Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vad är YH-poäng och hur räknar man det? Och hur många poäng måste man samla ihop för att få en examen? Svaren på dessa frågor har vi samlat här, så att du som är sugen på att börja plugga får koll på vad som gäller kring yrkeshögskolans poängsystem.

Vad har yrkeshögskolan för poängsystem?

Poängsystemet på universitet och högskolor skiljer sig från yrkeshögskolan, vilket kan vara lite förvirrande. Inom yrkeshögskolan räknar vi ”YH-poäng” till skillnad från universitets och högskolors högskolepoäng.

En YH-utbildnings längd anges i yrkeshögskolepoäng där en veckas heltidsstudier utgör 5 YH-poäng. Detta betyder att omkring 200 YH-poäng motsvarar ett helt års studier medan universitet och högskolor har 60 poäng som motsvarar ett års studier.

Hur många YH-poäng utgör en examen?

För att din YH-utbildning ska leda till examen måste den vara minst ett år lång och innehålla 200 YH-poäng. I de fall där utbildningen inte leder till examen, får du istället ett utbildningsbevis, men då ska utbildningen omfatta minst 100 YH-poäng.

Det finns två typer av examina inom yrkeshögskolan:

Yrkeshögskoleexamen

För att leda till en yrkeshögskoleexamen så måste utbildningen innehålla minst 200 yrkeshögskolepoäng, vilket utgör 1 års heltidsstudier. Den ska även innehålla ett självständigt arbete, ett så kallat examensarbete.

En yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 5 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

För att leda till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen så måste utbildningen innehålla minst 400 yrkeshögskolepoäng, vilket utgör 2 års heltidsstudier. Den ska också innehålla ett självständigt arbete, ett så kallat examensarbete, samt utgöras av minst 25 procent Lärande i arbete (LIA).

En kvalificerad yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 6 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Läs mer om YH-utbildningars längd, poäng och examen här >>

Tillgodoräkning av betyg

Du kan inte tillgodoräkna dig betyg mellan de två utbildningsformerna automatiskt, eftersom de två skiljer sig åt. Yrkeshögskolan har ett generöst alternativ, där du kan tillgodoräkna dig kunskap utifrån något som kallas reell kompetens. Här kan du läsa mer om de olika sätten att räknas som behörig till en yrkeshögskoleutbildning.