Start: Inga fler starter

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 26 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Vad gör en anläggningsingenjör?

Yrkesrollen passar dig som vill arbeta inom samhällsbyggnad med utveckling av Sveriges infrastruktur.

Som anläggningsingenjör har du en nyckelroll i arbetet med Sveriges järnväg och infrastruktur. Du ansvarar för planering, arbetsledning och övervakning av olika projekt inom järnvägsarbeten, exempelvis vid nybyggnation och underhåll. Du har en arbetsledande roll, ofta med ansvar för både arbetsmiljö och ekonomi. Du projekterar och följer upp järnvägsarbeten samt upprättar ritningar, tidplaner och investeringskalkyler för att nå bästa resultat vad gäller kvalitet, hållbarhet, leverans och säkerhet.

Karriär och jobbutsikter

De kommande åren satsas det stort på att rusta järnvägen för norr till söder. Järnvägssatsningarna ska ge plats för fler godståg och fler regionaltåg med resenärer. Samtidigt införs ny teknik som öppnar nya möjligheter för nybyggnation och ombyggnation. Detta leder till ett ökat behov av anläggningsingenjörer med kompetens inom järnvägsområdet!

 • Anläggningsingenjör inom järnväg
 • Järnvägstekniker
 • Arbetsledare inom drift och underhåll

 

Du kan även arbeta som konsult i mindre, nischade företag eller i större företag.

Start: Inga fler starter

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 26 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Kunskap efter utbildningen

På Teknikhögskolan lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • Järnvägssystemet och anläggningsprojektering
 • BEST (bana-, el-, signal- och teleteknik)
 • BIM (byggnadsinformationsmodellering)
 • Regelverk och juridiska relationer mellan aktörer i branschen
 • Projektering, ritningsteknik och schemaläsning inom CAD
 • Projektledning, ledarskap och kommunikation
 • Projektekonomi – ekonomiska kalkyler och nyckeltal
 • Praktiskt anläggningsarbete inom järnväg
 • Kunna ta fram, producera och leverera resultat till slutkund

Utbildningsupplägg

Anläggningsingenjör järnväg är en distansutbildning som du läser på heltid under två år. Föreläsningarna sker digitalt via Microsoft Teams och utöver den lärarledda undervisningen ägnar du tid åt grupparbeten och självstudier. Totalt sett räknar vi med att du behöver lägga ned 40 timmar i veckan på dina studier.

I distansutbildningen ingår även 12 träffar hos Teknikhögskolan i Örebro där vi genomför praktiska moment, studiebesök och gästföreläsningar. Under 26 veckor av studietiden är du ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Mer information

*Gymnasieexamen eller motsvarande

Saknar du behörighet? Så blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du saknar formell behörighet? Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat Anläggningsingenjör järnväg tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens behov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

AFRY  |  Rejlers  |  Scandinavian Track Group  |  Evolent  |  Loxia Group  |  Region Örebro län  |  Tyréns  |  Infrakraft  |  Atkins

I dagsläget har vi inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Intresserad av eventuella framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Nyfiken på hur yrkeshögskolans utbildningsutbud styrs? Läs om YH-utbildning »

