Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Pedagogiskt stöd och språkstöd

Teknikhögskolan erbjuder särskilt stöd till våra studerande som behöver det för att nå utbildningens mål och detta stöd kan handla om:

  • Anteckningsstöd
  • Inläsning av litteratur
  • Teckenspråkstolk
  • Utökad lärar- och handledartid

Stödinsatserna kan se väldigt olika ut beroende på vem som upplever behov av stödet och det handlar om att kunna anpassa lärprocessen för den enskilda studerande. Som studerande har du även möjlighet att få extra stöd i form av svenska med yrkesinriktning.

Hur söker jag pedagogiskt stöd eller språkstöd?

Du som är antagen till en utbildning på Teknikhögskolan samt har behov av stöd och struktur i dina studier kan söka genom att kontakta studerandeansvarig för din utbildning och boka ett möte kring just ditt behov. Det är viktigt att meddela stödbehovet så tidigt som möjligt för att vi som utbildningsanordnare ska kunna ordna med de insatser som kan vara aktuella för din del innan skolstart.

Mer information om pedagogiskt stöd finns även på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.