Vad är YH-poäng och hur räknar man det? Hur många poäng måste man samla ihop för att få en examen? Svaren har vi samlat här, så att du som är sugen på att börja plugga får koll på vad som gäller kring yrkeshögskolans poängsystem.

Vad har yrkeshögskolan för poängsystem?

Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från universitet och högskolor, vilket kan vara lite förvirrande. Inom yrkeshögskolan räknar vi yrkeshögskolepoäng till skillnad från universitets och högskolors högskolepoäng. Om du läser en YH-utbildning motsvarar en veckas heltidsstudier 5 ”YH-poäng”. Detta betyder att omkring 200 YH-poäng motsvarar ett helt års studier, medan universitet och högskolor har 60 poäng som motsvarar ett års studier.

Hur många YH-poäng utgör en examen?

För att din YH-utbildning ska leda till examen måste den vara minst ett år lång och innehålla 200 YH-poäng. I de fall där utbildningen inte leder till examen, får du istället ett utbildningsbevis, men då ska utbildningen omfatta minst 100 YH-poäng. Det finns två typer av examina inom yrkeshögskolan.

Yrkeshögskoleexamen

För att leda till en yrkeshögskoleexamen så måste utbildningen innehålla minst 200 yrkeshögskolepoäng, vilket utgör ett års heltidsstudier. Den ska även innehålla ett självständigt arbete, ett så kallat examensarbete.

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

För att leda till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen så måste utbildningen innehålla minst 400 yrkeshögskolepoäng, vilket utgör två års heltidsstudier. Det ska också ingå ett självständigt arbete (examensarbete) och minst 25 procent lärande i arbete (LIA).

Läs mer om YH-utbildningars längd, poäng och examen här »

Tillgodoräkning av betyg

Du kan inte tillgodoräkna dig betyg mellan de två utbildningsformerna automatiskt, eftersom de två skiljer sig åt, men yrkeshögskolan har ett generöst alternativ. Vi kan göra en bedömning genom ”reell kompetens”, så att du kan tillgodoräkna dig kunskap som motsvarar delar av utbildningen eller behörighetskraven. Mer om de olika sätten att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning »