Start: Augusti 2023

Studieort: Uddevalla

Längd: 2 år

Studietakt: Halvtid

Praktik: 8 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en byggledare?

Yrkesrollen passar dig som är en lyhörd, engagerad och strukturerad ledare med intresse för projektledning.

Som bygg- och anläggningsledare har du ett helhetsansvar för såväl personal som arbetsplats. Du har en arbetsledande roll där du planerar, leder och genomför olika projekt från start till mål. Det kan handla om att upprätta produktionstidplaner, hantera tillstånd och budgetera för en lönsam produktion. Du arbetar med KMA-frågor (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och med utgångspunkt i att lagar och regler följs på din arbetsplats.

Har du erfarenhet från byggbranschen och vill ta nästa steg i karriären? Vidareutbilda dig till Bygg- och anläggningsledare!

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Branschtermer, arbetsprocesser och kvalitetskriterier
 • Regelverk och ISO-standarder inom bygg och anläggning
 • Managementmodeller och projektledning
 • KMA och SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
 • Upprättning av kalkyler och ekonomiska beräkningar
 • Planering och ledning av arbetsflöden inom produktion

Start: Augusti 2023

Studieort: Uddevalla

Längd: 2 år

Studietakt: Halvtid

Praktik: 8 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista ansökningsdag: 4 maj 2023

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

I byggbranschen råder stor kompetensbrist, bland annat på grund av Sveriges snabba befolkningstillväxt som kräver en ökad byggnation och upprustning av både bostäder och infrastruktur. Det ger dig som utbildad bygg- och anläggningsledare goda möjligheter till anställning efter examen.

 • Byggledare
 • Arbetsledare
 • Platschef
 • Produktionsledare
 • Projektledare

Utbildningsupplägg

Bygg- och anläggningsledare är en halvtidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Uddevalla under två år. Det är föreläsning cirka två eftermiddagar eller kvällar per vecka och resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier. På så sätt kan du kombinera dina studier med jobb.

Under sista terminen är du ute på praktik, vilket kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan. Du kan välja att genomföra din LIA på heltid under fyra veckor eller halvtid under åtta veckor.

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Bygg och anläggning 1 & 2
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • 3 års yrkeserfarenhet inom samhällsbyggnad

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat Bygg- och anläggningsledare tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens behov. Många av företagen engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

Byggföretagen  |  Erlandsson Bygg  |  NCC  |  Peab Sverige AB  |  Per Jacobsson Byggnads AB  |  Ramböll Sverige AB  |  Stegra Projekt AB  |  Östrabo Yrkes

Augusti 2023 – Juni 2025

Intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

 

Pågående utbildning

Augusti 2022 – Juni 2024
Augusti 2021 – Juni 2023

Kurser som ingår

200
Kurs
Poäng
Organisation och ledarskap
30
Kursen omfattar: Leda effektiva medarbetarsamtal • Konflikthantering • Ledarskapsmodeller och ledarskapsteorier • Grupprocesser
Bygg- och anläggningsekonomi
25
Kursen omfattar: Kalkylering, budgetering och uppföljning • Rationell och lönsam produktion • Ekonomiska begrepp och redovisningsformer
Bygg- och anläggningsjuridik
25
Kursen omfattar: Entreprenadjuridik • Branschspecifika lagar och avtal • Civilrättsliga lagar och regler inom branschen • LOU (lagen om offentlig upphandling) och LUF (lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn) • AB04, ABT06 och ABU07 • AMA-systemet
Bygg- och anläggningslogistik
25
Kursen omfattar: Produktionstidsplan och produktionseffektivitet • Lean Construction, dess verktyg och metoder • APD-planer • Logistikens roll i projekt och logistiska principers tillämpbarhet utifrån byggprocessen
KMA – kvalitet, miljö, arbetsmiljö
25
Kursen omfattar: Arbetsmiljölagstiftningen (AML) • BAS P och BAS U • Kvalitets- och miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001 • Åtgärder i samband med olycksfall samt vid miljö- och skyddsarbete
Bygg- och anläggningsprojektering
25
Kursen omfattar: Projekteringsledning • Lagar och regler i samband med projektering, så som PBL, BBR och PBF • Tillståndshantering • Rambeskrivning • Bygghandling
Examensarbete
15
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Branschengelska
10
Kursen omfattar: Muntlig och skriftlig kommunikation på branschengelska • Kommunikationsmodeller • Presentationsteknik • Det engelska språkets roll i bygg- och anläggningsbranschen
LIA
20
Praktikperiod. Målet med kursen: Utveckla kunskap för att självständigt kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom bygg- och anläggningsbranschen • Kunna använda relevanta arbetsmetoder i praktiken • Kunna leda, hantera och planera byggprocesser • Kunna ha totalansvar för både personal och arbetsplats
Summa 200

Möt våra studerande

Årets stipendier till nyexaminerade Bygg- & anläggningsledare
5 juni, 2021 Nyhet

Årets stipendier till nyexaminerade Bygg- & anläggningsledare

Stipendier delas årligen ut till engagerade studerande av...

Från snickare till byggledare
23 maj, 2018 Intervju

Från snickare till byggledare

Dan-Axel arbetade som snickare i 13 år innan han tog tag i sin vidareutveckling...

Marianne bytte yrke efter 12 år
4 maj, 2018 Intervju

Marianne bytte yrke efter 12 år

Marianne arbetade som byggnadsmålare i 12 år innan hon bestämde sig för att...

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

När du gör en intresseanmälan behöver du lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och vår integritetspolicy. Detta för att vi ska kunna registrera och behandla din intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.