Pågående utbildning
Augusti 2023 – Juni 2025
Augusti 2022 – Juni 2024

Kurser som ingår

400
Kurs
Poäng
Järnvägssystemet
15
Kursen omfattar: Introduktion om järnvägssystemet och dess övergripande funktioner • Definitioner och begrepp inom järnvägsbranschen • Aktörer och regelverk inom järnvägsbranschen • Historiskt perspektiv och transportsektorns utveckling
Projektledning
25
Kursen omfattar: Projektorganisation, roller och kommunikation • Projekt som arbetsform och grundläggande begrepp • Planering, initiering, ledning och utvärdering • Projektmetoder och kompetenser • Projektekonomi, risk och kvalitet • Effekt och projektmål inklusive hållbarhetsperspektiv • Projektredovisning • Leda och arbeta i projekt och team (ledarskap, motivation, feedback, konflikter och konflikthantering)
Projektering
40
Kursen omfattar: Planering och genomförande av projekt • Anläggningsprojekteringens olika faser • Trafikverkets roll och standarder inom projektering • Övergripande om BEST • Byggnadsinformationsmodellering (BIM) • Konsultstöd, uppföljning och ekonomi • Grundläggande entreprenadjuridik • Tekniska säkerhetsstyrningsprocesser • Transportstyrelsens godkännande-process
Microstation
25
Kursen omfattar: Microstation som program • Ritnings- och schemakonstruktion • Symboler, beteckningar och ritningars funktion och syfte • Ritningsstandarder och regelverk • Schemaläsning • Produktion och projektering i 2D och 3D
KMA - kvalitet, miljö, arbetsmiljö
20
Kursen omfattar: Lagar och bestämmelser • Standarder (ISO 45001, ISO 14001 och ISO 9001) • Ledningssystem • Kvalitets- och miljöarbete • Hållbarhet och FN's globala mål • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Arbete på väg • BASÄVISTA • BAS-P och BAS-U
LIA 1
60
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få djupare förståelse för branschen och arbetsuppgifter som ingår i yrkesrollen • Utveckla kunskap i arbetet med järnvägsprojektering • Kunna redogöra för komponenter, utrustningar och anläggningar
Banteknik
25
Kursen omfattar: Processer inom banproduktion • Spårsystemen och de tekniska kraven • Komponenter, produktionsmetoder och underhåll • Gränssnitt mot andra system • Mätningsteknik • Projektering inom banteknik
Elteknik
25
Kursen omfattar: Ellära och elkraftteknik ur ett järnvägsperspektiv • Lågspänning, kontaktledning, jordning och elkraft • Eltekniska begrepp och lagar • Verktyg för projektering • Komponenter, produktionsmetoder och underhåll • Gränssnitt mot andra system • Elsäkerhet och projektering inom elteknik • Mätningsteknik inom elteknik
Signalteknik
25
Kursen omfattar: Ställverkstyper, vägskydd och trafikeringssystem • Signaltavlor • Leverantörer av system • Komponenter, produktionsmetoder och underhåll • Gränssnitt mot andra system • Projektering inom signalteknik • Mätningsteknik inom signal
Presentationsteknik
10
Kursen omfattar: Effektiv presentationsteknik • Målgruppsanpassad framställan • Tekniska hjälpmedel vid presentationer • Kommunikationsprocessens olika delar • Skillnaden mellan kommunikation och information
Teleteknik
25
Kursen omfattar: Teleteknik utifrån ett byggingenjörsperspektiv inom järnväg • Trafikantinformation • Komponenter, produktionsmetoder och underhåll • Gränssnitt mot andra system • Projektering inom teleteknik • Mätningsteknik inom tele
Mark och kanalisation
20
Kursen omfattar: Kanalisationssystem • Bärighet och stabilitet • Geoteknik • Dränering och avvattning • Banunderbyggnad • Komponenter, produktionsmetoder och underhåll • Gränssnitt mot andra system • Projektering och mätningsteknik inom mark och kanalisation
LIA 2
70
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få specialiserad kunskap om branschen och yrkesrollen • Kunna identifiera, planera, organisera och genomföra det dagliga arbetet som anläggningsingenjör
Examensarbete
15
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 400

Relaterade artiklar

8 av 10 byggföretag har svårt att hitta rätt kompetens – så tar du klivet in i branschen
17 februari, 2023 Nyhet

8 av 10 byggföretag har svårt att hitta rätt kompetens – så tar du klivet in i branschen

Stora satsningar, varierande jobb med goda framtidsutsikter – ändå behövs många fler inom byggsektorn...

Emil kombinerar tech och bygg – bidrar till byggbranschens digitalisering
25 oktober, 2022 Intervju

Emil kombinerar tech och bygg – bidrar till byggbranschens digitalisering

Utbildad produktionsledare säljer digitala lösningar till byggbranschen. Möt alumnen...

1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer
16 april, 2021 Intervju

1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer

Teodolitens VD, Anders Öryd, berättar om branschens behov av mätningsingenjörer med järnvägskompetens.

Formulär för intresseanmälan

Utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.