Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 26 veckor

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en anläggningsingenjör inom järnvägsområdet?

Bli anläggningsingenjör och jobba med planering, arbetsledning och övervakning av järnvägsprojekt. Som anläggningsingenjör har du en nyckelroll i arbetet med Sveriges järnväg och infrastruktur. Du planerar och organiserar arbetet så att det uppfyller arbetsmiljökrav, och du upprättar även investeringskalkyler för olika projekt. Du har en arbetsledande roll där du jobbar med att planera, leda och övervaka projekt inom olika järnvägsarbeten, så att bästa resultat nås vad gäller kvalitet, leverans, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

De kommande åren satsas det stort på att rusta järnvägen för norr till söder. Järnvägssatsningar runt om i landet, stora som små, ska ge plats för fler godståg och regionaltåg med resenärer. Samtidigt införs ny teknik, så denna satsning öppnar nya möjligheter och leder till ett ökat behov av både ny personal och ny kompetens!

Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 26 veckor

Ansökan stängd

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär efter examen

Efter examen kan du jobba som konsult i mindre nischade företag eller i större företag. Några yrkesroller du kan axla efter utbildningen är anläggningsingenjör inom järnväg, järnvägstekniker och arbetsledare inom drift och underhåll.

Anläggningsingenjör järnväg passar dig som vill arbeta med samhällsbyggnad och utveckling av Sveriges infrastruktur.

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under studietiden lär du dig det som branschen efterfrågar så att du blir anställningsbar direkt. Du kommer bland annat ha kunskap i:

  • Projektera järnväg utifrån ett ekonomiskt, socialt och hållbart perspektiv.
  • Projekteringens olika faser och relaterade handlingar.
  • Ta fram, producera och leverera resultat till slutkunden.
  • Planera, leda och övervaka projekt inom järnvägsarbeten.
  • Lagar och bestämmelser som påverkar byggprocessen.
  • Ledarskap och ansvarsområden som arbetsledare.

Utbildningsupplägg

Anläggningsingenjör järnväg är en distansutbildning som du läser på heltid under två år. Föreläsningarna sker digitalt via Microsoft Teams, och utöver den lärarledda undervisningen så ägnar du tid åt grupparbeten och självstudier. Totalt sett räknar vi med att du behöver lägga ned 40 timmar i veckan på dina studier. I distansutbildningen ingår även 12 träffar hos Teknikhögskolan i Örebro, då praktiska moment, gästföreläsningar och studiebesök sker. Under 26 veckor av studietiden är du ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete).

Mer information

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
  • Godkänt betyg i Matematik 2
  • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Saknar du behörighet? Så här blir du behörig

Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli fullt behörig »

Teknikhögskolan har skapat Anläggningsingenjör järnväg tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners:

AFRY  |  Rejlers  |  Scandinavian Track Group  |  Evolent  |  Loxia Group  |  Region Örebro län  |  Tyréns  |  Infrakraft  |  Atkins

Anläggningsingenjör järnväg kommer att starta hösten 2023. Därefter har vi i dagsläget inga fler beviljade starter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs om hur utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan påverkas »

Är du intresserad av utbildningens framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Kurser

