Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Teknikhögskolan erbjuder yrkeshögskoleutbildningar inom flera områden som ger den kunskap som företagen efterfrågar. Utbildningarna är formade av den digitala utvecklingen och teknikens framfart, och på relativt kort tid kan du bli ingenjör i olika branscher och området, så som bygg, anläggning och teknik.

Utbildningar till ingenjör

Anläggningsingenjör väg och vatten | Automationsingenjör | Automationsingenjör robotik | CAD-ingenjör Processindustri | Data Center Technician/EngineerElektronikingenjör | Elkraftsingenjör | Mätningsingenjör | Serviceingenjör connected homeVVS-ingenjör

Kort om ingenjörsutbildningarna

Nedan följer lite information om Teknikhögskolans aktuella ingenjörsutbildningar på yrkeshögskolenivå. Klicka på utbildningsnamnet för att läsa mer om just den specifika ingenjörsutbildningen.

Bildkollage

Anläggningsingenjör väg och vatten

 • 2 år
 • Göteborg
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Som anläggningsingenjör inom väg och vatten planerar och genomför du projekt för att förbättra samhället. Det kan till exempel handla om nya transportvägar. Lönestatistik från SCB (”Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning”): i genomsnitt cirka 41 400 kronor per månad före skatt.

Automationsingenjör

 • 2 år
 • Linköping
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Automation är en central del i alla industrier och som automationsingenjör ansvarar du bland annat för att styra, övervaka och utveckla tillverkningsprocesser.

Automationsingenjör robotik

 • 2 år
 • Eskilstuna, Göteborg och Jönköping
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Som automationsingenjör inom robotik kan du arbeta med installation av automatiska system och olika typer av programmering, så som robot, PLC, SCADA och HMI.

CAD-ingenjör Processindustri

 • 2 år
 • Göteborg
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Som CAD-ingenjör inom processindustrin arbetar du med att utforma eller utveckla processindustrin, food- eller farmacieframställning. Du arbetar främst med CAD-verktyg för 3D.

Data Center Technician/Engineer

 • 2 år
 • Eskilstuna och via satellitorterna Katrineholm eller Västerås
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Som Data Center-ingenjör eller tekniker ansvarar du för de grundläggande funktionerna för att datacentrets drift fungerar. Du löser problem och driftfrågor som är kopplade till kontrollanläggningar och övervakningssystem.

Elektronikingenjör

 • 2 år
 • Eskilstuna
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Elektronik är branschöverskridande, vilket innebär att du som elektronikingenjör kan arbeta i de flesta branscherna med att konstruera, driva och utveckla elektrotekniska system. Lönestatistik från SCB (”Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik”): i genomsnitt cirka 43 600 kronor per månad före skatt.

Elkraftsingenjör

 • 2 år
 • Västerås
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Som elkraftsingenjör arbetar du med teknik som HVDC eller att driftsätta, effektivisera, optimera och underhålla elkraftssystem. Du kan även arbeta med nya energilösningar, så som vindkraft.

Mätningsingenjör

 • 2 år
 • Göteborg
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Som mätningsingenjör gör du inmätningar och utsättningar av exempelvis byggnader, ledningar och vägar. Du tar även fram underlag till kartor och granskar befintliga ritningar.

Serviceingenjör connected home

 • 1,5 år
 • Distansutbildning med träffar i Lund
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Som serviceingenjör connected home arbetar du mot kund med installation, driftsättning, underhåll, reparation, felsökning, montage och konfiguration av teknisk utrustning inom hemautomation.

VVS-ingenjör

 • 2 år
 • Linköping
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Som VVS-ingenjör projektleder, designar och förvaltar du installationsarbete i fastigheter. Lönestatistik från SCB (”VVS-montörer m.fl.”): i genomsnitt cirka 33 600 kronor per månad före skatt.


All lönestatistik på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån, SCB. Teknikhögskolan reserverar sig för att lönestatistiken kan skilja sig åt mellan olika företag, branscher och beroende på den anställdes yrkeserfarenhet, kompetens med mera. Observera även att en ingångslön oftast är mindre än genomsnittet.

Senast uppdaterad: 2020-01-16