Pedagogiskt stöd och språkstöd

Teknikhögskolan erbjuder särskilt stöd till våra studerande som behöver det för att nå utbildningens mål. Stödinsatserna kan se väldigt olika ut beroende på vem som upplever behov av stödet och det handlar om att kunna anpassa lärprocessen för den enskilda studerande.

Stödet kan handla om:

  • Anteckningsstöd
  • Inläsning av litteratur
  • Teckenspråkstolkning
  • Utökad lärar- och handledartid
  • Anpassad examination
  • Svenska med yrkesinriktning

Hur söker jag pedagogiskt stöd?

Du som är antagen till en utbildning på Teknikhögskolan och i behov av pedagogiskt stöd i dina studier kan söka genom att kontakta den studerandeansvarige och boka ett möte kring just ditt behov. Här kan det vara bra om du har ett underlag eller liknande som styrker ditt stödbehov. Mer om pedagogiskt stöd inom yrkeshögskolan »

Det är viktigt att meddela ditt eventuella stödbehov så tidigt som möjligt för att vi som utbildningsanordnare ska kunna planera de insatser som kan vara aktuella för din del innan skolstart.