Start: Inga fler starter

Studieort: Linköping

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en automationsingenjör?

Det här är yrket (och utbildningen) för dig som vill jobba med att utveckla och automatisera industrin med hjälp av modern teknik.

Som automationsingenjör ansvarar du för automatiserade system, där du arbetar med driftsättning, optimering och övervakning. Du styr och övervakar tillverkningsprocesser, som kan innefatta allt från enorma turbiner till små förpackningar av livsmedel! Din uppgift är att se till så att tillverkningens processer och maskiner hela tiden förbättras, för att skapa en effektiv och säker produktion. Ofta arbetar du i projekt, felsöker och tar fram utvecklingsförslag på automationslösningar som du också kommunicerar till kund.

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

  • Automatiserade system
  • Reglerteknik och styrsystem
  • Driftsättning, programmering och felsökning av automatiserade system
  • Processer, kvalitetskriterier och övervakning av automationsarbeten
  • Projektledning, lagar och regelverk

Start: Inga fler starter

Studieort: Linköping

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Karriär och jobbutsikter

Automation är en central del i alla industrier, vilket ger automationsingenjörer en betydande roll för både företag och samhälle. YH-utbildningen är skapad tillsammans med företag i branschen utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. På så sätt kan du känna dig trygg i att din framtida kompetens efterfrågas.

"Automationsingenjörer som utbildats på yrkeshögskola är ofta bättre förberedda för de uppgifter som väntar i arbetslivet än en ingenjör från universitetet."

– Martin Åbom, Autoelec AB

  • Automationsingenjör
  • Automationstekniker
  • Processingenjör
  • Styr- och reglertekniker

 

Efter examen kan du arbeta inom tillverkningsindustrin och processindustrin men även fastighetsbranschen.

Utbildningsupplägg

Automationsingenjör är en heltidsutbildning som du läser hos Teknikhögskolan i Linköping under två år. Det är föreläsning 2-3 dagar per vecka och resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier. Under 22 veckor av din studietid är du ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Flipped classroom

Flera kurser läses enligt modellen Flipped classroom. Det innebär att du tar del av inspelade föreläsningar och genomgångar i förväg innan du har undervisning på plats. På så sätt fördjupas din kunskap eftersom du har förförståelse och är väl förberedd på innehållet. Den platsförlagda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

Mer information

 

Saknar du behörighet? Så blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

I dagsläget har vi inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Intresserad av eventuella framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

