustri, processanläggning, CAD-verktyg, yrkesmatematik, regelverk och Plant design
Beräkning
35
Kursen omfattar: Yrkesspecifika beräkningar • Material, ångteknik och hållfastighet • Spänningsanalys av rörsystem • Hållfasthetsteknisk dimensionering av rör och rörsystem • Normer och standarder • Isolering av rörsystem
LIA 2
65
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få kompetens i hur professionellt och kommersiellt arbete med rörkonstruktion fungerar • Självständigt kunna utföra yrket som CAD-ingenjör inom processindustrin • Självständigt kunna föreslå och motivera olika lösningar inom yrkesområdet
Examensarbete
25
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 405

Vanliga frågor

Formulär för intresseanmälan

Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

Projektarbete i CAD – från idé till färdig produkt
26 november, 2020 Intervju

Projektarbete i CAD – från idé till färdig produkt

Alice, Fredrik och David som pluggat till CAD-konstruktörer har utvecklat en helt unik...

Thomas blev konstruktör på två år
19 november, 2019 Intervju

Thomas blev konstruktör på två år

Thomas läste till Piping Engineer i Göteborg. Idag arbetar han som konstruktör på Westerfo...

Saja läser till Piping Engineer
26 oktober, 2017 Intervju

Saja läser till Piping Engineer

Saja har siktet inställt på en framtid som rörkonstruktör. Just nu är hon ute på LIA!...