400
Kurs
Poäng
Järnvägssystemet
15
Kursen omfattar: Introduktion om järnvägssystemet och dess övergripande funktioner • Definitioner och begrepp inom järnvägsbranschen • Aktörer och regelverk inom järnvägsbranschen • Historiskt perspektiv och transportsektorns utveckling
Projektledning
25
Kursen omfattar: Projektorganisation, roller och kommunikation • Projekt som arbetsform och grundläggande begrepp • Planering, initiering, ledning och utvärdering • Projektmetoder och kompetenser • Projektekonomi, risk och kvalitet • Effekt och projektmål inklusive hållbarhetsperspektiv • Projektredovisning • Leda och arbeta i projekt och team (ledarskap, motivation, feedback, konflikter och konflikthantering)
Projektering
40
Kursen omfattar: Planering och genomförande av projekt • Anläggningsprojekteringens olika faser • Trafikverkets roll och standarder inom projektering • Övergripande om BEST • Byggnadsinformationsmodellering (BIM) • Konsultstöd, uppföljning och ekonomi • Grundläggande entreprenadjuridik • Tekniska säkerhetsstyrningsprocesser • Transportstyrelsens godkännande-process
Microstation
25
Kursen omfattar: Microstation som program • Ritnings- och schemakonstruktion • Symboler, beteckningar och ritningars funktion och syfte • Ritningsstandarder och regelverk • Schemaläsning • Produktion och projektering i 2D och 3D
KMA - kvalitet, miljö, arbetsmiljö
20
Kursen omfattar: Lagar och bestämmelser • Standarder (ISO 45001, ISO 14001 och ISO 9001) • Ledningssystem • Kvalitets- och miljöarbete • Hållbarhet och FN's globala mål • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Arbete på väg • BASÄVISTA • BAS-P och BAS-U
LIA 1
60
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få djupare förståelse för branschen och arbetsuppgifter som ingår i yrkesrollen • Utveckla kunskap i arbetet med järnvägsprojektering • Kunna redogöra för komponenter, utrustningar och anläggningar
Banteknik
25
Kursen omfattar: Processer inom banproduktion • Spårsystemen och de tekniska kraven • Komponenter, produktionsmetoder och underhåll • Gränssnitt mot andra system • Mätningsteknik • Projektering inom banteknik
Elteknik
25
Kursen omfattar: Ellära och elkraftteknik ur ett järnvägsperspektiv • Lågspänning, kontaktledning, jordning och elkraft • Eltekniska begrepp och lagar • Verktyg för projektering • Komponenter, produktionsmetoder och underhåll • Gränssnitt mot andra system • Elsäkerhet och projektering inom elteknik • Mätningsteknik inom elteknik
Signalteknik
25
Kursen omfattar: Ställverkstyper, vägskydd och trafikeringssystem • Signaltavlor • Leverantörer av system • Komponenter, produktionsmetoder och underhåll • Gränssnitt mot andra system • Projektering inom signalteknik • Mätningsteknik inom signal
Presentationsteknik
10
Kursen omfattar: Effektiv presentationsteknik • Målgruppsanpassad framställan • Tekniska hjälpmedel vid presentationer • Kommunikationsprocessens olika delar • Skillnaden mellan kommunikation och information
Teleteknik
25
Kursen omfattar: Teleteknik utifrån ett byggingenjörsperspektiv inom järnväg • Trafikantinformation • Komponenter, produktionsmetoder och underhåll • Gränssnitt mot andra system • Projektering inom teleteknik • Mätningsteknik inom tele
Mark och kanalisation
20
Kursen omfattar: Kanalisationssystem • Bärighet och stabilitet • Geoteknik • Dränering och avvattning • Banunderbyggnad • Komponenter, produktionsmetoder och underhåll • Gränssnitt mot andra system • Projektering och mätningsteknik inom mark och kanalisation
LIA 2
70
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få specialiserad kunskap om branschen och yrkesrollen • Kunna identifiera, planera, organisera och genomföra det dagliga arbetet som anläggningsingenjör
Examensarbete
15
Ett självständigt arbete som omfattar: Planering och upprättande av projektplan • Informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data • Källkritik och källhänvisning • Genomförande av ett självständigt skriftligt arbete av relevans för utbildningen • Presentation och opponering
Summa 400

Vanliga frågor

Formulär för intresseanmälan

Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, det vill säga ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på vårt nyhetsbrev i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring. En intresseanmälan är inte bindande och det är inte heller samma sak som en ansökan.

Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från våra nyhetsutskick. Läs hela vår integritetspolicy.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Teknikhögskolan, bocka i rutan nedan.

5 anledningar att läsa en YH-utbildning
2 augusti, 2021 Tips

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är yrkeshögskolan och varför ska man plugga en YH-utbildning? Här listar vi 5 anledningar!

Årets stipendier till nyexaminerade Bygg- & anläggningsledare
5 juni, 2021 Nyhet

Årets stipendier till nyexaminerade Bygg- & anläggningsledare

Stipendier delas årligen ut till engagerade studerande av...

VD för Teodoliten: 1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer
16 april, 2021 Intervju

VD för Teodoliten: 1410 mil järnväg kräver fler mätningsingenjörer

Anders Öryd har jobbat som mätningsingenjör i 14 år och behovet av järnvägskompetens har bara ökat. Här pratar...