Pågående utbildning

Augusti 2023 – Juni 2025
Augusti 2022 – Juni 2024

Kurser som ingår

415
Kurs
Poäng
Branschkunskap
10
Kursen omfattar: Automationsingenjörens arbetsuppgifter och ansvarsområden • Automatiseringens utveckling och betydelse • Branschkartläggning • Former för att skriva rapporter • CV-skrivning • LIA-processen
Matematik
15
Kursen omfattar: Decimaltal och talsystem • Prefix och enheter • Procenträkning • Rationella uttryck • Första- och andragradsuttryck • Pythagoras sats • Första- och andragradsekvationer och dess tillämpningar • Trigonometri i trianglar • Beräkningar med trigonometriska uttryck • Potenser med heltalsexponent • Derivata och integral
Ellära
15
Kursen omfattar: Elsystemets uppbyggnad och funktion • Transformator och generator • Mätning av elektriska storheter i lik- och växelströmskretsar • Beräkningar av elektriska storheter i lik- och växelströmskretsar • Effekter vid olika belastningar • Säkerhetsfrågor, bestämmelser och standarder inom elområdet • Komponentkännedom
Elkonstruktion med CAD
25
Kursen omfattar: Kretsteori • Elschemaläsning • Symboler och layout i ritningar • CAD som designverktyg • Metodik för elkonstruktion • Montering och felsökning av apparatskåp • Komponentkännedom
Mekatronik
20
Kursen omfattar: Samspel mellan mekanik, elektronik och mjukvara i ett mekatroniskt system • Funktion och styrning av likspännings- och växelspänningsmotorer • Installation och idrifttagning av motorer med styr- och skyddsutrustning • Regler för varvtalsreglering, mjukstartare, frekvensriktare och servo • Elektrisk och mekanisk montering, driftsättning och felsökning av mekatroniskt system • Mekanisk konstruktion, tekniska beräkningar och dess användning i industrin • Produktionsteknik
Styrsystem och logik
40
Kursen omfattar: Digitala signaler och dess egenskaper • Boolesk algebra och dess tillämpning i styrsystem • Grundläggande pneumatik och hydraulik med cylindrar, riktningsventiler och tryck/flödesreglering • Utrustning för in- och utgående data i industriella styrsystem • Uppkoppling av PLC-utrustning • Programmering av PLC och HMI • Grundläggande kunskap om de fem standardiserade programspråken
Arbetsmiljökunskap
10
Kursen omfattar: Arbetsmiljöfrågor genom kännedom om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter • Arbetstagarens roll och arbetsgivarens roll • Säkerhet, första hjälpen och brandskydd • Krishantering • Ergonomiskt förhållningssätt • Skyddsronder och riskgranskningar
LIA 1
20
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Utveckla kunskap om rollen som automationsingenjör • Få praktisk förståelse för automatiserade system inom industrin eller fastighetsbranschen • Utveckla djupare kunskap i ritnings- och schemaläsning • Kunna genomföra enklare idrifttagning och underhållsarbete
Reglerteknik
30
Kursen omfattar: Reglerteknikens betydelse för produktionsresultatet • Mät- och reglertekniska begrepp och ritningssymboler • Teknik och utrustning för reglerteknik • Installation, optimering och felsökning i reglerkretsar • Teknisk engelska
Produktionsekonomi
15
Kursen omfattar: Genomförande av investeringsprojekt • Bedömning av lönsamhet i projekt • Användande av Lean-verktyg för kundanpassning, effektivisering och minskade ledtider
Signalteori och data acquisition
35
Kursen omfattar: Processens uppbyggnad och flöde • Mätning, behandling och kalibrering av analoga signaler • Spårbarhet av mätningar • Grafisk programmering med LabView • Datainsamling och databehandling med PC • Graphical User Interface (GUI) • Visionsystem
Industriell safety & security
20
Kursen omfattar: Säkerhet för människa och maskin • Programmering av säkerhetsfunktioner i PLC • Säkerhetskomponenter inom automation • Standarder och normer för maskinsäkerhet • IT-säkerhet inom industrin
LIA 2
40
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Utveckla kunskap i tester och kalibrering • Få förståelse för hur företaget arbetar med installation, optimering och felsökning i reglerkretsar • Utveckla färdigheter i mätning och styrning av tryck, flöde och temperatur • Utveckla förmåga att programmera styrsystem • Kunna genomföra grundläggande automationsarbeten utifrån gällande standarder och regelverk
Kommunikation och projektledning
15
Kursen omfattar: Hur projekt kan genomföras på ett effektivt sätt • Projektledning, roller och ledarskap • Presentationsteknik • Introduktion till Lean som processverktyg
Sammansatta automationssystem
35
Kursen omfattar: Fördjupning i programmering av PLC • Driftsättning av sammansatta system och nätverk • Säkerhet för människa och maskin • Digital motorstyrning • Touchpanelen och dess funktioner • Robotprogrammering
LIA 3
50
Praktikperiod 3. Målet med kursen: Få kunskap i miljö- och säkerhetskrav för styrsystem • Kunna tillämpa styrning och övervakning av processflöden • Utveckla färdighet i att dokumentera och genomföra felsökning i styrsystem • Kunna optimera, installera och utveckla automationssystem inom industri och/eller fastighet • Utveckla färdigheter i avancerad programmering av styrsystem
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 415

Möt våra studerande

Erfaren undersköterska blir nyexad automationsingenjör
24 februari, 2022 Intervju

Erfaren undersköterska blir nyexad automationsingenjör

Efter 25 år som undersköterska på demensboende bytte Annicka riktning i sitt yrkesliv....

Irina läste till automationsingenjör, fick jobb på Siemens
9 september, 2021 Intervju

Irina läste till automationsingenjör, fick jobb på Siemens

Irinas teknikintresse växte fram under gymnasiet och efter studenten valde hon att plugg...

3 frågor till en automationsingenjör i Dubai
15 februari, 2018 Intervju

3 frågor till en automationsingenjör i Dubai

Från YH-utbildning till jobb som automationsingenjör i Dubai. Här svarar Reine på 3 snabba...

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.